Lijekovi

Važne informacije vezane uz primjenu lijeka mifepriston

19.03.2019.

Slijedom pojačanog interesa javnosti o primjeni lijeka mifepriston, Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) želi pružiti sljedeće informacije:

U skladu s odobrenim informacijama o lijeku koje predviđaju da se lijek mifepriston primjenjuje u prisutnosti liječnika ili njegovog zdravstvenog tima, lijek mifepriston izdaje se i primjenjuje isključivo u zdravstvenim ustanovama u kojima je propisan.

U siječnju ove godine odobrenje HALMED-a za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj dano je za lijek koji sadrži navedenu djelatnu tvar mifepriston, stoga će zdravstvene ustanove svoje buduće potrebe za mifepristonom moći zadovoljiti nabavkom predmetnog lijeka odobrenog u RH. Do sada se mifepriston za potrebe zdravstvenih ustanova nabavljao iz drugih država Europske unije u kojima ima odobrenje za stavljanje u promet, a temeljem suglasnosti HALMED-a za izvanredni unos za potrebe zdravstvenih ustanova u kojima je iskazana medicinska potreba za navedenim lijekom.

Lijek mifepriston je, između ostalog, u kombinaciji s lijekom mizoprostolom indiciran za prekid trudnoće lijekovima. U Republici Hrvatskoj je ranije odobren i u prometu se nalazi lijek s djelatnom tvari mizoprostol u navedenoj indikaciji.

Odobrenim informacijama o lijeku određeno je da se mifepriston i analog prostaglandina mizoprostol smiju propisati i primijeniti za prekid trudnoće samo u skladu s državnim zakonima i propisima.

Pacijentice lijekove trebaju primjenjivati kako je odredio liječnik te u skladu s uputom o lijeku, koja sadrži opis postupka primjene lijeka te druge informacije važne za sigurnu primjenu lijeka, uključujući mjere opreza, kontraindikacije i moguće nuspojave. Informacije o predmetnim lijekovima dostupne su u bazi lijekova HALMED-a.

Povratak