Novosti i edukacije

HALMED ljekarnicima svečano dodijelio nagrade za prijavljivanje nuspojava u 2013. godini

27.10.2014.

U petak, 3. listopada 2014. godine u dvorani Hrvatskog farmaceutskog društva održana je Godišnja izborna skupština Hrvatskog farmaceutskog društva u sklopu koje je održana i svečana dodjela nagrada Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)za prijavljivanje nuspojava u 2013. godini.

HALMED kao regulatorno tijelo za lijekove i medicinske proizvode svake godine dodjeljuje nagrade ljekarnicima za najveći broj prijavljenih i najkvalitetnije obrađenih nuspojava na lijekove. Ove su godine nagrade dobile ljekarnice iz ZU Farmacia: Iva Opačak, Radojka Obradović te Mirna Matas. Nagrade su uručili ravnateljica HALMED-a dr. sc. Viola Macolić Šarinić, dr. med. i dr. Darko Krnić, voditelj Nacionalnog centra za nuspojave pri HALMED-u.

Ravnateljica HALMED-a, dr. sc. Viola Macolić Šarinić, dr. med. spec. klin. farmakologije i toksikologije, tom je prigodom održala i predavanje na temu "40 godina prijavljivanja nuspojava u Republici Hrvatskoj”, naglasivši kako se posljednjih godina značajno povećava udio prijava nuspojava od strane ljekarnika, što treba kontinuirano poticati.

Povratak