Lijekovi

PRAC preporučio ograničenje primjene lijekova koji sadrže ciproteron zbog rizika od razvoja meningeoma

20.02.2020.

Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) pri Europskoj agenciji za lijekove (EMA) preporučilo je da se lijekovi s 10 mg i više ciproterona dnevno trebaju primjenjivati za stanja ovisna o androgenima, poput hirzutizma (prekomjerni rast dlaka), alopecije (gubitak dlaka na vlasištu i/ili drugim dijelovima tijela), akni i seboreje (prekomjerno lučenje loja), kod kojih druge mogućnosti liječenja, uključujući liječenje nižim dozama, nisu bile uspješne. Nakon postizanja učinka višim dozama lijeka, doziranje se treba postupno smanjivati do najniže djelotvorne doze lijeka.

PRAC je preporučio primjenu navedenih lijekova kod seksualnih devijacija u muškaraca samo kada druge mogućnosti nisu prikladne. Primjena lijekova kod liječenja karcinoma prostate ostala je nepromijenjena.

Preporuke su donesene temeljem ocjene rizika od razvoja rijetkog tumora meningeoma uz primjenu lijekova koji sadrže ciproteron. Navedena nuspojava je rijetka te se može pojaviti u 1 do 10 slučajeva na 10 000 bolesnika ovisno o primijenjenoj dozi i trajanju liječenja. Rizik je veći kod viših kumulativnih doza lijeka, odnosno pri većoj ukupnoj količini lijeka koju je bolesnik primijenio kroz vrijeme liječenja.

Dostupni podaci upućuju na to da nema rizika kod primjene lijekova s niskom dozom ciproterona (1-2 mg) u kombinaciji s etinilestradiolom ili estradiol valeratom, koji se primjenjuju u liječenju akni, hirzutizma, kao kontracepcija ili nadomjesna hormonska terapija. Kao mjera opreza, navedeni lijekovi se ne bi smjeli primjenjivati u ljudi koji imaju ili su imali meningeom. Navedeno ograničenje primjene već je zabilježeno kod lijekova s višim dozama ciproterona.

Liječnici trebaju pratiti pojavu simptoma meningeoma u bolesnika, poput promjena vida, gubitka sluha ili zujanja u ušima, gubitka osjeta mirisa, glavobolje, slabijeg pamćenja, napadaja ili slabosti u rukama i nogama. Ako je bolesniku dijagnosticiran meningeom, mora trajno prestati uzimati lijekove koji sadrže ciproteron.

Kao dio nadzora nad sigurnošću lijekova, nositelji odobrenja za lijekove koji sadrže 10 mg i više ciproterona moraju pokrenuti studiju za ocjenu svjesnosti liječnika o riziku nastanka meningeoma te načinima prevencije. Meningeom je rijedak tumor moždane ovojnice i ovojnice leđne moždine. Najčešće nije maligan i ne pripada u karcinome, no može uzrokovati ozbiljne komplikacije zbog položaja u/i oko mozga i leđne moždine.

Informacije za bolesnike

 • Prisutan je vrlo nizak rizik od razvoja meningeoma (ne-malignog tumora na mozgu) uz primjenu lijekova koji sadrže ciproteron, posebice kada se primjenjuju u visokim dozama (25 mg dnevno i više).
 • Pri nekim indikacijama poput prekomjernog rasta dlaka, gubitka dlaka na vlasištu i/ili drugim dijelovima tijela, akni i masne kože lijekovi koji sadrže 10 mg i više ciproterona trebaju se primjenjivati samo ako druge mogućnosti liječenja, uključujući primjenu lijekova koji sadrže nižu dozu ciproterona, nisu bile uspješne ili nisu primjenjive. Nakon postizanja učinka višim dozama lijeka, doziranje se treba postupno smanjivati do najniže djelotvorne doze lijeka.
 • Lijekovi koji sadrže ciproteron trebaju se primjenjivati za smanjenje nagona kod seksualnih devijacija u muškaraca samo kada druge mogućnosti liječenja nisu prikladne.
 • Iako ne postoje dokazi o riziku kod primjene lijekova s niskom dozom ciproterona (1-2 mg) u kombinaciji s etinilestradiolom ili estradiol valeratom, kao mjera opreza, navedeni lijekovi ne smiju se primjenjivati u ljudi koji imaju ili su imali meningeom. Navedeno ograničenje lijeka već je zabilježeno kod lijekova s višim dozama.
 • Nema promjena u primjeni lijeka u liječenju karcinoma prostate.
 • Za sva pitanja bolesnici se trebaju obratiti svom liječniku ili ljekarniku.

