Farmakovigilancija

Pisma zdravstvenim radnicima

Pismo zdravstvenim radnicima (engl. Direct Healthcare Professional Communication, DHPC) je informacija kojom se osigurava sigurna i djelotvorna primjena lijekova, a zdravstvenim radnicima ga upućuje Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) ili nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Cilj Pisma zdravstvenim radnicima je informirati zdravstvene radnike o važnim sigurnosnim pitanjima i pružiti im upute za poduzimanje određenih mjera ili promjenu načina postupanja s određenim lijekom. Pismo zdravstvenim radnicima ne smije sadržavati nikakav oblik oglašavanja lijeka. Sukladno čl. 40 Pravilnika o farmakovigilanciji (Narodne novine, br. 83/13.), nositelj odobrenja je prije upućivanja Pisma obvezan postići dogovor s HALMED-om u vezi sadržaja pisma, distribucijske liste odnosno primatelja pisma i roka za distribuciju pisma.

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o novoj igli za rekonstituciju i štrcaljki za ubrizgavanje lijeka Voxzogo (vosoritid) s mjernom oznakom za doziranje u jedinicama umjesto u mililitrima 04.04.2024. BioMarin International Limited
Pismo zdravstvenim radnicima s podsjetnikom na ozbiljne interakcije s određenim imunosupresivima, uključujući takrolimus, za lijek Paxlovid (nirmatrelvir, ritonavir) 21.03.2024. Pfizer Europe MA EEIG
Pismo zdravstvenim radnicima o novim mjerama opreza vezano uz potencijalni rizik od neurorazvojnih poremećaja u djece očeva liječenih lijekovima koji sadrže valproat tijekom 3 mjeseca prije začeća 19.02.2024. Sanofi Winthrop Industrie, Makpharm d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od sindroma posteriorne reverzibilne encefalopatije i sindroma reverzibilne cerebralne vazokonstrikcije uz primjenu lijekova koji sadrže pseudoefedrin 09.02.2024. Alkaloid d.o.o., Bayer d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o., Reckitt Benckiser d.o.o., Krka - farma d.o.o., Bosnalijek d.o.o., Jadran Galenski laboratorij d.d.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od reakcija preosjetljivosti povezanih s infuzijom lijekova koji sadrže etopozid, kada se primjenjuju s ugrađenim filtrima 18.01.2024. Sandoz d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnim informacijama za pravilnu uporabu prije ubrizgavanja lijeka Leqvio (inklisiran) 284 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki 20.12.2023. Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o isporuci pakiranja lijeka Simulect 20 mg (basiliksimab) koja sadrže samo bočicu s praškom basiliksimaba bez ampule vode za injekcije 06.12.2023. Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povišenom riziku od atrijske fibrilacije, ovisnom o dozi lijeka, u bolesnika koji su liječeni lijekovima koji sadrže etilne estere omega-3 kiselina te boluju od kardiovaskularnih bolesti ili imaju kardiovaskularne rizične faktore 08.11.2023. Viatris Hrvatska d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim ograničenjima za sprječavanje izlaganja tijekom trudnoće lijekovima koji sadrže topiramat 02.11.2023. Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o mogućem nedostatku upute o lijeku u kutijama lijeka Phesgo (pertuzumab/trastuzumab) 18.08.2023. Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o zamjeni uređaja za rekonstituciju BAXJECT II / BAXJECT II Hi-Flow priloženog uz lijek Advate (ljudski koagulacijski faktor VIII (rDNA), oktokog alfa) 16.08.2023. Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnim izmjenama uputa za ubrizgavanje brizgalicom SmartJect napunjenom lijekom Simponi (golimumab) 09.08.2023. Janssen Biologics B.V.
