Novosti i edukacije

Objavljena ažurirana uputa za podnošenje dokumentacije vezane uz neintervencijska ispitivanja

07.10.2020.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) ovim putem obavještava podnositelje zahtjeva da je objavljena ažurirana uputa za podnošenje dokumentacije vezane uz neintervencijska ispitivanja. Predmetna uputa sadrži informacije o načinu i vrsti dokumentacije koju je potrebno dostaviti HALMED-u, postupku ocjene i odobravanja neintervencijskog ispitivanja te popis neintervencijskih ispitivanja koja se trenutačno provode u Republici Hrvatskoj i druge informacije vezane uz davanje/uskraćivanje odobrenja neintervencijskih ispitivanja.

Uputa je dostupna na internetskim stranicama HALMED-a, u dijelu Farmakovigilancija, odnosno ovdje.

Povratak