Novosti i edukacije

Novosti sa sjednice PRAC-a održane od 9. do 12. siječnja 2023. godine

13.01.2023.

Usklađivanje preporuka za doziranje inhibitora Janus kinaze u bolesnika s određenim čimbenicima rizika

Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) pri Europskoj agenciji za lijekove (EMA) dodatno je ocijenilo mjere za minimizaciju rizika od ozbiljnih nuspojava povezanih s inhibitorima Janus kinaze (JAK inhibitori), koji se primjenjuju u liječenju nekoliko kroničnih upalnih poremećaja.

PRAC je preporučio primjenu niže doze lijeka Olumiant (baricitinib) u bolesnika s povećanim rizikom od krvnih ugrušaka, kardiovaskularnih događaja i raka, u skladu s preporukama za doziranje drugih JAK inhibitora koji su bili predmet ove ocjene, lijekova Rinvoq (upadacitinib), Cibinqo (abrocitinib) i Jyseleca (filgotinib).

Nove sigurnosne informacije za zdravstvene radnike

U sklopu pružanja savjeta o aspektima vezanima uz sigurnost drugim povjerenstvima pri EMA-i, PRAC je razmotrio slanje Pisma zdravstvenim radnicima (engl. Direct healthcare professional communication, DHPC), koja sadrže važne sigurnosne informacije za lijek Zolgensma (onasemnogen abeparvovek):

  • Zolgensma: fatalni slučajevi akutnog zatajenja jetre.

Više informacija o sjednici PRAC-a održanoj od 9. do 12. siječnja možete pronaći ovdje.

Povratak