Novosti i edukacije

Objavljena dodatna često postavljena pitanja vezana uz Hrvatsku farmakopeju

28.02.2022.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) ovim putem obavještava korisnike da su često postavljena pitanja o Hrvatskoj farmakopeji nadopunjena s 27 novih pitanja i odgovora o informatičkoj podršci aplikaciji. Navedena pitanja dostupna su na internetskim stranicama HALMED-a u rubrici Hrvatska farmakopeja, odnosno ovdje.

Dodatna pitanja za cilj imaju olakšati korisnicima registraciju, preuzimanje i korištenje aplikacije za Hrvatsku farmakopeju, a dostupna su u sljedećim grupama: Registracija za korištenje Hrvatske farmakopeje, Opći uvjeti korištenja aplikacije, Registracija i preuzimanje aplikacije, Prijava u aplikaciju i Moguće poteškoće u radu s aplikacijom.

Povratak