Lijekovi

Obavijest o ponovnom stavljanju u promet serije 557867 lijeka Esmeron 10 mg/ml otopina za injekcije

23.07.2014.

Nastavno na Obavijest o privremenoj obustavi distribucije i primjene serije 557867 lijeka Esmeron 10 mg/ml otopina za injekcije, objavljenu dana 9. svibnja 2014. godine, Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) ovim putem obavještava o ponovnom stavljanju u promet navedene serije lijeka.

Postupak privremene obustave distribucije i primjene navedene serije ovog lijeka pokrenut je kao mjera predostrožnosti, zbog sumnje u neispravnost u kakvoći koja se javila nakon što je HALMED od strane zdravstvenih djelatnika zaprimio prijave nuspojava na navedeni lijek.

Temeljem provedene istrage i posebne provjere kakvoće lijeka utvrđeno je da ispitani uzorci lijeka odgovaraju prihvaćenim zahtjevima kakvoće u pogledu ispitanih parametara. S obzirom na rezultate provjere, ukida se privremena obustava distribucije i primjene serije 557867 navedenog lijeka te se postojeće zalihe mogu ponovno izdavati i primjenjivati.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, putem obrasca ili on-line aplikacije, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Povratak