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku od tuberkuloze i mjerama za minimizaciju predmetnog rizika za lijek Gavreto (pralsetinib) 16.06.2023. Roche Registration GmbH
Pismo zdravstvenim radnicima s podsjetnikom na ograničenu primjenu fluorokinolonskih antibiotika zbog dugotrajnih, onesposobljavajućih i potencijalno ireverzibilnih nuspojava 13.06.2023. Sandoz d.o.o., Alkaloid d.o.o., Alkaloid-INT d.o.o., Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Krka-Farma d.o.o., PharmaS d.o.o., Zentiva k.s., Pliva Hrvatska d.o.o., Jadran Galenski laboratorij d.d., Alpha-Medical d.o.o., Fresenius Kabi d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o uvođenju kartice s upozorenjima za bolesnika za lijek BCG-medac prašak i otapalo za intravezikalnu suspenziju (Bacillus Calmette-Guérin bakterija, živa, atenuirana) 01.06.2023. medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
Pismo zdravstvenim radnicima o nekorištenju ampula vode za injekcije pakiranih uz bočice lijeka Simulect 20 mg (basiliksimab) 21.04.2023. Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ukidanju odobrenja za lijekove koji sadrže folkodin i povlačenju s tržišta EU-a 03.04.2023. Alkaloid d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranim preporukama za minimizaciju rizika od malignih bolesti, velikih kardiovaskularnih štetnih događaja, ozbiljnih infekcija, venske tromboembolije i fatalnih ishoda povezanih s primjenom inhibitora Janus kinaze [Cibinqo (abrocitinib), Jyseleca (filgotinib), Olumiant (baricitinib), Rinvoq (upadacitinib) i Xeljanz (tofacitinib)] 16.03.2023. AbbVie d.o.o., Eli Lilly Hrvatska d.o.o., Swedish Orphan Biovitrum (Sobi), Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju indikacije za lijek Caprelsa (vandetanib) - ažurirano 02.03.2023. Genzyme Europe B.V.
Pismo zdravstvenim radnicima o prijavljenim fatalnim ishodima uslijed akutnog zatajenja jetre prilikom primjene lijeka Zolgensma (onasemnogen abeparvovek) prijavljenima izvan RH 16.02.2023. Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potencijalnom riziku od aritmije i reproduktivne toksičnosti zbog izloženosti pomoćnoj tvari klorobutanol u lijeku Minurin sprej za nos (dezmopresin) 09.02.2023. HALMED
Pismo zdravstvenim radnicima o izmjeni formulacije lijeka Letrox tablete (levotiroksinnatrij) i praćenju bolesnika koji prelaze na tablete s novom formulacijom 02.02.2023. Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o izmjeni jačine, sastava i izgleda te posljedičnoj promjeni naziva lijekova Amyzol 10 mg i 25 mg filmom obložene tablete (amitriptilinklorid) 30.11.2022. Sandoz d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o mjerama minimizacije rizika od meningeomapovezanog s primjenom lijekova koji sadrže klormadinonacetat i nomegestrolacetat 09.11.2022. Gedeon Richter Plc., Theramex Ireland Limited, Zentiva k.s., Mibe Pharmaceuticals d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o poremećajima vida, uključujući teški gubitak vida, i potrebi praćenja pedijatrijskih bolesnika za lijek Xalkori (krizotinib) 04.11.2022. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim mjerama minimizacije rizika, uključujući preporuke za prilagodbu doze, za lijek Imbruvica (ibrutinib) zbog povećanog rizika od ozbiljnih srčanih događaja 03.11.2022. Janssen Cilag International N.V.
Pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranju roka valjanosti ovisno o uvjetima čuvanja za cjepivo protiv bolesti COVID-19 Spikevax (mRNA, modificiranih nukleozida) 25.08.2022. Moderna Biotech Spain, S.L.
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku od smrtnosti u bolesnika u dobi 65 godina i mlađih, vezano uz primjenu lijekova koji sadrže deksmedetomidin na jedinicama intenzivnog liječenja 15.06.2022. EVER Valinject GmbH, AS Kalceks, Mylan Ireland Limited, Pliva Hrvatska d.o.o., Orion Corporation, Accord Healthcare S.L.U.
Pismo zdravstvenim radnicima o zabrani korištenja lijeka Defitelio (defibrotid) za profilaksu veno-okluzivne bolesti nakon transplantacije hematopoetskih matičnih stanica 13.06.2022. Gentinum S.r.l.
Pismo zdravstvenim radnicima o novoj kontraindikaciji lijeka Ocaliva (obetikolatna kiselina) za liječenje primarnog bilijarnog kolangitisa (PBK) u bolesnika s dekompenziranom cirozom jetre ili ranijom epizodom dekompenzacije jetre u anamnezi 09.06.2022. Intercept Pharma International Ltd.
