Lijekovi

Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi za oprezom u bolesnika s poviješću raka kože kod primjene lijeka Picato (ingenol mebutat)

23.09.2019.

Nositelj odobrenja LEO Laboratories Ltd. u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Europskom agencijom za lijekove (EMA) uputio je pismo zdravstvenim radnicima o potrebi za oprezom u bolesnika s poviješću raka kože kod primjene lijeka Picato (ingenol mebutat).

Sažetak

  • Prijavljeni su slučajevi karcinoma skvamoznih stanica u bolesnika koji koriste ingenol mebutat, a određena klinička ispitivanja ukazuju na povećanu incidenciju raka kože.
  • Zdravstveni radnici moraju savjetovati bolesnicima da s oprezom prate razvoj bilo kakvih kožnih lezija te u da slučaju njihove pojave odmah obavijeste svog liječnika.
  • Ingenol mebutat potrebno je oprezno primjenjivati u bolesnika s poviješću raka kože.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovdje.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Povratak