Lijekovi

Obavijest o trajnom prekidu opskrbe tržišta lijekom Ergometrin Lek 0,2 mg filmom obložene tablete (ergometrin)

24.11.2016.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet lijeka Ergometrin Lek 0,2 mg filmom obložene tablete (ergometrin) Sandoz d.o.o. obavijestio je Agenciju za lijekove i medicinske proizvode o odustajanju od nastavka postupka obnove odobrenja za stavljanje u promet za navedeni lijek.

Postojeće zalihe predmetnog lijeka dostatne su za opskrbu tržišta do 29. lipnja 2017. godine, kada ističe rok propisan člankom 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14.), prema kojem serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti. Istekom navedenog perioda, lijek Ergometrin Lek 0,2 mg filmom obložene tablete neće se više nalaziti u prometu u Republici Hrvatskoj.

HALMED neće odobravati interventno unošenje/uvoz oralnih oblika lijeka s istom djelatnom tvari kao predmetni lijek, a koji nema odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Povratak