Novosti i edukacije

Obveza prijave izmjene nakon završetka PSUSA postupaka

28.12.2021.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) objavila je informacije o ishodima PSUSA postupaka koji obuhvaćaju lijekove odobrene u Republici Hrvatskoj. Navedene informacije dostupne su u tablici na internetskim stranicama HALMED-a, odnosno ovdje.

Predmetna tablica zanovljena je ishodima PSUSA postupaka za sljedeće djelatne tvari:

 • deksametazon
 • hidroklorotiazid/spironolakton
 • amitriptilin
 • valproat
 • lantan
 • amitriptilin
 • alopurinol
 • karbamazepin
 • fluorouracil (za intravenoznu primjenu)
 • željezo (za intravenoznu primjenu)
 • amiodaron
 • pregabalin
 • deksmedetomidin
 • etanolni ekstrakt iz… (Iberogast oralne kapi, tekućina)

Sukladno čl. 50. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18.) i čl. 16 Uredbe (EZ) br. 726/2004, nositelji odobrenja za stavljanje u promet lijekova koji sadrže djelatne tvari obuhvaćene navedenim postupcima dužni su osigurati da su podaci o lijeku u skladu s najnovijim znanstvenim saznanjima. U slučajevima u kojima ishodi PSUSA postupaka uključuju provođenje regulatornog postupka, poput uvođenja novih informacija u sažetak opisa svojstava lijeka (SmPC) i uputu o lijeku (PL), nositelji odobrenja obvezni su podnijeti zahtjev za izmjenu odobrenja.

Prilikom predaje zahtjeva za izmjenu potrebno je navesti broj PSUSA postupka.

Povratak