Lijekovi

Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od medikacijskih pogrešaka povezanih s predoziranjem lijekovima koji sadrže levetiracetam u obliku oralne otopine (Keppra 100 mg/ml oralna otopina)

03.01.2017.

Tvrtka Medis Adria d.o.o., kao lokalni predstavnik tvrtke UCB Pharma SA, nositelja odobrenja za stavljanje u promet lijeka Keppra 100 mg/ml oralna otopina (levetiracetam), u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Europskom agencijom za lijekove (EMA) uputila je pismo zdravstvenim radnicima o riziku od medikacijskih pogrešaka povezanih s predoziranjem lijekovima koji sadrže levetiracetam u obliku oralne otopine.

Sažetak

  • Prijavljeni su slučajevi slučajnog predoziranja oralnom otopinom lijeka Keppra (levetiracetam) dozom lijeka koja je bila i do deseterostruko veća od predviđene. Većina slučajeva dogodila se kod djece u dobi između 6 mjeseci i 11 godina. Korištenje neodgovarajuće štrcaljke za doziranje (npr. zabuna između štrcaljke od 1 ml i štrcaljke od 10 ml, s posljedicom deseterostrukog predoziranja) identificirano je kao važan uzrok.
  • Liječnici uvijek trebaju propisati dozu u mg, s odgovarajućom vrijednošću u ml određenom temeljem točne životne dobi.
  • Ljekarnici trebaju osigurati izdavanje odgovarajuće veličine pakiranja oralne otopine levetiracetama.
  • Sa svakim receptom, liječnici i ljekarnici trebaju savjetovati bolesnika i/ili njegovatelja kako odmjeriti propisanu dozu.
  • Sa svakim receptom, liječnici i ljekarnici trebaju podsjetiti bolesnike ili njegovatelje da koriste samo onu štrcaljku koja je isporučena s lijekom. Jednom kad se bočica isprazni, štrcaljku treba baciti, a ne je sačuvati.

Dodatne informacije
Keppra 100 mg/ml oralna otopina je indicirana kao dodatna terapija ili monoterapija u liječenju određenih oblika epilepsije.
Pismom se zdravstvene radnike detaljnije informira o riziku od predoziranja oralnom otopinom levetiracetama zbog korištenja neodgovarajuće štrcaljke te o mjerama koje je potrebno poduzeti kako bi se taj rizik smanjio.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovdje.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Povratak