Farmakovigilancija

Pisma zdravstvenim radnicima

Pismo zdravstvenim radnicima (engl. Direct Healthcare Professional Communication, DHPC) je informacija kojom se osigurava sigurna i djelotvorna primjena lijekova, a zdravstvenim radnicima ga upućuje Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) ili nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Cilj Pisma zdravstvenim radnicima je informirati zdravstvene radnike o važnim sigurnosnim pitanjima i pružiti im upute za poduzimanje određenih mjera ili promjenu načina postupanja s određenim lijekom. Pismo zdravstvenim radnicima ne smije sadržavati nikakav oblik oglašavanja lijeka. Sukladno čl. 40 Pravilnika o farmakovigilanciji (Narodne novine, br. 83/13.), nositelj odobrenja je prije upućivanja Pisma obvezan postići dogovor s HALMED-om u vezi sadržaja pisma, distribucijske liste odnosno primatelja pisma i roka za distribuciju pisma.

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o izmjeni formulacije, izgleda tablete i vrste primarnog pakiranja (blistera) za lijekove Amlopin 5 mg tablete i Amlopin 10 mg tablete (amlodipinbesilat) 02.08.2021. Sandoz d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o kontraindikaciji primjene cjepiva COVID-19 Vaccine Janssen u osoba koje su prethodno imale sindrom kapilarnog curenja i nove informacije o sindromu tromboze praćene trombocitopenijom 19.07.2021. Janssen Cilag International N.V.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od miokarditisa i perikarditisa za mRNA cjepiva protiv bolesti COVID-19 Comirnaty i Spikevax 19.07.2021. BioNTech Manufacturing/Pfizer Croatia d.o.o., Moderna Biotech Spain, S.L.
Pismo zdravstvenim radnicima o povlačenju serija lijeka Champix (vareniklin) zbog prisutnosti onečišćenja N-nitrozovareniklina iznad Pfizerove prihvatljive dnevne granice unosa 15.07.2021. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku od ozbiljnih kardiovaskularnih događaja i malignih bolesti kod primjene lijeka Xeljanz (tofacitinib) u odnosu na terapiju inhibitorima faktora tumorske nekroze alfa (TNF-α) 06.07.2021. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o kontraindikaciji primjene cjepiva Vaxzevria (ranijeg naziva COVID-19 Vaccine AstraZeneca) u osoba koje su prethodno imale sindrom kapilarnog curenja 23.06.2021. AstraZeneca AB
Pismo zdravstvenim radnicima o zanovljenim preporukama za lijek Venclyxto (venetoklaks) filmom obložene tablete vezano uz sindrom lize tumora u bolesnika s kroničnom limfocitnom leukemijom (KLL) 10.06.2021. AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Pismo zdravstvenim radnicima o povezanosti primjene cjepiva Vaxzevria (ranijeg naziva COVID-19 Vaccine AstraZeneca) i pojave tromboze u kombinaciji s trombocitopenijom - 2.6.2021. 02.06.2021. AstraZeneca AB
Pismo zdravstvenim radnicima o povezanosti primjene cjepiva COVID-19 Vaccine Janssen i pojave tromboze u kombinaciji s trombocitopenijom 26.04.2021. Janssen Cilag International N.V.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od infekcije/sepse zbog neispravne sterilizacije leptirić igle priložene u spremniku lijeka Emoclot 100 IU/ml prašak i otapalo za otopinu za infuziju (koagulacijski faktor VIII, ljudski, liofilizirani) broja serije 461298 21.04.2021. Kedrion S.p.A.
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku od povišenog intraokularnog tlaka za lijek Eylea 40 mg/ml otopina za intravitrealnu injekciju u napunjenoj štrcaljki (aflibercept) 15.04.2021. Bayer d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povezanosti primjene cjepiva Vaxzevria (ranijeg naziva COVID-19 Vaccine AstraZeneca) i pojave tromboze u kombinaciji s trombocitopenijom 14.04.2021. AstraZeneca AB
Pismo zdravstvenim radnicima o izmjeni formulacije lijeka Solu-Medrol 125 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju (metilprednizolon) i Solu-Medrol 250 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju (metilprednizolon) u formulaciju bez konzervansa benzilnog alkohola u otapalu te o mogućem riziku od medikacijske pogreške zbog promjene boje čepa aktivatora 13.04.2021. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od teških kožnih reakcija uz primjenu lijeka Tecentriq (atezolizumab) 25.03.2021. Roche Registration GmbH
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od trombocitopenije i poremećaja zgrušavanja krvi za cjepivo Vaxzevria (COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 24.03.2021. AstraZeneca AB
Pismo zdravstvenim radnicima o inicijalnim rezultatima kliničkog ispitivanja o povećanju rizika od pojave ozbiljnih kardiovaskularnih događaja i malignih bolesti (izuzimajući nemelanomski rak kože) kod primjene lijeka Xeljanz (tofacitinib) u odnosu na terapiju inhibitorima faktora tumorske nekroze alfa 24.03.2021. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o restrikciji indikacije za lijek Esmya (ulipristalacetat) za liječenje fibroida maternice zbog rizika od teškog oštećenja jetre 27.01.2021. Gedeon Richter Plc.
Pismo zdravstvenim radnicima o globalnom povlačenju lijeka Zerbaxa 22.12.2020. Merck Sharp & Dohme B.V.
Pismo zdravstvenim radnicima o novoj koncentraciji lijeka Trisenox i riziku za nastanak medikacijske pogreške 18.12.2020. Teva B.V., Pliva Hrvatska d.o.o
Pismo zdravstvenim radnicima o izmjeni formulacije lijeka Solu-Medrol 40 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju (metilprednizolon) s laktozom u formulaciju bez laktoze 17.12.2020. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od oštećenja jetre uzrokovanog lijekovima koji sadrže metamizol 15.12.2020. Alkaloid d.o.o, Pliva Hrvatska d.o.o
Pismo zdravstvenim radnicima o postupanju u slučaju odgođenog zahvata i o fluorescenciji kod glioma koji nisu visokog stupnja za lijek Gliolan (5-aminolevulinatna kiselina, 5-ALA) 01.12.2020. medac GmbH
Pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranim preporukama za lijek Tecfidera (dimetilfumarat) vezano uz slučajeve progresivne multifokalne leukoencefalopatije (PML) u stanju blage limfopenije 12.11.2020. Medis Adria d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranim preporukama za minimizaciju rizika od oštećenja jetre uzrokovanog lijekom Gilenya (fingolimod) 10.11.2020. Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnoj sigurnosnoj izmjeni i novim preporukama za prevenciju oštećenja jetre uzrokovanog lijekom Esbriet (pirfenidon) 29.10.2020. Roche Registration GmbH
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od regurgitacije/insuficijencije srčanih zalistaka uz primjenu fluorokinolona za sustavnu i inhalacijsku primjenu 29.10.2020. Alkaloid d.o.o, Sandoz d.o.o, Jadran Galenski laboratorij d.d., Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Alpha-Medical d.o.o., KRKA-FARMA, d.o.o., PharmaS d.o.o., Alvogen d.o.o., Fresenius Kabi d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi strožeg pridržavanja uputa za rekonstituciju i primjenu lijekova koji sadrže depo formulacije leuprorelina kako ne bi došlo do izostanka njihove učinkovitosti 30.07.2020. Astellas d.o.o., Sandoz d.o.o., PharmaS d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi testiranja bolesnika prije započinjanja liječenja lijekovima s djelatnim tvarima fluorouracil, kapecitabin ili tegafur radi utvrđivanja mogućeg nedostatka DPD enzima koji bolesnike izlaže povećanom riziku od teške toksičnosti 04.06.2020. Roche Registration GmbH, Jadran Galenski laboratorij d.d. (JGL), Alpha-Medical d.o.o., Sandoz d.o.o., Alvogen Pharma Trading Europe EOOD, Pliva Hrvatska d.o.o., Krka-farma d.o.o., Teva B.V., Accord Healthcare S.L.U.
Pismo zdravstvenim radnicima o dodatnim mjerama minimizacije rizika od infekcija krvi povezanih s kateterom, u slučaju propisivanja i primjene lijekova koji sadrže treprostinil intravenskim putem 22.04.2020. Alpha-Medical d.o.o., Ferrer Internacional S.A.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenjima primjene lijeka Androcur 50 mg tablete (ciproteronacetat) zbog rizika od meningeoma 16.04.2020. Bayer d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju primjene ulipristalacetata jačine 5 mg za liječenje simptoma fibroida maternice tijekom postupka ocjene rizika od oštećenja funkcije jetre 24.03.2020. Gedeon Richter Plc.
