Lijekovi

Obavijest o povlačenju serije 107291 lijeka Viranti 5% štapić za kožu

27.02.2019.

Nastavno na obavijest o povlačenju o povlačenju serije 107290 lijeka Viranti 5% štapić za kožu, objavljenu 2. siječnja 2019. godine, tvrtka Alvogen IPCo S.ar.l., Luksemburg, nositelj odobrenja za stavljanje u promet lijeka Viranti 5% štapić za kožu, obavijestila je Agenciju za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) o povlačenju serije 107291 navedenog lijeka s tržišta Republike Hrvatske.

Povlačenje se provodi do razine ljekarni. U sklopu istrage uzroka odstupanja za parametar sadržaj butinilhidroksitoluena u seriji 107290, provedeno je ispitivanje dodatnih serija lijeka te je utvrđeno odstupanje i u seriji 107291.

U prometu u RH trenutačno su dostupne serije drugih lijekova s istom djelatnom tvari, istog sastava, stoga povlačenje predmetne serije lijeka ne ugrožava redovitu opskrbu tržišta.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Povratak