Informacije za zdravstvene djelatnike

 • Prijavljen je razvoj jednog ili više meningeoma uz primjenu lijekova koji sadrže ciproteron acetat, u dozama od 25 mg dnevno i više.
 • Rizik je veći kod viših kumulativnih doza ciproteron acetata. Većina slučajeva prijavljena je nakon dugogodišnjeg izlaganja visokim dozama ciproterona (25 mg dnevno i više).
 • Lijekovi koji sadrže 10 mg i više ciproterona trebaju se primjenjivati kod hirzutizma, androgene alopecije, akni i seboreje, nakon što druge mogućnosti liječenja, uključujući primjenu kombiniranih lijekova s niskim dozama ciproterona (ciproteron acetat 2 mg/etinilestradiol 35 mcg), nisu bile uspješne. Nakon kliničkog poboljšanja doziranje se treba postupno smanjivati do najniže djelotvorne doze lijeka.
 • Lijekovi koji sadrže ciproteron trebaju se primjenjivati za smanjenje nagona kod seksualnih devijacija u muškaraca samo kada druge mogućnosti liječenja nisu prikladne.
 • Zdravstveni djelatnici trebaju pratiti pojavu simptoma meningeoma kod bolesnika u skladu s kliničkom praksom. Simptomi mogu biti nespecifični i uključuju promjene vida, gubitak sluha ili zujanje u ušima, gubitak osjeta mirisa, glavobolje koje se vremenom pogoršavaju, slabije pamćenje, napadaje ili slabost u ekstremitetima.
 • U bolesnika s dijagnosticiranim meningeomom, ne smiju se primjenjivati lijekovi koji sadrže ciproteron.
 • Ciproteron acetat (1 i 2 mg) u kombinaciji s etinilestradiolom ili estradiol valeratom bit će kontraindiciran u bolesnika s meningeomom ili anamnezom meningeoma. Navedena kontraindikacija već postoji kod lijekova s višim dozama ciproterona.
 • Nema promjena u primjeni ciproteronskih lijekova kod karcinoma prostate. Navedeni se lijekovi koriste kao antiandrogena terapija pri neoperabilnom karcinomu prostate, uključujući prevenciju inicijalnog prolaznog porasta koncentracije testosterona kod terapije analozima gonadotropin-otpuštajućeg hormona (GnRH agonisti).
 • Povezanost ciproteron acetata s meningeomom prvi je puta priložena 2009. godine u informacije o lijekovima koji sadrže 10 mg i više ciproterona dnevno, uz kontraindiciranu primjenu u bolesnika s anamnezom meningeoma.
 • PRAC-ova ocjena uključuje nedavne rezultate francuske epidemiološke studije, koji pokazuju povezanost ciproteron acetata s nastankom meningeoma, ovisnu o dozi (Weill et al) te analizu slučajeva razvoja meningeoma uz primjenu ciproterona koju je provela Francuska agencija za lijekove (ANSM). U ocjenu je uključena i nedavno objavljena literatura te analiza europske baze nuspojava (EudraVigilance).

Pismo zdravstvenim radnicima (engl. Direct Healthcare Professional Communication, DHPC) bit će upućeno sredinom ožujka 2020. godine i objavljeno na HALMED-ovim internetskim stranicama.

Više o lijeku

Ciproteron je antiandrogeni lijek koji inhibira djelovanje androgena, spolnih hormona prisutnih u žena i muškaraca, koji djeluju na isti način kao spolni hormon progesteron. Lijekovi koji sadrže ciproteron primjenjuju se za liječenje stanja ovisnih o androgenima, poput hirzutizma (prekomjerni rast dlaka), alopecije (gubitak dlaka na vlasištu i/ili drugim dijelovima tijela), akni, karcinoma prostate te za smanjenje nagona kod seksualnih devijacija u muškaraca. Koriste se kao kontracepcija te u hormonskoj nadomjesnoj terapiji. Ciproteronski lijekovi sadrže ili samo ciproteron ili kombinaciju nižih doza ciproterona s estrogenima (treća vrsta spolnih hormona).

Lijekovi koji sadrže ciproteron odobreni su nacionalnim postupkom te su dostupni uz liječnički recept. U Republici Hrvatskoj odobreni su sljedeći lijekovi koji sadrže ciproteron:

 • Androcur 50 mg tablete (sadrži 50 mg ciproteron acetata)
 • Axira 35 filmom obložene tablete (sadrži 2 mg ciproteron acetata i 0,035 mg etinilestradiola)
 • Bellune 35 obložene tablete (sadrži 2 mg ciproteron acetata i 0,035 mg etinilestradiola)
 • Diane-35 obložene tablete (sadrži 2 mg ciproteron acetata i 0,035 mg etinilestradiola).

Više informacija o lijekovima dostupno je u bazi lijekova HALMED-a.

Više o postupku

Ocjena lijekova koji sadrže ciproteron započela je na zahtjev Francuske, prema čl. 31. Direktive br. 2001/83/EC.

Ocjenu je proveo PRAC, Povjerenstvo odgovorno za ocjenu sigurnosnih pitanja koja se odnose na lijekove za liječenje ljudi, koje je usvojilo niz preporuka. Preporuke PRAC-a bit će poslane Koordinacijskoj grupi za postupak međusobnog priznavanja i decentralizirani postupak za humane lijekove (engl. Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures - Human, CMDh), koja će donijeti svoje mišljenje. CMDh je tijelo koje predstavlja države članice Europske unije te Island, Lihtenštajn i Norvešku te je odgovorno za osiguravanje usklađenih sigurnosnih standarda za lijekove odobrene nacionalnim postupcima na području Europske unije.

Na vrh stranicePovratak