Pismo zdravstvenim radnicima o rizicima povezanim sa sistemskom izloženošću lijeku Linoladiol 0,01% krema za rodnicu 20.02.2020. Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku od venske tromboembolije i povećanom riziku od ozbiljnih i smrtonosnih infekcija uz primjenu lijeka Xeljanz (tofacitinib) 07.02.2020. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o zabrani zamrzavanja otopine za infuziju za lijek Ecalta 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju (anidulafungin) 03.02.2020. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o obustavi izvršenja odobrenja za stavljanje u promet lijeka Picato (ingenol mebutat) zbog rizika od malignih kožnih oboljenja 27.01.2020. LEO Laboratories Ltd.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju indikacije, dodatnim kontraindikacijama i mjerama minimizacije rizika za lijek Lemtrada (alemtuzumab) 23.01.2020. sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o preporukama za sprječavanje potencijalno fatalnih pogrešaka u doziranju metotreksata za liječenje upalnih bolesti 02.12.2019. Sandoz d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o., Actavis Group PTC ehf, Cipla Europe NV
Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi za oprezom u bolesnika s poviješću raka kože kod primjene lijeka Picato (ingenol mebutat) 23.09.2019. LEO Laboratories Ltd.
Pismo zdravstvenim radnicima o izmjeni formulacije lijeka Euthyrox tablete (levotiroksinnatrij) 12.09.2019. Merck d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o rizicima primjene ondanzetrona u prvom tromjesečju trudnoće 09.09.2019. Sandoz d.o.o., Fresenius Kabi d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi zaštite otopina za parenteralnu prehranu od svjetlosti radi umanjivanja rizika od ozbiljnih nuspojava u nedonoščadi 02.09.2019. Fresenius Kabi d.o.o., Baxter SAS
Pismo zdravstvenim radnicima o novoj kontraindikaciji primjene lijeka Gilenya (fingolimod) u trudnica i žena reproduktivne dobi koje ne upotrebljavaju učinkovitu kontracepciju 02.09.2019. Novartis Europharm Limited
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku od kardiovaskularne smrti te povećanja smrtnosti zbog bilo kojeg uzroka u bolesnika liječenih febuksostatom u kliničkom ispitivanju CARES 28.06.2019. Menarini International Operations Luxembourg S.A., Teva B.V. i Belupo lijekovi i kozmetika d.d.
Pismo zdravstvenim radnicima o rijetkom riziku od ozbiljnog oštećenja jetre kod primjene lijeka RoActemra (tocilizumab), uključujući akutno zatajenje jetre koje zahtijeva presađivanje 27.06.2019. Roche Registration GmbH
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od reaktivacije virusa hepatitisa B kod primjene lijeka Darzalex 19.06.2019. Janssen-Cilag International N.V.
Pismo zdravstvenim radnicima o kontraindikaciji primjene lijeka Xeljanz (tofacitinib) u dozi od 10 mg, dva puta dnevno kod bolesnika koji imaju povećani rizik od plućne embolije 28.05.2019. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o mogućem povećanom riziku od ponavljajućih trombotskih događaja u bolesnika s antifosfolipidnim sindromom na terapiji direktnim oralnim antikoagulansom 22.05.2019. Bayer AG, Daiichi Sankyo Europe GmbH, Boehringer Ingelheim International GmbH, Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG
Pismo zdravstvenim radnicima o važnoj izmjeni sažetka opisa svojstava lijeka za lapatinib (Tyverb) 16.05.2019. Novartis Europharm Limited
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju primjene lijeka Lemtrada zbog ozbiljnih nuspojava 18.04.2019. sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o daljnjim mjerama za jačanje postojećih ograničenja primjene otopina za infuziju koje sadrže hidroksietil škrob 12.04.2019. Fresenius Kabi
Pismo zdravstvenim radnicima o opskrbi tržišta novim, ispravnim serijama lijeka Ozurdex intravitrealni implantat (deksametazon) 12.04.2019. Allergan Pharmaceuticals Ireland
Pismo zdravstvenim radnicima o rizicima od onesposobljavajućih, dugotrajnih i potencijalno ireverzibilnih nuspojava te ograničenjima primjene za kinolonske i fluorokinolonske antibiotike za sustavnu i inhalacijsku primjenu 09.04.2019. Alkaloid d.o.o., Alvogen d.o.o., Alpha-Medical d.o.o., Bayer d.o.o., Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Fresenius Kabi d.o.o., Jadran Galenski laboratorij d.d., Krka - farma d.o.o., PharmaS d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o. i Sandoz d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku od neuspjeha i povećanom riziku za prijenos HIV infekcije s majke na dijete zbog niže izloženosti elvitegraviru i kobicistatu tijekom drugog i trećeg tromjesečja trudnoće 27.03.2019. Gilead Sciences Ireland UC
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku od plućne embolije i smrtnosti u bolesnika s reumatoidnim artritisom koji su primili dozu od 10 mg tofacitiniba dva puta dnevno u kliničkom ispitivanju lijeka Xeljanz (tofacitinib) 27.03.2019. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od Fournierove gangrene kod primjene lijekova koji sadrže inhibitore SGLT2 22.01.2019. AstraZeneca d.o.o., Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od nastanka akutnog pankreatitisa i postroženim preporukama za primjenu kontracepcije uz primjenu lijekova koji sadrže karbimazol ili tiamazol (metimazol) 14.01.2019. Jadran - Galenski laboratorij d.d.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim ograničenjima primjene lijeka Depakine Chrono (natrijev valproat) i uspostavi programa prevencije trudnoće 21.12.2018. sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od predoziranja ili pod-doziranja zbog degradacije oznaka na graduiranoj mjernoj štrcaljki za lijek Xyrem 500 mg/mL oralna otopina (natrijev oksibat) 21.12.2018. UCB Pharma S.A.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od teratogenosti i mogućem razvoju neuropsihijatrijskih poremećaja prilikom primjene lijekova iz skupine retinoida (acitretin, adapalen, alitretinoin, beksaroten, izotretinoin, tazaroten i tretinoin) 10.12.2018. Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Pliva Hrvatska d.o.o., Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od medikacijskih pogrešaka zbog uvođenja novog farmaceutskog oblika lijeka Lynparza (olaparib) 29.11.2018. AstraZeneca d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od nastanka aneurizme i disekcije aorte uz primjenu fluorokinolona za sustavnu i inhalacijsku primjenu 05.11.2018. Alkaloid d.o.o., Alvogen d.o.o., Alpha-Medical d.o.o., Bayer d.o.o., Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Fresenius Kabi d.o.o., Jadran Galenski laboratorij d.d., Krka - farma d.o.o., PharmaS d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o. i Sandoz d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima s nastavnim informacijama o uočenim silikonskim česticama tijekom rutinske vizualne inspekcije lijeka Ozurdex intravitrealni implantat (deksametazon) 31.10.2018. Allergan Pharmaceuticals Ireland
Pismo zdravstvenim radnicima o povlačenju intermitentnih urinarnih katetera proizvođača ConvaTec priloženih uz lijek BCG-medac prašak i otapalo za intravezikalnu suspenziju 26.10.2018. Medis Adria d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od nemelanomskog raka kože povezanog s primjenom hidroklorotiazida 17.10.2018. Alkaloid, Belupo, Berlin-Chemie Menarini, Boehringer Ingelheim International, Farmal, Genericon, Pharma, Jadran Galenski laboratorij, Krka - farma, Merck, Merck Sharp & Dohme, Novartis, PharmaSwiss, Pliva, Sandoz, sanofi-aventis i Stada
Pismo zdravstvenim radnicima o prijevremeno prekinutom kliničkom ispitivanju primjene sildenafila za liječenje intrauterinog zastoja rasta 16.10.2018. Alpha-Medical d.o.o., Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Krka – farma d.o.o., Pfizer Croatia d.o.o., PharmaS d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o. i Sandoz d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o uočenim silikonskim česticama tijekom rutinske vizualne inspekcije lijeka Ozurdex intravitrealni implantat (deksametazon) 11.10.2018. Allergan Pharmaceuticals Ireland
Pismo zdravstvenim radnicima o preliminarnim rezultatima prijevremeno završenog kliničkog ispitivanja lijeka Xarelto (rivaroksaban) vezanima uz povećanje smrtnosti zbog bilo kojeg uzroka te tromboembolijskih događaja i krvarenja u bolesnika nakon transkateterske zamjene aortnog zaliska u kliničkom ispitivanju 04.10.2018. Bayer d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranom popisu kompatibilnih uređaja za određivanje razine glukoze u krvi kod pacijenata liječenih EXTRANEAL otopinom za peritonejsku dijalizu (ikodekstrin) 21.09.2018. Agmar d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim mjerama za jačanje postojećih restrikcija u primjeni otopina za infuziju koje sadrže hidroksietil škrob (HES) 28.08.2018. B. Braun Adria d.o.o. i Fresenius Kabi d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim ograničenjima primjene lijeka Xofigo (radij-223 diklorid) zbog povećanog rizika od prijeloma i trenda povećanja smrtnosti 17.08.2018. Bayer AG
Pismo zdravstvenim radnicima o restrikciji indikacije, uvođenju nove kontraindikacije i potrebi praćenja jetrene funkcije za lijek Esmya (ulipristalacetat) 06.08.2018. Gedeon Richter Plc.
