Lijekovi

Informacije o roku valjanosti lijekova Tamiflu 75 mg, 45 mg i 30 mg tvrde kapsule (oseltamivirum) i Relenza 5 mg/dozi, prašak inhalata, dozirani (zanamivirum)

04.03.2013.

Nastavno na upite koje je Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) zaprimila od zdravstvenih radnika, ovim putem obavještavamo pacijente i zdravstvene radnike da se postojeće zalihe serija lijekova Tamiflu 75 mg, 45 mg i 30 mg tvrde kapsule (oseltamivirum) i Relenza 5 mg/dozi, prašak inhalata, dozirani (zanamivirum), koje su označene rokom valjanosti od 5 godina, mogu primjenjivati i dvije godine nakon isteka naznačenog roka, bez obzira na to je li proglašena pandemija gripe.

Podsjećamo, HALMED je 17. srpnja 2009. godine obavijestio javnost o produljenju roka valjanosti lijeka Tamiflu tvrde kapsule s pet na sedam godina. Također, HALMED je 19. listopada 2009. godine obavijestio javnost o produljenju roka valjanosti lijeka Relenza s pet na sedam godina. Promjene roka valjanosti uvrštene su u označavanje lijeka, Sažetak opisa svojstava lijeka i uputu o lijeku svih novoproizvedenih serija navedenih lijekova.

Povratak