Lijekovi

Suradnja Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Hrvatske ljekarničke komore (HLJK)

03.05.2019.

Ravnatelj Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), izv. prof. dr. sc. Siniša Tomić i predsjednica Hrvatske ljekarničke komore (HLJK), Ana Soldo, mag. pharm. potpisali su ugovor o suradnji ovih dviju ustanova na području javnozdravstvenog sustava. Cilj suradnje je unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite i zaštite pacijenata u Republici Hrvatskoj kroz jačanje učinkovitog sustava farmakovigilancije.

U svrhu ostvarivanja navedenog cilja, ove dvije institucije zajednički će organizirati i provoditi ciljane edukacije te će HLJK omogućiti HALMED-u distribuciju važnih sigurnosnih informacija putem komunikacijskih kanala HLJK-a. Osim toga, HLJK će u suradnji s HALMED-om provoditi anketu među svojim članovima o poznavanju temeljnih farmakovigilancijskih pojmova i koncepata, zakonskih obveza i alata za provođenje sigurne i racionalne primjene lijekova.

Na ovaj način unaprijedit će se edukacija zdravstvenih radnika i razmjena informacija unutar sustava praćenja sigurnosti primjene lijekova kako bi se dodatno ojačao farmakovigilancijski sustav u Republici Hrvatskoj i njegova uloga u osiguravanju sigurnih i provjerenih lijekova za pacijente.

Više o prijavljivanju nuspojava

HALMED prati sumnje na nuspojave zabilježene u Republici Hrvatskoj, koje su zdravstveni radnici i nositelji odobrenja za stavljanje lijeka u promet obvezni prijavljivati, a također zaprima izravne prijave sumnji na nuspojave od pacijenata. HALMED na temelju zaprimljenih prijava sumnji na nuspojave ocjenjuje sigurnosne signale, tj. ocjenjuje postoji li uzročno-posljedična povezanost između primijenjenog lijeka i prijavljene nuspojave. Ocjena sigurnosnih signala dio je rutinskih farmakovigilancijskih aktivnosti kroz koje se aktivno prati i upravlja omjerom koristi i rizika lijekova.

Postupak prijavljivanja nuspojava opisan je na internetskim stranicama HALMED-a, odnosno ovdje.

O Hrvatskoj ljekarničkoj komori

Hrvatska ljekarnička komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija koja predstavlja i zastupa ljekarničku struku i ljekarničku djelatnost u Republici Hrvatskoj. Komoru su osnovali Farmaceutsko-biokemijski fakultet i Hrvatsko farmaceutsko društvo Odlukom o osnivanju Komore, donesenom 17. i 25. svibnja 1994. godine. Samostalno djeluje od 27. siječnja 1995. godine. Zadaća Komore je da u granicama pozitivnih propisa preko svojih tijela, zastupa i štiti ljekarničke interese, čuva ugled i prava ljekarničke struke, te održava stegu unutar struke i djelatnosti s ciljem unaprjeđenja ljekarničke djelatnosti radi očuvanja zdravlja i interesa pučanstva.

Povratak