Lijekovi

EMA objavila mjesečna izvješća o sigurnosti cjepiva protiv bolesti COVID-19 - listopad 2022. godine

07.10.2022.

Europska agencija za lijekove (EMA) objavila je nova mjesečna izvješća o sigurnosti odobrenih cjepiva protiv bolesti COVID-19:

Izvješća o sigurnosti odobrenih cjepiva protiv bolesti COVID-19, zajedno s podacima o broju primijenjenih doza i zaprimljenih prijava sumnji na nuspojave za predmetna cjepiva, dostupna su ovdje.

U izvješćima o sigurnosti cjepiva prikazani su ishodi ocjena podataka koji su postali dostupni nakon davanja odobrenja za stavljanje u promet cjepiva protiv bolesti COVID-19. Ove ocjene provodi Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) pri EMA-i. Izvješća o sigurnosti redovito se objavljuju na EMA-inim internetskim stranicama, u dijelu Post-authorisation: Safety updates.

Ključne informacije iz izvješća

Na temelju informacija prikupljenih kontinuiranim praćenjem sigurnosti primjene cjepiva protiv bolesti COVID-19, PRAC je preporučio da se odobrene informacije o lijeku (sažetak opisa svojstava lijeka, uputa o lijeku) za cjepivo Jcovden ažuriraju na način da se paraliza lica (privremena obješenost lica), uključujući Bellovu paralizu, uvrsti kao rijetka nuspojava (javlja se u manje od jedne na 1000 osoba).

Na vrh stranicePovratak