Pismo zdravstvenim radnicima o mogućem razvoju neopstruktivnog hidrocefalusa koji nije povezan s meningitisom ili krvarenjem u bolesnika liječenih lijekom Spinraza (nusinersen) 01.08.2018. Biogen Idec Ltd
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju indikacije lijeka Keytruda (pembrolizumab) 10.07.2018. Merck Sharp & Dohme B. V.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju indikacije lijeka Tecentriq (atezolizumab) 10.07.2018. Roche Registration GmbH
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku neuspjeha liječenja i povećanom riziku za prijenos HIV infekcije s majke na dijete zbog niske izloženosti darunaviru i kobicistatu tijekom drugog i trećeg tromjesečja trudnoće 28.06.2018. Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od ispadanja klipa nove štrcaljke prilikom izvlačenja lijeka Cetrotide (cetroleliksacetat) 19.06.2018. Merck Serono Europe Limited
Pismo zdravstvenim radnicima o oštećenjima neuralne cijevi u novorođenčadi čije su majke bile izložene dolutegraviru u trenutku začeća 11.06.2018. ViiV Healthcare
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku nastanka nove primarne maligne bolesti uz primjenu lijeka XGEVA (denosumab) 17.05.2018. Amgen Europe B.V.
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanoj stopi recidiva hematoloških maligniteta i smrtnosti kod bolesnika podvrgnutih transplantaciji hematopoetskih matičnih stanica (HSCT) liječenih azitromicinom 02.05.2018. Belupo lijekovi i kozmetika, Jadran – Galenski Laboratorij d.d., Krka-Farma d.o.o., PharmaS d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o. i Sandoz d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o istjecanju cjepiva iz štrcaljki nekoliko različitih cjepiva nositelja odobrenja GlaxoSmithKline Biologicals 04.04.2018. GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o kontraindikaciji istodobne primjene lijeka Xofigo (radij-223 diklorid) s abirateronacetatom (Zytiga) i prednizonom/prednizolonom 19.03.2018. Bayer d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju uporabe lijeka Esmya (ulipristalacetat) 22.02.2018. Gedeon Richter Plc.
Pismo zdravstvenim radnicima o preporukama za diferencijalno doziranje lijeka Ocaliva (obetikolatna kiselina) 08.02.2018. Intercept Pharma Ltd
Pismo zdravstvenim radnicima o izmijenjenim preporukama za kontracepciju povezanim s primjenom mofetilmikofenolata/mikofenolatne kiseline (CellCept, Myfortic, Trixin) 22.01.2018. Roche d.o.o., Novartis Hrvatska d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od medikacijske pogreške zbog nove formulacije, novog doziranja i novog načina primjene lijeka Exjade (deferasiroks) - za ljekarnike 12.01.2018. Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od medikacijske pogreške zbog nove formulacije, novog doziranja i novog načina primjene lijeka Exjade (deferasiroks) - za liječnike 12.01.2018. Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od medikacijskih pogrešaka u vezi s istjecanjem lijeka iz igle zbog presnažnog stezanja sigurnosne igle za lijek Eligard (leuprorelinacetat) 12.12.2017. Astellas d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku od smrtnih slučajeva i prijeloma u randomiziranom kliničkom ispitivanju lijeka Xofigo (radij-223 diklorid) u kombinaciji s abirateronacetatom i prednizonom/prednizolonom 12.12.2017. Bayer d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o najnovijim preporukama za gadolinijska kontrastna sredstva 04.12.2017. Bayer d.o.o., Bracco Imaging S.p.A., GE Healthcare d.o.o. i Pharmacol d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od progresivne multifokalne leukoencefalopatije uz kladribin (Litak) 01.12.2017. Lipomed GmbH
Pismo zdravstvenim radnicima o privremenoj nestašici lijeka Orgalutran (ganireliks) 0,25 mg/0,5 ml otopina za injekciju 13.11.2017. Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim kontraindikacijama za fingolimod (Gilenya) u bolesnika sa srčanim bolestima 07.11.2017. Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim upozorenjima o teškim kožnim nuspojavama lijekova koji sadrže humane epoetine 29.09.2017. Amgen d.o.o., Pfizer Croatia d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o., Roche d.o.o. i Sandoz d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novoj kontraindikaciji injektabilnih pripravaka metilprednizolona koji sadrže laktozu (Solu-Medrol 40 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju) u bolesnika alergičnih na kravlje mlijeko liječenih zbog alergijskih stanja 01.09.2017. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novom popisu kompatibilnih uređaja za određivanje razine glukoze u krvi kod pacijenata liječenih Extraneal otopinom za peritonejsku dijalizu (ikodekstrin) 27.07.2017. Agmar d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi za probirom bolesnika na virus hepatitisa B prije početka liječenja ibrutinibom (Imbruvica) zbog rizika od reaktivacije hepatitisa B 27.07.2017. Janssen-Cilag International N.V. i Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranju izražavanja jačine doze, režima primjene kod duboke venske tromboze/plućne embolije i uporabe u bolesnika s teškim oštećenjem funkcije bubrega za lijek Clexane (enoksaparinnatrij) 28.04.2017. sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povlačenju potencijalno zahvaćenih serija lijekova EpiPen 0,3 mg otopina za injekciju i EpiPen Junior 0,15 mg otopina za injekciju (epinefrin) zbog moguće neispravnosti autoinjektora 14.04.2017. Medical Intertrade d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnim dodatnim upozorenjima o krvarenju i rabdomiolizi kod primjene lijeka Cotellic (kobimetinib), uključujući i nove preporuke za prilagodbu doze 14.04.2017. Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnosti pridržavanja smjernica za praćenje srčane funkcije tijekom i nakon liječenja trastuzumabom (Herceptin) s ciljem smanjenja učestalosti i težine disfunkcije lijeve klijetke i kongestivnog zatajenja srca 24.03.2017. Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od infekcija uz primjenu lijeka Zydelig (idelalisib) 02.03.2017. Medicopharmacia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o sličnosti naziva lijekova Caprelsa (vandetanib) i Caprez (amlodipin) 21.02.2017. Sanofi-aventis Croatia d.o.o., AstraZeneca d.o.o., Alkaloid d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od medikacijskih pogrešaka povezanih s predoziranjem lijekovima koji sadrže levetiracetam u obliku oralne otopine (Keppra 100 mg/ml oralna otopina) 03.01.2017. Medis Adria d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o tome da se Ammonaps (natrijev fenilbutirat) tablete i granule smiju primjenjivati samo kad nema drugog zamjenskog liječenja 20.12.2016. Swedish Orphan Biovitrum International AB (Sobi)
Pismo zdravstvenim ranicima o novim važnim preporukama s obzirom na suicidalnu ideaciju i suicidalno ponašanje uz primjenu apremilasta (Otezla) 08.11.2016. Celgene Europe Limited
Pismo zdravstvenim radnicima o novim važnim preporukama s obzirom na reaktivaciju virusa uz primjenu lenalidomida (Revlimid) 08.11.2016. Celgene Europe Limited
Pismo zdravstvenim radnicima o pravilnoj primjeni lijekova Reseligo 3,6 mg i 10,8 mg implantat u napunjenoj štrcaljki (goserelin) 30.08.2016. Alvogen d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o međusobnoj nezamjenjivosti tablete i oralne otopine lijeka Noxafil (posakonazol) 24.08.2016. Merck Sharp & Dohme Limited
Pismo zdravstvenim radnicima o novom popisu kompatibilnih uređaja za određivanje razine glukoze u krvi kod pacijenata liječenih Extraneal otopinom za peritonejsku dijalizu (ikodekstrin) 15.07.2016. Agmar d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novoj kontraindikaciji lijeka Adempas (riocigvat) za bolesnike s plućnom hipertenzijom povezanom s idiopatskim intersticijskim pneumonijama (PH IIP) 04.07.2016. Bayer d.o.o. i Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi za probirom bolesnika na virus hepatitisa B prije liječenja zbog rizika od reaktivacije hepatitisa B uz inhibitore BCR-ABL tirozin kinaze (imatinib, dasatinib, nilotinib, bosutinib, ponatinib) 11.04.2016. Novartis Hrvatska d.o.o., Amicus Croatia d.o.o., Alpha-Medical d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o., Alvogen d.o.o., Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. i Krka - farma d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranju mjera minimizacije rizika od PML-a za Tysabri (natalizumab) 16.03.2016. Biogen Idec Limited