Pismo zdravstvenim radnicima o neželjenim učincima lijekova koji sadrže irinotekanklorid trihidrat u bolesnika sa smanjenom aktivnošću enzima UGT1A1 14.04.2022. Pliva Hrvatska d.o.o., PharmaS d.o.o., Fresenius Kabi d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o poremećajima srčane provodljivosti vezanima uz donepezil 23.03.2022. HALMED
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od tromboze, uključujući cerebralni infarkt, nakon naglog prekida liječenja anagrelidom 11.03.2022. Stada d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o., Alpha-Medical d.o.o., Zentiva k.s., AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH
Pismo zdravstvenim radnicima o primjeni živih cjepiva u dojenčadi koja je in utero ili tijekom dojenja bila izložena infliksimabu (Flixabi, Inflectra, Remicade, Remsima i Zessly) 07.03.2022. Merck Sharp & Dohme d.o.o., Samsung Bioepis NL B.V., Pfizer Croatia d.o.o., Oktal Pharma d.o.o., Sandoz GmbH
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od ozbiljnog oštećenja jetre i novim preporukama o praćenju funkcije jetre za lijek Mavenclad (kladribin) 14.02.2022. Merck d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranju roka valjanosti za cjepivo protiv bolesti COVID-19 Comirnaty - veljača 2022. 07.02.2022. BioNTech Manufacturing/Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranim preporukama za minimizaciju rizika od intraokularne upale, uključujući vaskulitis mrežnice i/ili mrežničnu vaskularnu okluziju, za lijek Beovu (brolucizumab) 04.11.2021. Novartis Europharm Limited
Pismo zdravstvenim radnicima o ukidanju indikacije za primjenu lijeka Forxiga 5 mg (dapagliflozin) u liječenju šećerne bolesti tipa 1 29.10.2021. AstraZeneca AB
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od imunosne trombocitopenije (ITP) i venske tromboembolije (VTE) uz primjenu cjepiva COVID-19 Vaccine Janssen 13.10.2021. Janssen Cilag International N.V.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od trombocitopenije (uključujući imunosnu trombocitopeniju) sa ili bez krvarenja kod primjene cjepiva Vaxzevria (ranijeg naziva COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 13.10.2021. AstraZeneca AB
Pismo zdravstvenim radnicima o povlačenju serija lijeka Champix (vareniklin) zbog prisutnosti onečišćenja N-nitrozovareniklina iznad prihvatljive granice unosa 04.10.2021. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranju roka valjanosti za cjepivo protiv bolesti COVID-19 Comirnaty 29.09.2021. BioNTech Manufacturing/Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o privremenoj nestašici lijekova RoActemra (tocilizumab) 162 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki i napunjenoj brizgalici (za supkutanu primjenu) i lijeka RoActemra (tocilizumab) 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju (za intravensku primjenu) te preporuke za upravljanje potencijalnim rizikom od razbuktavanja bolesti 03.09.2021. Roche Registration GmbH
Pismo zdravstvenim radnicima o izmjeni formulacije, izgleda tablete i vrste primarnog pakiranja (blistera) za lijekove Amlopin 5 mg tablete i Amlopin 10 mg tablete (amlodipinbesilat) 02.08.2021. Sandoz d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o kontraindikaciji primjene cjepiva COVID-19 Vaccine Janssen u osoba koje su prethodno imale sindrom kapilarnog curenja i nove informacije o sindromu tromboze praćene trombocitopenijom 19.07.2021. Janssen Cilag International N.V.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od miokarditisa i perikarditisa za mRNA cjepiva protiv bolesti COVID-19 Comirnaty i Spikevax 19.07.2021. BioNTech Manufacturing/Pfizer Croatia d.o.o., Moderna Biotech Spain, S.L.
