Lijekovi

Zoledronic acid Teva

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Zoledronic acid Teva
Djelatna tvar zoledronatna kiselina hidrat
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept (koncentrat za otopinu za infuziju, otopina za infuziju)
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK M05BA08
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica za bolesnika verzija 1
Povratak