Pismo zdravstvenim radnicima s ažuriranim informacijama o riziku od dijabetičke ketoacidoze tijekom liječenja inhibitorima SGLT2 (Invokana*, Vokanamet*, Forxiga, Xigduo, Jardiance, Synjardy*) 14.03.2016. AstraZeneca AB, Boehringer Ingelheim International GmbH i Janssen Cilag International N.V.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim preporukama za smanjenje rizika od opstrukcije crijeva povezanog s primjenom lijeka TachoSil (ljudski fibrinogen/ljudski trombin) 01.02.2016. Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o rizicima povezanim s učincima fingolimoda (Gilenya) na imunološki sustav 22.01.2016. Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju indikacije za primjenu lijeka Tarceva (erlotinib) 14.01.2016. Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnosti pridržavanja uputa za korištenje lijeka Genotropin (somatropin) radi izbjegavanja posljedica mogućeg oštećenja napunjene brizgalice 04.01.2016. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim sigurnosnim informacijama vezanim uz učinke na jetrenu funkciju lijeka Viekirax (ombitasvir, paritaprevir, ritonavir), s ili bez lijeka Exviera (dasabuvir) 04.01.2016. Abbvie d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o pojačanim preporukama za sprječavanje trudnoće kod primjene mikofenolatne kiseline/mofetilmikofenolata/natrijevog mikofenolata: CellCept, Mikofenolat Stada, Mikofenolat Genera, Myfortic, Trixin 02.12.2015. Roche d.o.o., Stada d.o.o., Genera d.d., Novartis Hrvatska d.o.o. i Pliva Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od hepatotoksičnosti povezanom s primjenom lijeka Ketoconazole HRA (ketokonazol) 02.12.2015. Laboratoire HRA Pharma
Pismo zdravstvenim radnicima o novim mjerama za minimizaciju rizika od PML-a povezanog s primjenom lijeka Tecfidera (dimetilfumarat) 26.11.2015. Biogen Idec Ltd
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od osteonekroze čeljusti uz primjenu denosumaba (XGEVA) 30.10.2015. Amgen d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o pojačavanju radijacijske toksičnosti povezanom s primjenom lijeka Zelboraf (vemurafenib) 20.10.2015. Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novom upozorenju koje se odnosi na rizik od zatajenja srca povezan s primjenom lijeka Xalkori (krizotinib) 13.10.2015. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ispravnoj uporabi lijeka Humalog 200 jedinica/ml KwikPen (inzulin lispro) radi minimizacije rizika od medikacijskih pogrešaka 10.09.2015. Eli Lilly Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim preporukama zbog rizika od povećanja krvnog tlaka uz primjenu lijeka mirabegron (Betmiga) 04.09.2015. Astellas
Pismo zdravstvenim radnicima o novom načinu distribucije edukacijskih materijala s ciljem minimizacije rizika od postinjekcijskog sindroma povezanog s lijekom ZypAdhera (olanzapin prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem) 01.09.2015. Eli Lilly Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od dijabetičke ketoacidoze tijekom liječenja inhibitorima SGLT2 (Invokana, Vokanamet*, Forxiga, Xigduo*, Jardiance*, Synjardy*) 10.07.2015. AstraZeneca AB, Boehringer Ingelheim International GmbH i Janssen Cilag International N.V.
Pismo zdravstvenim radnicima o pritužbama na proizvod zbog prisutnosti krutog materijala vidljivog na površini igle lijeka Kineret 100 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki (anakinra) 10.06.2015. Swedish Orphan Biovitrum (Sobi)
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od klinički značajnih aritmija kad se lijek Harvoni (sofosbuvir/ledipasvir) ili kombinacija lijekova Daklinza (daclatasvir) i Sovaldi (sofosbuvir) primjenjuju istodobno s amiodaronom 11.05.2015. HALMED
Pismo zdravstvenim radnicima o podsjetniku na važnost pravilne pripreme i primjene lijekova Periolimel N4E, Olimel N7E i Olimel N9E emulzije za infuziju zbog rizika od medikacijskih pogrešaka 24.04.2015. Agmar d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o prvom prijavljenom slučaju progresivne multifokalne leukoencefalopatije (PML) u bolesnika s multiplom sklerozom koji je uzimao fingolimod (Gilenya) bez prethodnog liječenja natalizumabom ili drugim imunosupresivima 24.04.2015. Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novom popisu kompatibilnih uređaja za određivanje razine glukoze u krvi kod pacijenata liječenih Extraneal otopinom za peritonejsku dijalizu (ikodekstrin) 14.04.2015. Agmar d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim mjerama vezanim uz primjenu lijeka Linoladiol 0,01 % krema za rodnicu (estradiol) zbog potencijalnog rizika od sistemskih nuspojava estradiola 19.03.2015. Remedia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o rizicima od hipogamaglobulinemije i bronhiektazija povezanim s primjenom mofetilmikofenolata/mikofenolne kiseline (CellCept, Micolat, Mikofenolat Stada, Mycophenolate mofetil Alkem, Myfortic, Trixin) 19.12.2014. Roche d.o.o., Sandoz d.o.o., Stada d.o.o., Alpha-medical d.o.o., Novartis Hrvatska d.o.o., Pliva Hrv
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od abnormalnih ishoda trudnoće povezanom s primjenom valproata (Depakine Chrono) 16.12.2014. sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o preporučenim udarnim dozama i dozama održavanja za lijek Efient (prasugrel) zbog povećanog rizika od ozbiljnog krvarenja 16.12.2014. Eli Lilly Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim kontraindikacijama i preporukama za smanjenje rizika od kardiovaskularnih događaja i teške bradikardije povezanih s primjenom lijekova Procoralan i Corlentor (ivabradin) 10.12.2014. Servier Pharma d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o revidiranim kontraindikacijama te upozorenjima i mjerama opreza za primjenu lijeka SonoVue (sumporov heksafluorid) 09.12.2014. Bracco International BV
Pismo zdravstvenim radnicima o slučaju progresivne multifokalne leukoencefalopatije (PML) u bolesnika s teškom i produljenom limfopenijom liječenog lijekom Tecfidera (dimetilfumarat) 04.12.2014. Medis Adria d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od izostanka učinkovitosti zbog neispravnog postupka rekonstitucije i primjene lijeka Eligard (depo injekcija leuprorelinacetata) 03.12.2014. Astellas d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnim informacijama o naljepnicama na bočicama kao mjera opreza za sigurnu primjenu lijeka Erivedge 150 mg tvrde kapsule (vismodegib) 03.12.2014. Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnim informacijama u cilju sigurne primjene, uključujući Program sprječavanja trudnoće za lijek Erivedge 150 mg tvrde kapsule (vismodegib) 03.12.2014. Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od pojave eksfolijativnog dermatitisa i eksfolijacije kože u bolesnika liječenih ustekinumabom (Stelara) 21.11.2014. Janssen
Pismo zdravstvenim radnicima o novim/izmijenjenim uvjetima čuvanja lijekova Octanate 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju i Octanate 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju 16.09.2014. Jana Pharm d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim uputama za smanjenje rizika od osteonekroze čeljusti i hipokalcijemije u bolesnika liječenih denosumabom jačine 60 mg (Prolia) 11.09.2014. Amgen Europe B.V.
Pismo zdravstvenim radnicima kojim se upozorava protiv off-label primjene basiliksimaba (Simulect) kod presađivanja srca 09.09.2014. Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o rizicima od trombotičke mikroangiopatije i nefrotskog sindroma koji su povezani s primjenom interferona beta 08.09.2014. Medis Adria d.o.o., Bayer d.o.o., Novartis Hrvatska d.o.o., Merck d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potencijalnom riziku za bolesnike i zdravstveno osoblje prilikom rukovanja napuknutim ili slomljenim bočicama lijeka Velcade 31.07.2014. Johnson&Johnson S.E. d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od ozbiljnih i životno ugrožavajućih infuzijskih reakcija tijekom primjene ofatumumaba (Arzerra) 28.07.2014. GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povezanosti lijeka Scintimun (besilesomab) s potencijalnim rizikom stvaranja ljudskih anti-mišjih protutijela (eng. human anti-mouse antibody, HAMA), reakcijom preosjetljivosti te akutnom hipotenzijom 01.07.2014. CIS bio international i Marti Farm d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potencijalno životno ugrožavajućim nuspojavama nakon slučajnog izlaganja transdermalnim flasterima koji sadrže fentanil (Durogesic, Fentanil Sandoz, Matrifen, Fentagesic) 17.06.2014. Johnson&Johnson S.E. d.o.o., Sandoz d.o.o., Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o., Pliva Hrvatska d.