Pismo zdravstvenim radnicima o povlačenju serija lijeka Champix (vareniklin) zbog prisutnosti onečišćenja N-nitrozovareniklina iznad Pfizerove prihvatljive dnevne granice unosa 15.07.2021. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku od ozbiljnih kardiovaskularnih događaja i malignih bolesti kod primjene lijeka Xeljanz (tofacitinib) u odnosu na terapiju inhibitorima faktora tumorske nekroze alfa (TNF-α) 06.07.2021. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o kontraindikaciji primjene cjepiva Vaxzevria (ranijeg naziva COVID-19 Vaccine AstraZeneca) u osoba koje su prethodno imale sindrom kapilarnog curenja 23.06.2021. AstraZeneca AB
Pismo zdravstvenim radnicima o zanovljenim preporukama za lijek Venclyxto (venetoklaks) filmom obložene tablete vezano uz sindrom lize tumora u bolesnika s kroničnom limfocitnom leukemijom (KLL) 10.06.2021. AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Pismo zdravstvenim radnicima o povezanosti primjene cjepiva Vaxzevria (ranijeg naziva COVID-19 Vaccine AstraZeneca) i pojave tromboze u kombinaciji s trombocitopenijom - 2.6.2021. 02.06.2021. AstraZeneca AB
Pismo zdravstvenim radnicima o povezanosti primjene cjepiva COVID-19 Vaccine Janssen i pojave tromboze u kombinaciji s trombocitopenijom 26.04.2021. Janssen Cilag International N.V.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od infekcije/sepse zbog neispravne sterilizacije leptirić igle priložene u spremniku lijeka Emoclot 100 IU/ml prašak i otapalo za otopinu za infuziju (koagulacijski faktor VIII, ljudski, liofilizirani) broja serije 461298 21.04.2021. Kedrion S.p.A.
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku od povišenog intraokularnog tlaka za lijek Eylea 40 mg/ml otopina za intravitrealnu injekciju u napunjenoj štrcaljki (aflibercept) 15.04.2021. Bayer d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povezanosti primjene cjepiva Vaxzevria (ranijeg naziva COVID-19 Vaccine AstraZeneca) i pojave tromboze u kombinaciji s trombocitopenijom 14.04.2021. AstraZeneca AB
Pismo zdravstvenim radnicima o izmjeni formulacije lijeka Solu-Medrol 125 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju (metilprednizolon) i Solu-Medrol 250 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju (metilprednizolon) u formulaciju bez konzervansa benzilnog alkohola u otapalu te o mogućem riziku od medikacijske pogreške zbog promjene boje čepa aktivatora 13.04.2021. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od teških kožnih reakcija uz primjenu lijeka Tecentriq (atezolizumab) 25.03.2021. Roche Registration GmbH
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od trombocitopenije i poremećaja zgrušavanja krvi za cjepivo Vaxzevria (COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 24.03.2021. AstraZeneca AB
Pismo zdravstvenim radnicima o inicijalnim rezultatima kliničkog ispitivanja o povećanju rizika od pojave ozbiljnih kardiovaskularnih događaja i malignih bolesti (izuzimajući nemelanomski rak kože) kod primjene lijeka Xeljanz (tofacitinib) u odnosu na terapiju inhibitorima faktora tumorske nekroze alfa 24.03.2021. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o restrikciji indikacije za lijek Esmya (ulipristalacetat) za liječenje fibroida maternice zbog rizika od teškog oštećenja jetre 27.01.2021. Gedeon Richter Plc.
Pismo zdravstvenim radnicima o globalnom povlačenju lijeka Zerbaxa 22.12.2020. Merck Sharp & Dohme B.V.
Pismo zdravstvenim radnicima o novoj koncentraciji lijeka Trisenox i riziku za nastanak medikacijske pogreške 18.12.2020. Teva B.V., Pliva Hrvatska d.o.o
Pismo zdravstvenim radnicima o izmjeni formulacije lijeka Solu-Medrol 40 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju (metilprednizolon) s laktozom u formulaciju bez laktoze 17.12.2020. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od oštećenja jetre uzrokovanog lijekovima koji sadrže metamizol 15.12.2020. Alkaloid d.o.o, Pliva Hrvatska d.o.o
Pismo zdravstvenim radnicima o postupanju u slučaju odgođenog zahvata i o fluorescenciji kod glioma koji nisu visokog stupnja za lijek Gliolan (5-aminolevulinatna kiselina, 5-ALA) 01.12.2020. medac GmbH
Pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranim preporukama za lijek Tecfidera (dimetilfumarat) vezano uz slučajeve progresivne multifokalne leukoencefalopatije (PML) u stanju blage limfopenije 12.11.2020. Medis Adria d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranim preporukama za minimizaciju rizika od oštećenja jetre uzrokovanog lijekom Gilenya (fingolimod) 10.11.2020. Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnoj sigurnosnoj izmjeni i novim preporukama za prevenciju oštećenja jetre uzrokovanog lijekom Esbriet (pirfenidon) 29.10.2020. Roche Registration GmbH
