Lijekovi

HALMED započeo s objavljivanjem pisama zdravstvenim radnicima i edukacijskih materijala u rezultatima pretraživanja Baze lijekova

08.04.2016.

Posjetiteljima internetskih stranica Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) koji koriste Bazu lijekova od sada su u rezultatima pretraživanja baze dostupna pisma zdravstvenim radnicima, kao i edukacijski materijali za zdravstvene radnike odnosno bolesnike i skrbnike, u okviru pojedinosti o lijekovima za koje su ovi dokumenti objavljeni.

Navedeni dokumenti dostupni su u PDF formatu.

Trenutačno su u Bazi lijekova dostupna pisma zdravstvenim radnicima koja su upućena tijekom 2015. i 2016. godine, a u rezultatima pretraživanja će se i ubuduće prikazivati pisma upućena u tekućoj i prethodnoj kalendarskoj godini. Sva dosad upućena pisma i dalje su dostupna u dijelu Farmakovigilancija - Pisma zdravstvenim radnicima, odnosno ovdje.

U Bazi lijekova su trenutačno dostupni edukacijski materijali odobreni u travnju 2016. godine, te će biti redovito nadopunjavana novoodobrenim materijalima. Edukacijski materijali odobreni prije travnja 2016. godine bit će u Bazu lijekova uneseni naknadno.

Povratak