Pismo zdravstvenim radnicima o podsjetniku na uvjete primjene Procoralana/Corlentora (ivabradin) za simptomatsko liječenje kronične stabilne angine pektoris zbog izbjegavanja moguće opasne bradikardije 12.06.2014. Servier Pharma d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o stavljanju u promet novih lijekova Silapen K 1 000 000 i.j. filmom obložene tablete i Silapen K 1 500 000 i.j. filmom obložene tablete 22.05.2014. Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.
Pismo zdravstvenim radnicima o eventualnoj potrebi za ranijim docjepljivanjem konjugiranim cjepivima u osoba koje su cijepljene cjepivom Mencevax ACWY, a koje su pod visokim rizikom izloženosti serogrupama A, W-135 i Y 25.04.2014. GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o krivotvorenim lijekovima označenima kao Herceptin 150 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju (trastuzumab) 24.04.2014. Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novom popisu kompatibilnih uređaja za određivanje razine glukoze u krvi kod pacijenata liječenih Extraneal otopinom za peritonejsku dijalizu (ikodekstrin) 09.04.2014. Agmar d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim ograničenjima u indikaciji i preporukama za praćenje primjene lijekova Protelos/Osseor (stroncijev ranelat) 11.03.2014. Servier Pharma d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o uvođenju nove napunjene brizgalice Clearclick za lijek PegIntron prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici (peginterferon alfa-2b) 20.02.2014. Merck Sharp & Dohme (MSD)
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od tromboembolije povezanom s primjenom kombiniranih hormonskih kontraceptiva (Adexa, Belara, Cilest, Estal, Evra, Lindynette, Logest, Novynette, NuvaRing, Qlaira, Yasmin, Yaz) 28.01.2014. Bayer d.o.o., Farmal d.d., MSD d.o.o., Sandoz d.o.o. i Johson&Johnson SE d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim informacijama o doziranju lijeka ondanzetron (Zofran) kod intravenske primjene zbog povezanosti s prolongacijom QT intervala 14.01.2014. GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi za provođenjem testa probira na virus hepatitisa B u svih bolesnika prije početka liječenja lijekom Arzerra (ofatumumab) 09.01.2014. GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o kontraindikaciji za primjenu lijeka Volibris (ambrisentan) u bolesnika s idiopatskom plućnom fibrozom (IPF) 08.01.2014. GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnosti utvrđivanja RAS statusa „divljeg tipa“ (eksoni 2, 3 i 4 KRAS-a i NRAS-a) prije liječenja lijekom Erbitux (cetuksimab) 07.01.2014. Merck Serono
Pismo zdravstvenim radnicima o teškim kožnim reakcijama povezanim s primjenom kapecitabina (Xeloda) 13.12.2013. Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o teškoj hepatotoksičnosti povezanoj s primjenom temozolomida (Blastomat, Temodal i Temazol) 12.12.2013. Alvogen, Merck Sharp & Dohme (MSD) i Pliva
Pismo zdravstvenim radnicima o sigurnoj primjeni lijeka Peyona 20 mg/ml otopina za infuziju i oralnu otopinu (kofeincitrat) 11.12.2013. Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnim izmjenama u učestalosti praćenja jetrenih enzima u serumu uslijed hepatotoksičnosti u bolesnika liječenih lijekom Votrient (pazopanib) 06.12.2013. GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o hemofagocitnom sindromu zabilježenom u bolesnika liječenih fingolimodom (Gilenya) 15.11.2013. Novartis Europharm Limited
Pismo zdravstvenim radnicima o uvođenju novih kontraindikacija i upozorenja nakon ocjene kardiovaskularne sigurnosti diklofenaka provedene u zemljama Europske unije 15.11.2013. Farmal d.d., Fresenius Kabi d.o.o., Krka - farma d.o.o., PharmaSwiss d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o.,
Pismo zdravstvenim radnicima o nestašici lijeka Pedea i informacije o zamjenskom liječenju 15.11.2013. Orphan Europe
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju primjene lijekova koji sadrže hidroksietil škrob (HES) 14.11.2013. B. Braun Adria d.o.o., Fresenius Kabi d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o mogućim medikacijskim pogreškama kod pripreme lijeka Jevtana (kabazitaksel) 12.11.2013. Sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi za testiranjem na virus hepatitisa B u svih bolesnika prije početka liječenja lijekom MabThera (rituksimab) 08.11.2013. F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Pismo zdravstvenim radnicima o nadopuni preporuka vezanih uz rizike od ozbiljnih reakcija preosjetljivosti na lijekove za intravensku primjenu koji sadrže željezo 07.11.2013. Sandoz d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnim ograničenjima u primjeni kratkodjelujućih beta-agonista u opstetričkim indikacijama 06.11.2013. Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novoj kontraindikaciji i podsjetnik za praćenje funkcije jetre uz primjenu agomelatina (Valdoxan/Thymanax 25 mg filmom obložene tablete) 15.10.2013. Servier Pharma d.o.o.
Pismo liječnicima o mogućem istjecanju cjepiva zbog pojave pukotina ili oštećenja na plastičnom dijelu koji povezuje iglu sa štrcaljkom kod cjepiva s Readyject štrcaljkom za proizvode FSME-IMMUN 0,25 ml Junior i FSME-IMMUN 0,5 ml 10.10.2013. Agmar d.o.o.
Pismo liječnicima o uvođenju novog upozorenja o mogućem serotoninskom sindromu pri istovremenoj primjeni lijeka Fentanyl ili lijeka Durogesic transdermalni flaster sa serotoninergičnim lijekovima 09.10.2013. Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku pojave intraoperacijskog sindroma meke šarenice (engl. intraoperative floppy iris syndrome - IFIS) tijekom operacije katarakte kod bolesnika liječenih risperidonom ili paliperidonom 04.10.2013. Janssen-Cilag International NV, Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Obavijest o privremenoj obustavi distribucije lijeka Partusisten 5 mg tablete 01.10.2013. Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.
Pismo zdravstvenim djelatnicima o važnosti pažljive primjene lijekova Eliquis (apiksaban), Pradaxa (dabigatran eteksilat) i Xarelto (rivaroksaban) 05.09.2013. Bayer d.o.o., Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o., Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povezanosti klopidogrela (lijekovi Plavix 75 mg i 300 mg filmom obložene tablete i Duoplavin 75 mg/75 mg i 75 mg/100 mg filmom obložene tablete) sa stečenom hemofilijom 26.08.2013. sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju primjene lijeka Trobalt (retigabin) zbog rizika od pigmentacijskih promjena očnih tkiva, uključujući i mrežnicu, te kože, usana i/ili noktiju 19.08.2013. GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povezanosti lijeka UROREC 4 i 8 mg tvrde kapsule (silodozin) s intraoperacijskim sindromom meke šarenice 28.06.2013. PharmaSwiss d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima_CellCept 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju 04.06.2013. Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim ograničenjima u primjeni lijekova koji sadrže stroncijev ranelat (Osseor 2 g granule za oralnu suspenziju/Protelos 2 g granule za oralnu suspenziju) 20.05.2013. Servier Pharma d.o.o.
Pismo liječnicima o mjerama koje je potrebno poduzeti prilikom propisivanja i izdavanja lijeka Litijev karbonat Jadran 300 mg tablete zbog izmjene u sastavu novih serija lijeka 20.05.2013. Jadran Galenski laboratorij d.d. (JGL)
Pismo ljekarnicima o mjerama koje je potrebno poduzeti prilikom propisivanja i izdavanja lijeka Litijev karbonat Jadran 300 mg tablete zbog izmjene u sastavu novih serija lijeka 20.05.2013. Jadran Galenski laboratorij d.d. (JGL)
Pismo zdravstvenim radnicima o povezanosti lijeka Avastin (bevacizumab) s nekrotizirajućim fascitisom 15.05.2013. Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničavanju indikacije i uvođenju novih kontraindikacija i mjera opreza za lijekove čija je djelatna tvar cilostazol 19.04.2013. HALMED
Pismo zdravstvenim radnicima o povezanosti lijeka MabThera (rituksimab) s toksičnom epidermalnom nekrolizom i Stevens-Johnsonovim sindromom 12.04.2013. Roche d.o.o.