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od regurgitacije/insuficijencije srčanih zalistaka uz primjenu fluorokinolona za sustavnu i inhalacijsku primjenu 29.10.2020. Alkaloid d.o.o, Sandoz d.o.o, Jadran Galenski laboratorij d.d., Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Alpha-Medical d.o.o., KRKA-FARMA, d.o.o., PharmaS d.o.o., Alvogen d.o.o., Fresenius Kabi d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi strožeg pridržavanja uputa za rekonstituciju i primjenu lijekova koji sadrže depo formulacije leuprorelina kako ne bi došlo do izostanka njihove učinkovitosti 30.07.2020. Astellas d.o.o., Sandoz d.o.o., PharmaS d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi testiranja bolesnika prije započinjanja liječenja lijekovima s djelatnim tvarima fluorouracil, kapecitabin ili tegafur radi utvrđivanja mogućeg nedostatka DPD enzima koji bolesnike izlaže povećanom riziku od teške toksičnosti 04.06.2020. Roche Registration GmbH, Jadran Galenski laboratorij d.d. (JGL), Alpha-Medical d.o.o., Sandoz d.o.o., Alvogen Pharma Trading Europe EOOD, Pliva Hrvatska d.o.o., Krka-farma d.o.o., Teva B.V., Accord Healthcare S.L.U.
Pismo zdravstvenim radnicima o dodatnim mjerama minimizacije rizika od infekcija krvi povezanih s kateterom, u slučaju propisivanja i primjene lijekova koji sadrže treprostinil intravenskim putem 22.04.2020. Alpha-Medical d.o.o., Ferrer Internacional S.A.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenjima primjene lijeka Androcur 50 mg tablete (ciproteronacetat) zbog rizika od meningeoma 16.04.2020. Bayer d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju primjene ulipristalacetata jačine 5 mg za liječenje simptoma fibroida maternice tijekom postupka ocjene rizika od oštećenja funkcije jetre 24.03.2020. Gedeon Richter Plc.
Pismo zdravstvenim radnicima o rizicima povezanim sa sistemskom izloženošću lijeku Linoladiol 0,01% krema za rodnicu 20.02.2020. Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku od venske tromboembolije i povećanom riziku od ozbiljnih i smrtonosnih infekcija uz primjenu lijeka Xeljanz (tofacitinib) 07.02.2020. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o zabrani zamrzavanja otopine za infuziju za lijek Ecalta 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju (anidulafungin) 03.02.2020. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o obustavi izvršenja odobrenja za stavljanje u promet lijeka Picato (ingenol mebutat) zbog rizika od malignih kožnih oboljenja 27.01.2020. LEO Laboratories Ltd.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju indikacije, dodatnim kontraindikacijama i mjerama minimizacije rizika za lijek Lemtrada (alemtuzumab) 23.01.2020. sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o preporukama za sprječavanje potencijalno fatalnih pogrešaka u doziranju metotreksata za liječenje upalnih bolesti 02.12.2019. Sandoz d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o., Actavis Group PTC ehf, Cipla Europe NV
Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi za oprezom u bolesnika s poviješću raka kože kod primjene lijeka Picato (ingenol mebutat) 23.09.2019. LEO Laboratories Ltd.
Pismo zdravstvenim radnicima o izmjeni formulacije lijeka Euthyrox tablete (levotiroksinnatrij) 12.09.2019. Merck d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o rizicima primjene ondanzetrona u prvom tromjesečju trudnoće 09.09.2019. Sandoz d.o.o., Fresenius Kabi d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi zaštite otopina za parenteralnu prehranu od svjetlosti radi umanjivanja rizika od ozbiljnih nuspojava u nedonoščadi 02.09.2019. Fresenius Kabi d.o.o., Baxter SAS
Pismo zdravstvenim radnicima o novoj kontraindikaciji primjene lijeka Gilenya (fingolimod) u trudnica i žena reproduktivne dobi koje ne upotrebljavaju učinkovitu kontracepciju 02.09.2019. Novartis Europharm Limited
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku od kardiovaskularne smrti te povećanja smrtnosti zbog bilo kojeg uzroka u bolesnika liječenih febuksostatom u kliničkom ispitivanju CARES 28.06.2019. Menarini International Operations Luxembourg S.A., Teva B.V. i Belupo lijekovi i kozmetika d.d.
