Lijekovi

Naziv lijeka
Djelatna tvar
Pakiranje 2 tablete u blisteru, u kutiji
10 tableta u blisteru, u kutiji
14 tableta u blisteru, u kutiji
20 tableta u blisteru, u kutiji
28 tableta u blisteru, u kutiji
30 tableta u blisteru, u kutiji
50 tableta u blisteru, u kutiji
56 tableta u blisteru, u kutiji
100 tableta u blisteru, u kutiji
30 tableta u bočici, u kutiji
Datum rješenja ...
Rok rješenja ...
Datum ukidanja rješenja ...
Način propisivanja neponovljivi recept
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica za bolesnika, ver 2
Povratak