Obavijest o privremenoj obustavi prodaje i primjene serije 2821211 lijeka Gemcitabin Pliva 200, prašak za otopinu za infuziju 29.03.2013. Pliva Hrvatska d.o.o
Nastavna obavijest o povlačenju iz prometa serije 2A74306 lijeka Perfalgan 10 mg/ml otopina za infuziju 29.03.2013. PharmaSwiss d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povlačenju lijekova Miacalcic 200 IU sprej za nos, otopina i Miacalcic 100 IU/ml otopina za injekciju i infuziju (kalcitonin) s tržišta Republike Hrvatske 08.03.2013. Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o slučaju ozbiljne hipokalcemije s fatalnim ishodom u pedijatrijskom istraživačkom ispitivanju lijeka Mimpara filmom obložene tablete (sinakalcet) 08.03.2013. Oktal Pharma d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o komparativnim podacima koji pokazuju manju učinkovitost režima zasnovanih na lijeku Tyverb (lapatinib) u odnosu na režime zasnovane na lijeku Herceptin (trastuzumab) u određenih skupina bolesnika 01.02.2013. GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o slučajevima teških kožnih nuspojava (SCAR) uz primjenu lijeka Incivo (telaprevir) 28.01.2013. Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku za oštećenje jetre uz primjenu lijeka Valdoxan 25 mg filmom obložene tablete (agomelatin) 24.01.2013. Servier Pharma d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o opasnosti od zračne ili plinske embolije prilikom neprikladne upotrebe (preveliki pritisak, prekratka udaljenost) raspršivača pod tlakom s regulatorima pritiska za primjenu fibrinskog tkivnog ljepila Tisseel Lyo 15.01.2013. Agmar d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novoj kontraindikaciji za lijek Pradaxa (dabigatraneteksilat) kod bolesnika s umjetnim srčanim zaliskom koji trebaju antikoagulacijsko liječenje 09.01.2013. Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o načinu primjene lijeka Konakion MM 10mg/1ml otopina za injekciju 23.11.2012. Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povlačenju serije G0460-3 cjepiva Typhim Vi 21.11.2012. Medoka d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničavanju indikacije za lijekove koje sadrže trimetazidin (Preductal MR) 09.10.2012. Servier Pharma d.o.o.
Pismo ljekarnicima s uputama za izdavanje serije lijeka Betazon 0,5 mg/g mast 04.10.2012. Jadran Galenski laboratorij d.d.
Pismo zdravstvenim radnicima o povlačenju serije H0495-1 cjepiva Typhim Vi radi mogućeg smanjenog sadržaja antigena 21.09.2012. Medoka d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o neispravnoj informaciji o neodobrenoj indikaciji u Uputi o lijeku na engleskom jeziku za lijek Tyverb 250mg filmom obložene tablete (lapatinib) 30.08.2012. GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim ograničenjima u doziranju ondanzetrona kod intravenske primjene zbog rizika od produljenja QT intervala 13.08.2012. GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od ljuštenja čepa pri pripremi lijeka Taxotere (docetaksel) zbog korištenja neodgovarajuće veličine igle 09.08.2012. sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo liječnicima i ljekarnicima o prestanku opskrbe tržišta Republike Hrvatske lijekovima Actrapid Penfill i Insulatard Penfill i iglama NovoFine 28G x 12 mm 03.07.2012. Novo Nordisk Hrvatska d.o.o.
Pismo dijabetolozima i pedijatrima o prestanku opskrbe tržišta Republike Hrvatske lijekovima Actrapid Penfill i Insulatard Penfill i iglama NovoFine 28G x 12 mm 03.07.2012. Novo Nordisk Hrvatska d.o.o.
Pismo veleprodajama - Prijava neispravnosti u kakvoći jedne serije lijeka Olicard retard 60 mg kapsule s produljenim oslobađanjem 19.06.2012. Abott d.o.o.
Pismo ljekarnama- Prijava neispravnosti u kakvoći jedne serije lijeka Olicard retard 60 mg kapsule s produljenim oslobađanjem 19.06.2012. Abott d.o.o.
Pismo ljekarnicima o skraćenju roka valjanosti lijeka Athyrazol 10 mg tablete s pet na jednu godinu te o mjerama vezanim uz izdavanje i vraćanje lijeka starijeg od jedne godine 03.05.2012. Jadran - Galenski laboratorij d.d.
Pismo liječnicima o novim preporukama vezanim uz antibiotsku profilaksu u bolesnika kojima je presađen organ za čiju je perfuziju korištena otopina ViaSpan 17.04.2012. HALMED
Pismo zdravstvenim radnicima o novim kontraindikacijama i revidiranim upozorenjima za lijekove koji sadrže stroncijev ranelat (Osseor/Protelos) 06.04.2012. Servier Pharma d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povlačenju određenih serija ViaSpan otopine zbog potencijalne kontaminacije 30.03.2012. Pharmaswiss d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povlačenju određenih serija lijeka Carboplatin Ebewe 30.03.2012. Wϋrth d.o.o.
Pismo liječnicima o uočenoj pogrešci u priloženoj Uputi o lijeku za cjepivo M-M-RVAXPRO 23.03.2012. Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od slučajnog predoziranja prilikom primjene lijeka Perfalgan 10 mg/ml (intravenski paracetamol) 13.03.2012. PharmaSwiss d.o.o.
Pismo liječnicima o interakciji lijeka Victrelis (boceprevir) s inhibitorima HIV proteaze pojačanih ritonavirom 12.03.2012. Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ponovnom puštanju u promet određenih serija lijeka Oxaliplatin Pliva 09.03.2012. Pliva Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim kontraindikacijama i upozorenjima za upotrebu lijekova koji sadrže aliskiren u kombinaciji s inhibitorima angiotenzin konvertirajućeg enzima ili blokatorima angiotenzinskih receptora 28.02.2012. Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o početku ponovne distribucije Dianeal, Extraneal i Nutrineal otopina proizvedenih u Castlebaru, Irska 01.02.2012. Agmar d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o normalizaciji opskrbe tržišta lijekom Apidra (inzulin glulizin, rDNA tehnologija) koja se u RH odnosi na oblik: Apidra 100 jedinica/ml SoloStar otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici 27.01.2012. sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potencijalnim rizicima od kardiovaskularnih i renalnih štetnih događaja u pacijenata s dijabetesom tipa 2 i oštećenjem bubrega i/ili kardiovaskularnom bolešću, koji primaju terapiju aliskirenom 27.12.2011. Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o promjeni proizvodnog procesa i posljedičnoj promjeni naziva lijeka Deprozel (paroksetin) 19.12.2011. Pliva Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima vezano uz prisutnost vidljivih čestica u otapalu lijeka Torisel (temsirolimus) 14.12.2011. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o privremenoj obustavi prodaje i primjene određenih serija lijeka Oxaliplatin Pliva 12.12.2011. Pliva Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku smrtnosti u pedijatrijskih bolesnika s plućnom arterijskom hipertenzijom koji su primali lijek Revatio (sildenafil citrat) u dozama višim od preporučenih 08.12.2011. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povezanosti lijekova koji sadrže djelatnu tvar escitalopram s o dozi ovisnim produljenjem QT intervala 05.12.2011. HALMED
Pismo zdravstvenim djelatnicima o očekivanoj nestašici lijeka Apidra 100 jedinica/ml SoloStar otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici (inzulin glulizin)1 30.11.2011. sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim djelatnicima o očekivanoj nestašici lijeka Apidra 100 jedinica/ml SoloStar otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici (inzulin glulizin)2 30.11.2011. sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim sigurnosnim informacijama vezanim uz lijekove s djelatnom tvari citalopram_Sandoz 28.11.2011. Sandoz d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim sigurnosnim informacijama vezanim uz lijekove s djelatnom tvari citalopram_Pliva 28.11.2011. Pliva Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnosti procjene bubrežne funkcije kod bolesnika koji se liječe lijekom Pradaxa (dabigatran eteksilat) 21.11.2011. Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.
Pismo ljekarnicima o trenutnom ograničenju opskrbe lijekom Simponi 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici 18.11.2011. Schering-Plough d.o.o.
Pismo liječnicima o trenutnom ograničenju opskrbe lijekom Simponi 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici 18.11.2011. Schering-Plough d.o.o.