Pismo zdravstvenim radnicima o rijetkom riziku od ozbiljnog oštećenja jetre kod primjene lijeka RoActemra (tocilizumab), uključujući akutno zatajenje jetre koje zahtijeva presađivanje 27.06.2019. Roche Registration GmbH
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od reaktivacije virusa hepatitisa B kod primjene lijeka Darzalex 19.06.2019. Janssen-Cilag International N.V.
Pismo zdravstvenim radnicima o kontraindikaciji primjene lijeka Xeljanz (tofacitinib) u dozi od 10 mg, dva puta dnevno kod bolesnika koji imaju povećani rizik od plućne embolije 28.05.2019. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o mogućem povećanom riziku od ponavljajućih trombotskih događaja u bolesnika s antifosfolipidnim sindromom na terapiji direktnim oralnim antikoagulansom 22.05.2019. Bayer AG, Daiichi Sankyo Europe GmbH, Boehringer Ingelheim International GmbH, Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG
Pismo zdravstvenim radnicima o važnoj izmjeni sažetka opisa svojstava lijeka za lapatinib (Tyverb) 16.05.2019. Novartis Europharm Limited
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju primjene lijeka Lemtrada zbog ozbiljnih nuspojava 18.04.2019. sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o daljnjim mjerama za jačanje postojećih ograničenja primjene otopina za infuziju koje sadrže hidroksietil škrob 12.04.2019. Fresenius Kabi
Pismo zdravstvenim radnicima o opskrbi tržišta novim, ispravnim serijama lijeka Ozurdex intravitrealni implantat (deksametazon) 12.04.2019. Allergan Pharmaceuticals Ireland
Pismo zdravstvenim radnicima o rizicima od onesposobljavajućih, dugotrajnih i potencijalno ireverzibilnih nuspojava te ograničenjima primjene za kinolonske i fluorokinolonske antibiotike za sustavnu i inhalacijsku primjenu 09.04.2019. Alkaloid d.o.o., Alvogen d.o.o., Alpha-Medical d.o.o., Bayer d.o.o., Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Fresenius Kabi d.o.o., Jadran Galenski laboratorij d.d., Krka - farma d.o.o., PharmaS d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o. i Sandoz d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku od neuspjeha i povećanom riziku za prijenos HIV infekcije s majke na dijete zbog niže izloženosti elvitegraviru i kobicistatu tijekom drugog i trećeg tromjesečja trudnoće 27.03.2019. Gilead Sciences Ireland UC
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku od plućne embolije i smrtnosti u bolesnika s reumatoidnim artritisom koji su primili dozu od 10 mg tofacitiniba dva puta dnevno u kliničkom ispitivanju lijeka Xeljanz (tofacitinib) 27.03.2019. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od Fournierove gangrene kod primjene lijekova koji sadrže inhibitore SGLT2 22.01.2019. AstraZeneca d.o.o., Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od nastanka akutnog pankreatitisa i postroženim preporukama za primjenu kontracepcije uz primjenu lijekova koji sadrže karbimazol ili tiamazol (metimazol) 14.01.2019. Jadran - Galenski laboratorij d.d.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim ograničenjima primjene lijeka Depakine Chrono (natrijev valproat) i uspostavi programa prevencije trudnoće 21.12.2018. sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od predoziranja ili pod-doziranja zbog degradacije oznaka na graduiranoj mjernoj štrcaljki za lijek Xyrem 500 mg/mL oralna otopina (natrijev oksibat) 21.12.2018. UCB Pharma S.A.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od teratogenosti i mogućem razvoju neuropsihijatrijskih poremećaja prilikom primjene lijekova iz skupine retinoida (acitretin, adapalen, alitretinoin, beksaroten, izotretinoin, tazaroten i tretinoin) 10.12.2018. Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Pliva Hrvatska d.o.o., Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od medikacijskih pogrešaka zbog uvođenja novog farmaceutskog oblika lijeka Lynparza (olaparib) 29.11.2018. AstraZeneca d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od nastanka aneurizme i disekcije aorte uz primjenu fluorokinolona za sustavnu i inhalacijsku primjenu 05.11.2018. Alkaloid d.o.o., Alvogen d.o.o., Alpha-Medical d.o.o., Bayer d.o.o., Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Fresenius Kabi d.o.o., Jadran Galenski laboratorij d.d., Krka - farma d.o.o., PharmaS d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o. i Sandoz d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima s nastavnim informacijama o uočenim silikonskim česticama tijekom rutinske vizualne inspekcije lijeka Ozurdex intravitrealni implantat (deksametazon) 31.10.2018. Allergan Pharmaceuticals Ireland
