Lijekovi

Međunarodni dan rijetkih bolesti – 12 novih lijekova za liječenje rijetkih i teških bolesti odobreno u EU tijekom prošle godine

03.03.2014.

Tijekom prošle godine, ukupno dvanaest lijekova za liječenje rijetkih i teških bolesti dobilo je preporuku za stavljanje u promet u Europskoj uniji od strane Povjerenstva za lijekove za humanu primjenu (CHMP) Europske agencije za lijekove (EMA). Ovakvi lijekovi poznati su pod nazivom "orphan" lijekovi (lijekovi siročad), a navedeni novoodobreni lijekovi uključuju tri lijeka za liječenje rijetkih oblika raka, tri lijeka za liječenje multirezistentne tuberkuloze i dva lijeka za liječenje plućne arterijske hipertenzije. Odobrenja za stavljanje u promet navedenih lijekova su od dana ulaska u Europsku uniju postala važeća i u Republici Hrvatskoj. Više o novoodobrenim "orphan" lijekovima možete pročitati na stranicama Europske agencije za lijekove, odnosno ovdje.

Rijetke bolesti definirane su kao po život opasna stanja ili bolesti koje vode do kronične slabosti, a od kojih boluje najviše pet od 10,000 osoba u EU. Procjenjuje se da u zemljama Europske unije (EU) oko 30 milijuna ljudi pati od rijetke bolesti.

Međunarodni dan rijetkih bolesti obilježava se svake godine posljednjeg dana u veljači. Cilj obilježavanja Međunarodnog dana rijetkih bolesti jest podizanje svijesti šire javnosti o rijetkim bolestima te olakšavanje dostupnosti terapijskih mogućnosti pacijentima. Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) se ove godine pridružila Hrvatskom savezu za rijetke bolesti u obilježavanju ovog dana. Predstavnici HALMED-a su u sklopu ovog obilježavanja održali radionice o važnosti prijavljivanja nuspojava u Osijeku, Rijeci, Puli, Splitu, Dubrovniku, Bjelovaru i Križevcima, a u Zagrebu je u sklopu 3. Hrvatskog simpozija i nacionalne konferencije o rijetkim bolestima s međunarodnim sudjelovanjem održano izlaganje o ulozi HALMED-a u dostupnosti lijekova nakon ulaska u Europsku uniju. Više o sudjelovanju HALMED-a u obilježavanju Međunarodnog dana rijetkih bolesti možete pročitati ovdje.

Povratak