Pismo liječnicima o novim sigurnosnim podacima za lijekove koji sadrže djelatnu tvar domperidon 10.11.2011. HALMED
Pismo zdravstvenim radnicima o važnim sigurnosnim informacijama o povezanosti Zypadhere (olanzapin) i postinjekcijskog sindroma 18.10.2011. Eli Lilly Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničavanju primjene lijeka Multaq 13.10.2011. sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo liječnicima o mogućoj privremenoj nestašici u opskrbi lijekom Apidra 04.10.2011. Sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo liječnicima o uvođenju novih kontraindikacija i upozorenja za pioglitazon s ciljem smanjenja rizika od raka mokraćnog mjehura 06.09.2011. HALMED
Pismo zdravstvenim djelatnicima o povezanosti lijeka Sprycel (dasatinib) s plućnom arterijskom hipertenzijom 30.08.2011. PharmaSwiss d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novom popisu kompatibilnih uređaja za određivanje razine glukoze u krvi kod pacijenata na terapiji Extraneal otopinom za peritonejsku dijalizu (ikodekstrin) 12.08.2011. Agmar d.o.o.
Pismo liječnicima o infuzijskim reakcijama povezanima s primjenom lijeka MabThera (rituksimab) 08.08.2011. Roche d.o.o.
Pismo liječnicima o povećanom kardiovaskularnom riziku u bolesnika s permanentnom fibrilacijom atrija liječenih lijekom Multaq 27.07.2011. sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Upozorenje o pravilnom načinu primjene lijeka Enterogermina 2x109/5 ml oralna suspenzija 06.07.2011. sanofi-aventis Croatia d.o.o.
fds 13.04.2011. Download
Pismo zdravstvenim radnicima o važnim sigurnosnim informacijama vezano uz primjenu lijeka Torisel 30 mg koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju 12.04.2011. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o porastu mortaliteta u kliničkim ispitivanjima tigeciklina (Tygacil) 05.04.2011. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo liječnicima o uočenoj pogrešci u priloženoj Uputi o lijeku za cjepivo Mencevax ACWY 29.03.2011. GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo ljekarnicima o povećanom nadzoru nad izdavanjem lijekova koji sadrže djelatnu tvar kodein zbog opasnosti razvoja ovisnosti 23.03.2011. HALMED
Pismo liječnicima o povećanom nadzoru nad uvozom lijekova koji sadrže djelatnu tvar buflomedil zbog uočenog rizika za nastanak ozbiljnih kardijalnih i neuroloških nuspojava 09.03.2011. HALMED
Pismo liječnicima o ograničavanju indikacije za lijek Zerit (stavudin) zbog potencijalno ozbiljnih nuspojava 04.03.2011. Pharmaswiss d.o.o.
Pismo zdravstvenim djelatnicima o povezanosti primjene daptomicina (Cubicin) sa eozinofilnom pneumonijom 17.02.2011. Novartis Hrvatska d.o.o.
Nastavno pismo o tiskarskoj pogrešci u Uputi priloženoj uz lijek Integrilin (eptifibatid) 07.02.2011. GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim djelatnicima o promjeni načina izdavanja lijekova za lokalnu primjenu koji sadrže ketoprofen 27.01.2011. Sandoz d.o.o., Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Podaci o teškim oštećenjima jetre povezanima s upotrebom lijeka Multaq (dronedaron) 26.01.2011. sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Nova obavijest: Dianeal, Extraneal, Nutrineal otopine za peritonejsku dijalizu - prisutnost endotoksina i rizik od aseptičnog peritonitisa 24.01.2011. Agmar d.o.o.
Pismo liječnicima o hepatalnim nuspojavama povezanim s primjenom lijeka Vfend (vorikonazol) 14.01.2011. Pfizer Croatia d.o.o.
Dianeal, Extraneal, Nutrineal otopine za peritonejsku dijalizu - prisutnost endotoksina i rizik od aseptičnog peritonitisa 17.12.2010. Agmar d.o.o.
Pismo liječnicima o mogućnosti otpočinjanja liječenja novih bolesnika lijekom PegIntron 17.12.2010. Schering - Plough d.o.o.
Povišena razina endotoksina u otopinama za peritonejsku dijalizu 10.12.2010. Agmar d.o.o.
Pismo liječnicima o osteonekrozi čeljusti u bolesnika oboljelih od maligne bolesti liječenih Sunitinibom (Sutent) uz istovremenu ili prethodnu primjenu bisfosfonata 07.12.2010. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo liječnicima o povezanosti tocilizumaba (RoActemra) s anafilaksijom 03.12.2010. Roche d.o.o.
Pismo liječnicima o osteonekrozi čeljusti u bolesnika s malignom bolesti povezanom s primjenom bevacizumaba (Avastin) uz istovremenu ili prethodnu primjenu bisfosfonata 01.12.2010. Roche d.o.o.
Pismo liječnicima o povezanosti izotretinoina (Roaccutane) s teškim kožnim reakcijama (multiformni eritem, Stevens-Johnsonov sindrom i toksična epidermalna nekroliza) 08.11.2010. Roche d.o.o.
Pismo liječnicima o razlikama u označavanju jedne serije gotovog lijeka Intanza 15 mikrograma/soj suspenzija za injekciju, cjepivo protiv influence (fragmentirani virusi), inaktivirano, proizvođača Sanofi Pasteur 04.11.2010. Medoka d.o.o.
Nova važna obavijest o sigurnosti pirmjene lijeka Octagam: Privremena suspenzija odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet 21.10.2010. Jana Pharm d.o.o.
Obavijest o riziku za nastanak opasne zračne ili plinske embolije pri korištenju naprave za sprejanje uz regulator tlaka za primjenu gotovog lijeka Tisseel® Lyo 13.10.2010. Agmar d.o.o.
Obavijest liječnicima o opskrbi lijekom Cerezyme (imigluceraza), nove informacije o opskrbi i preporuke za liječenje bolesnika 07.10.2010. Medical Intertrade d.o.o.
Važna obavijest o lijeku Peglntron 30.09.2010. Schering - Plough d.o.o.
Obustava Odobrenja za stavljanje u promet za lijekove koji sadrže roziglitazon (Avandia, Avandamet, Avaglim) na tržištu EU 24.09.2010. GlaxoSmithKline d.o.o.
Odluka o povlačenju lijeka sa tržišta: Roziglitazon Pliva tablete 4 mg i Roziglitazon Pliva tablete 8 mg 24.09.2010. Pliva Hrvatska d.o.o.
Sprečavanje pogreške pri doziranju lijeka Keppra (levetiracetam) oralne otopine zbog promjene mjernih oznaka na štrcaljki i registracija novih pakovanja za dojenčad i djecu mlađu od 4 godine 19.08.2010. Medis Adria d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o lijeku Extraneal (ikodekstrin) 16.07.2010. Agmar d.o.o.
Važna obavijest o propisivanju Exelon (rivastigminum) transdermalnog flastera 12.07.2010. Novartis Hrvatska d.o.o.
Obavijest liječnicima o daljnjem ograničenju u isporuci lijeka Cerezyme (imigluceraza) i najnovija obavijest o isporuci 09.07.2010. Medical Intertrade d.o.o.
Obavijest liječnicima o daljnjem ograničenju u opskrbi lijekom Fabrazyme (agalzidaza beta) 09.07.2010. Medical Intertrade d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o lijeku EXTRANEAL (ikodekstrin) 20.06.2010. Agmar d.o.o.
Pismo o mogućoj neispravnosti u kakvoći lijeka Rispolept Consta 25 mg, 37,5 mg i 50 mg suspenzija s produljenim djelovanjem za injekciju za i.m. primjenu 24.05.2010. Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Povezanost reakcija preosjetljivosti i infuzijskih reakcija s liječenjem bevacizumabom (Avastin®) 29.04.2010. Roche d.o.o.
Obavijest liječnicima o propisivanju lijeka Myfortic (mikofenolna kiselina) želučanootporne tablete 22.04.2010. Novartis Hrvatska d.o.o.
Obavijest liječnicima o daljnjem ograničenju u opskrbi lijekom Fabrazyme (agalzidaza beta) i najnovija obavijest o opskrbi 26.02.2010. Medical Intertrade d.o.o.
Mjere minimizacije rizika pri uvođenju novog oblika ropinirola 03.02.2010. GlaxoSmithKline d.o.o.
Izravno obraćanje zdravstvenim djelatnicima o privremenom zaustavljanju opskrbe hrvatskog tržišta lijekom Reductil zbog povećanog kardiovaskularnog rizika opaženog u studiji SCOUT 22.01.2010. Abbott Laboratories d.o.o.
