Lijekovi

Volulyte 6% otopina za infuziju

Naziv lijeka Volulyte 6% otopina za infuziju
Broj odobrenja HR-H-474984793
Djelatna tvar hidroksietilškrob (130/0.4)
natrijev acetat trihidrat
natrijev klorid
kalijev klorid
magnezijev klorid heksahidrat
Sastav 1000 ml otopine za infuziju sadrži: 60,00 g hidroksietilškroba, 4,63 g natrijevog acetat trihidrata, 6,02 g natrijevog klorida, 0,30 g kalijevog klorida, 0,30 g magnezijevog klorid heksahidrata
Farmaceutski oblik otopina za infuziju
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 500 ml otopine u vreći, 20 vreća u kutiji  [HR-H-474984793-01]
Proizvođač Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg, Njemačka
Fresenius Kabi France, Louviers, Francuska
Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg, Njemačka
Nositelj odobrenja Fresenius Kabi d.o.o., Radnička cesta 37a, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 20.09.2017.
Rok rješenja neograničen
Datum ukidanja rješenja 17.07.2023.*
Klasa UP/I-530-09/16-02/487
Urbroj 381-12-01/30-17-09
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK B05AA07
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Edukacija za zdravstvene radnike, verzija 1

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o daljnjim mjerama za jačanje postojećih ograničenja primjene otopina za infuziju koje sadrže hidroksietil škrob 12.04.2019. Fresenius Kabi
Pismo zdravstvenim radnicima o novim mjerama za jačanje postojećih restrikcija u primjeni otopina za infuziju koje sadrže hidroksietil škrob (HES) 28.08.2018. B. Braun Adria d.o.o. i Fresenius Kabi d.o.o.
Povratak