Lijekovi

Zoledronic Acid Hospira

Naziv lijeka Zoledronic Acid Hospira
Djelatna tvar zoledronatna kiselina hidrat
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept (koncentrat za otopinu za infuziju, otopina za infuziju)
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK M05BA08
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica za bolesnika verzija 1

Napomena

Lijek je odobren centraliziranim postupkom davanja odobrenja za stavljanje u promet lijeka za sve zemlje članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA). Više podataka o lijeku dostupno je pod sljedećom poveznicom:
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/zoledronic-acid-hospira

Informacije o lijeku na hrvatskom jeziku, unutar kojih su sadržani sažetak opisa svojstava lijeka (SmPC)Sažetak opisa svojstava lijeka jest stručna informacija o lijeku odobrena u postupku davanja odobrenja i namijenjena je zdravstvenim radnicima. Koristi se i kao izvor podataka za izradu upute o lijeku za krajnjega korisnika i označivanje lijeka., označivanje i uputa o lijeku (PL)Uputa o lijeku jest informacija dana u pisanom obliku, koja sadrži podatke za korisnike, a priložena je lijeku te mora biti usklađena s podacima u sažetku opisa svojstava lijeka. za sve farmaceutske oblike i jačine traženog lijeka, možete pronaći pristupanjem poveznici navedenoj u prethodnom odlomku, na kojoj ćete u dijelu "Product information", u padajućem izborniku polja "Available Languages" odabrati opciju "Croatian".

Odobrenje za stavljanje lijeka u promet dala je Europska komisija, čija su odobrenja dostupna pod sljedećom poveznicom: http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/index_en.htm

Povratak