Izravno obraćanje zdravstvenom djelatniku vezano uz promjene izvedbe imunološkog određivanja te posljedičnog utjecaja na terapijsko praćenje lijeka RAPAMUNE (sirolimus) 20.01.2010. Pharmaswiss d.o.o.
Važne informacije o lijeku: RELENZA (zanamivir) prašak inhalata – izmjene i važne informacije o primjeni lijeka 24.11.2009. GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo liječnicima o rituximabu (MabThera) i progresivnoj multifokalnoj leukoencefalopatiji (PML) u liječenju oboljelih od reumatoidnog artritisa (RA) 09.11.2009. Roche d.o.o.
Važno upozorenje o lijeku: RELENZA (zanamivir) prašak inhalata ne smije se upotrebljavati putem nebulizatora 29.10.2009. GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo liječnicima vezano uz opskrbu lijekom Cerezyme (imigluceraza) s revidiranim privremenim preporukama za liječenje 27.10.2009. Medical Intertrade d.o.o.
Obavijest liječnicima vezana uz opskrbu lijekom Fabrazyme (agalzidaza beta) s revidiranim privremenim preporukama za liječenje 29.09.2009. Medical Intertrade d.o.o.
Važna obavijest o propisivanju Myfortic (mikofenolna kiselina) filmom obložene želučanootporne tablete 06.07.2009. Novartis Hrvatska d.o.o.
Obavijest liječnicima vezana uz opskrbu lijekovima Cerezyme (imigluceraza) i Fabrazyme (agalzidaza beta) te privremene preporuke za terapiju 01.07.2009. Medical Intertrade d.o.o.
Obavijest liječnicima o CellCeptu i trudnoći 24.06.2009. Roche d.o.o.
Prirucnik CellCept 24.06.2009. Roche d.o.o.
Pismo liječnicima o ograničenju indikacije za primjenu lijeka Nolicin (norfloksacin) filmom obložene tablete 400 mg 17.06.2009. Krka - farma d.o.o.
Važna obavijest o mogućoj interakciji klopidogrela i inhibitora protonske pumpe 05.06.2009. ALMP
Nove sigurnosne informacije pri uporabi lijeka Tarceva (erlotinib) 25.05.2009. Roche d.o.o.
Važne sigurnosne informacije vezane za doziranje metotreksata 21.04.2009. ALMP
Izravno obraćanje zdravstvenim radnicima o izmjenama informacija o lijeku Yasmin filmom obložene tablete 25.03.2009. Bayer d.o.o.
Pismo liječnicima o prijevremeno prekinutom kliničkom ispitivanju LIBERATE 03.03.2009. Schering - Plough d.o.o.
Sigurnost primjene lijekova s djelatnom tvari zonisamidom (Zonegran) 26.02.2009. ALMP
Pismo liječnicima o slučajevima teške upale oka i sterilnog endoftalmitisa pri neodobrenoj intravitrealnoj primjeni Avastina (bevacizumabum) 09.02.2009. Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim mjerama minimalizacije rizika primjene lijeka Roaccutane meke kapsule (izotretinoin) 02.12.2008. Roche d.o.o.
Uvjeti za propisivanje lijeka 02.12.2008. Roche d.o.o.
Obavijest o neispravnosti kakvoće lijeka Protamin amp. 27.11.2008. Medical Intertrade d.o.o.
Pismo liječnicima o progresivnoj multifokalnoj leukoencefalopatiji (PML) povezanoj s primjenom rituximaba (MabThera) i u liječenju reumatoidnog artritisa 07.11.2008. Roche d.o.o.
Obavijest liječnicima propisivačima o određivanju nositeljstva alela HLA-B*5701 prije početka liječenja lijekovima koji sadrže djelatnu tvar abakavir-sulfat 20.10.2008. GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima "Sigurnost primjene kombiniranih oralnih kontraceptiva" 30.09.2008. ALMP
Pismo ljekarnicima 30.09.2008. ALMP
Obavijest zdravstvenim djelatnicima o pojavi hepatospleničnog T-staničnog limfoma u bolesnika liječenih HUMIRA-om (adalimumabom) 25.07.2008. Abbott Laboratories d.o.o.
Pismo liječnicima vezano uz nove podatke o povezanosti primjene lijeka EXJADE® (deferasiroks) i zatajenja jetre, krvarenja i ulceracija probavnog sustava te oštećenje bubrežnih tubula 21.07.2008. Novartis Hrvatska d.o.o.
Dopis liječnicima o važnim podacima vezanim uz sigurnost liječenja tijekom neodobrene kombinirane primjene lijekova Avastin® i sunitinib malat 14.07.2008. Roche d.o.o.
Sigurnosna mjera vezanoj uz primjenu pojedinih serija lijeka Clexane 04.07.2008. sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Novi podaci o sigurnosti primjene lijekova iz skupine agonista dopamina derivata ergot alkaloida 04.07.2008. ALMP
Pismo_Extraneal 04.06.2008. Agmar d.o.o.
Ziagen/Kivexa/Videx: Povezanost primjene antiretroviralne terapije i povećanog rizika od kardiovaskularnih bolesti 12.05.2008. GlaxoSmithKline d.o.o. i PharmaSwiss d.o.o.
Važna obavijest o ozbiljnim neželjenim reakcijama i sigurnosnim mjerama – Izravno obraćanje zdravstvenim radnicima u svezi s moksifloksacinom (Avelox) i ozbiljnim neželjenim (hepatotoksičnim i buloznim kožnim) reakcijama 28.04.2008. Bayer d.o.o.
Pismo liječnicima-MRP cjepivo 12.02.2008. Imunološki zavod d.d.
Izmjena dokumentacije za Lamictal tablete (lamotrigin) - suicidalne ideje i ponašanje 13.12.2007. GlaxoSmithKline d.o.o.
Važna obavijest u svezi slučajeva sindroma preosjetljivosti u postmenopauzalnih žena liječenih stroncij ranelatom (Osseor) 27.11.2007. Servier Pharma d.o.o.
Propisivanje Serdolecta (sertindol) u ograničenoj indikaciji s posebnim oprezom zbog rizika produljenja QT intervala 26.11.2007. Lundbeck Croatia d.o.o.
Kaletra oralna otopina (lopinavir, ritonavir) i slučajno predoziranje u djece 07.08.2007. Abbott Laboratories d.o.o.
Nove preporuke za primjenu lijekova s djelatnom tvari piroksikam 12.07.2007. Belupo d.d.
Nove preporuke za primjenu lijekova s djelatnom tvari piroksikam 12.07.2007. Farmal d.d.
Novi podaci o sigurnosti primjene lijekova iz skupine epoetina 01.06.2007. ALMP
Ukidanje indikacije primarne noćne enureze za dezmopresin u nazalnim faramceutskim oblicima 01.06.2007. Pharmaswiss d.o.o.
Mabthera (rutiksimab): Progresivna multifokalna leukoencefalopatija (PML) u neodobrenim indikacijama sistemskom lupusu eritematozusu i vaskulitisu 20.04.2007. Roche d.o.o.
Doziranje Integrilina (eptifibatid) u bolesnika s umjerenim oštećenjem bubrega 21.03.2007. GlaxoSmithKline d.o.o.
Avandia (roziglitazon) i povećana incidencija prijeloma 13.03.2007. GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima vezano uz maladministraciju cjepiva 16.02.2007. Imunološki zavod d.d.
Pismo liječnicima vezano uz kongestivno zatajenje srca i disfunkciju lijeve klijetke kod bolesnika liječenih Glivecom 09.02.2007. Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo liječnicima vezano uz sigurnost primjene lijeka Elidel (pimecrolimus) 09.02.2007. Novartis Hrvatska d.o.o.
Omniscan™ i nefrogena fibrozna dermopatija 01.09.2006. Duritia d.o.o.
Omniscan™ i nefrogena fibrozna dermopatija 01.09.2006. Duritia d.o.o.
Lamotrigin i rizik od rascjepa usne šupljine 20.07.2006. GlaxoSmithKline d.o.o.
Lamotrigin i rizik od rascjepa usne šupljine 20.07.2006. GlaxoSmithKline d.o.o.
Bisfosfonati i pojava osteonekroze čeljusti 05.07.2006. Novartis Hrvatska d.o.o.
Sigurnost primjene dugodjelujućih beta-2 agonista 29.06.2006. GlaxoSmithKline d.o.o.
Sigurnost primjene dugodjelujućih beta-2 agonista 29.06.2006. Astra Zeneca d.o.o.
Kardiovaskularni rizici i COX-2 inhibitori 11.03.2005. Pfizer Croatia d.o.o.