Lijekovi

Pismo zdravstvenim radnicima o teškoj hepatotoksičnosti povezanoj s primjenom temozolomida (Blastomat, Temodal i Temazol)

12.12.2013.

Alvogen, Merck Sharp & Dohme (MSD) i Pliva u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) uputili su pismo zdravstvenim radnicima o novim informacijama vezanim uz primjenu temozolomida.

Sažetak

 • U bolesnika liječenih temozolomidom prijavljeni su slučajevi oštećenja jetre, uključujući zatajenje jetre sa smrtnim ishodom.
 • Hepatotoksičnost se može pojaviti nekoliko tjedana nakon početka liječenja ili kasnije, kao i nakon prekida primjene temozolomida.
 • Ispitivanja funkcije jetre potrebno je provesti:
  • prije započinjanja liječenja. U slučaju odstupanja od normalnih vrijednosti, treba pažljivo razmotriti odluku o započinjanju liječenja temozolomidom temeljem procjene rizika i koristi liječenja za pojedinog bolesnika.
  • nakon svakog terapijskog ciklusa.
 • U bolesnika na 42-dnevnom terapijskom ciklusu, ispitivanja funkcije jetre potrebno je ponoviti sredinom ovog ciklusa.
 • U bolesnika sa značajnim odstupanjima od normalnih vrijednosti funkcije jetre treba pažljivo procijeniti koristi i rizike nastavka liječenja.

Dodatne informacije

Temozolomid je indiciran za liječenje:

 • odraslih bolesnika s novodijagnosticiranim multiformnim glioblastomom, istodobno s radioterapijom (RT), a zatim kao monoterapija,
 • djece od navršene tri godine starosti, adolescenata i odraslih bolesnika s malignim gliomom, kao što je multiformni glioblastom ili anaplastični astrocitom, koji je recidivirao ili napreduje nakon standardne terapije.

Sigurnosno pitanje

Nedavno je provedena revizija slučajeva ozbiljne hepatotoksičnosti, uključujući i one sa smrtnim ishodom, prijavljenih kod primjene temozolomida diljem svijeta. Identificirana su 44 slučaja oštećenja jetre, uključujući slučajeve zatajenja jetre sa smrtnim ishodom, u bolesnika koji su primali temozolomid. Prijavljeni slučajevi zatajenja jetre sa smrtnim ishodom nastupili su približno 42 do 77 dana nakon započinjanja liječenja temozolomidom. Prijavljeni su i slučajevi toksičnosti jetre bez smrtnog ishoda i s različitim vremenom nastupa do 112 dana. U informacijama o lijeku (sažetak opisa svojstava lijeka) za temozolomid već je navedena hepatotoksičnost, ali ne i fatalno hepatocelularno oštećenje i zatajenje jetre niti specifične preporuke za praćenje funkcije jetre.

Kao posljedica provedene revizije, informacije o lijeku za sve lijekove čija je djelatna tvar temozolomid ažurirat će se u cijeloj Europskoj uniji sukladno gore navedenom sažetku preporuka.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovdje.

HALMED do danas nije zaprimio ni jednu prijavu nuspojave hepatotoksičnosti povezane s primjenom lijekova čija je djelatna tvar temozolomid. HALMED će nastaviti pratiti sigurnost primjene temozolomida te će o svim novim saznanjima javnost biti pravovremeno obaviještena.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, putem obrasca ili on-line aplikacije, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Na vrh stranicePovratak