Lijekovi

Vorikonazol Pliva 50 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Vorikonazol Pliva 50 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-118392315
Djelatna tvar voriconazolum
Sastav jedna tableta sadrži 50 mg vorikonazola
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 20 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-118392315-01]
Proizvođač Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska
Nositelj odobrenja Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb
Datum rješenja 10.04.2019.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/580
Urbroj 381-12-01/70-19-05
Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK J02AC03
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica za bolesnika, ver 2
Povratak