Lijekovi

Novosti s CHMP-a – veljača 2014.

26.02.2014.

CHMP je preporučio odobravanje deset novih lijekova usvojivši sljedeće preporuke:

  • za lijek Hemangiol (propranolol) CHMP je preporučio tzv. odobrenje za stavljanje lijeka u promet za pedijatrijsku primjenu (engl. PUMA, od paediatric-use marketing authorisation);
  • za ublažavanje simptoma kronične opstruktivne bolesti pluća u odraslih bolesnika CHMP je preporučio davanje odobrenja za četiri nova lijeka: Anoro (umeklidinijev bromid/vilanterol), Laventair (umeklidinijev bromid /vilanterol), Incruse (umeklidinijev bromid) i Ulunar Breezhaler (indakaterol/glikopironijev bromid);
  • za liječenje astme i kronične opstruktivne bolesti pluća CHMP je preporučio davanje odobrenja za dva nova lijeka: DuoResp Spiromax (budezonid/formoterol) i BiResp Spiromax (budezonid/formoterol);
  • CHMP je preporučio davanje odobrenja za stavljanje u promet za lijek Vimizim (elosulfataza alfa) koji ima "orphan" status, a namijenjen je liječenju mukopolisaharidoze tipa Iva;
  • CHMP je preporučio davanje odobrenja za stavljanje u promet za lijek Vokanamet (kanagliflozin/metformin) namijenjenog liječenju dijabetesa tipa 2;
  • CHMP je preporučio davanje odobrenja za stavljanje u promet za lijek Pregabalin Pfizer (pregabalin) za liječenje neuropatske boli, epilepsije i općeg anksioznog poremećaja.

CHMP je također usvojio preporuke u arbitražnom postupku o lijekovima koji sadrže metisergid i u arbitražnom postupku za lijekove Protelos i Osseor, o čemu je HALMED izvijestio na svojim internetskim stranicama dana 24. veljače 2014. godine.

Nadalje, CHMP je dao mišljenje o programu milosrdnog davanja fiksne kombinacije ledipasvira i sofosbuvira za liječenje kronične infekcije virusom hepatitisa C.

Više o sjednici CHMP-a održanoj u veljači 2014. možete pročitati na stranicama EMA-e, odnosno ovdje.

Povratak