Lijekovi

Tiaquin 200 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Tiaquin 200 mg filmom obložene tablete
Raniji naziv Kvetiapin Genera 200 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-436266496
Djelatna tvar quetiapinum
Sastav svaka tableta sadrži 200 mg kvetiapina u obliku kvetiapinfumarata
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 60 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-436266496-01]
Proizvođač Genera d.d., Rakov Potok, Republika Hrvatska
Nositelj odobrenja Mylan Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb
Datum rješenja 03.11.2017.
Rok rješenja neograničen
Datum ukidanja rješenja 04.03.2020.*
Klasa UP/I-530-09/16-02/479
Urbroj 381-12-01/70-17-07
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N05AH04
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Povratak