Pismo zdravstvenim radnicima o povlačenju intermitentnih urinarnih katetera proizvođača ConvaTec priloženih uz lijek BCG-medac prašak i otapalo za intravezikalnu suspenziju 26.10.2018. Medis Adria d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od nemelanomskog raka kože povezanog s primjenom hidroklorotiazida 17.10.2018. Alkaloid, Belupo, Berlin-Chemie Menarini, Boehringer Ingelheim International, Farmal, Genericon, Pharma, Jadran Galenski laboratorij, Krka - farma, Merck, Merck Sharp & Dohme, Novartis, PharmaSwiss, Pliva, Sandoz, sanofi-aventis i Stada
Pismo zdravstvenim radnicima o prijevremeno prekinutom kliničkom ispitivanju primjene sildenafila za liječenje intrauterinog zastoja rasta 16.10.2018. Alpha-Medical d.o.o., Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Krka – farma d.o.o., Pfizer Croatia d.o.o., PharmaS d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o. i Sandoz d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o uočenim silikonskim česticama tijekom rutinske vizualne inspekcije lijeka Ozurdex intravitrealni implantat (deksametazon) 11.10.2018. Allergan Pharmaceuticals Ireland
Pismo zdravstvenim radnicima o preliminarnim rezultatima prijevremeno završenog kliničkog ispitivanja lijeka Xarelto (rivaroksaban) vezanima uz povećanje smrtnosti zbog bilo kojeg uzroka te tromboembolijskih događaja i krvarenja u bolesnika nakon transkateterske zamjene aortnog zaliska u kliničkom ispitivanju 04.10.2018. Bayer d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranom popisu kompatibilnih uređaja za određivanje razine glukoze u krvi kod pacijenata liječenih EXTRANEAL otopinom za peritonejsku dijalizu (ikodekstrin) 21.09.2018. Agmar d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim mjerama za jačanje postojećih restrikcija u primjeni otopina za infuziju koje sadrže hidroksietil škrob (HES) 28.08.2018. B. Braun Adria d.o.o. i Fresenius Kabi d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim ograničenjima primjene lijeka Xofigo (radij-223 diklorid) zbog povećanog rizika od prijeloma i trenda povećanja smrtnosti 17.08.2018. Bayer AG
Pismo zdravstvenim radnicima o restrikciji indikacije, uvođenju nove kontraindikacije i potrebi praćenja jetrene funkcije za lijek Esmya (ulipristalacetat) 06.08.2018. Gedeon Richter Plc.
Pismo zdravstvenim radnicima o mogućem razvoju neopstruktivnog hidrocefalusa koji nije povezan s meningitisom ili krvarenjem u bolesnika liječenih lijekom Spinraza (nusinersen) 01.08.2018. Biogen Idec Ltd
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju indikacije lijeka Keytruda (pembrolizumab) 10.07.2018. Merck Sharp & Dohme B. V.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju indikacije lijeka Tecentriq (atezolizumab) 10.07.2018. Roche Registration GmbH
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku neuspjeha liječenja i povećanom riziku za prijenos HIV infekcije s majke na dijete zbog niske izloženosti darunaviru i kobicistatu tijekom drugog i trećeg tromjesečja trudnoće 28.06.2018. Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od ispadanja klipa nove štrcaljke prilikom izvlačenja lijeka Cetrotide (cetroleliksacetat) 19.06.2018. Merck Serono Europe Limited
Pismo zdravstvenim radnicima o oštećenjima neuralne cijevi u novorođenčadi čije su majke bile izložene dolutegraviru u trenutku začeća 11.06.2018. ViiV Healthcare
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku nastanka nove primarne maligne bolesti uz primjenu lijeka XGEVA (denosumab) 17.05.2018. Amgen Europe B.V.
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanoj stopi recidiva hematoloških maligniteta i smrtnosti kod bolesnika podvrgnutih transplantaciji hematopoetskih matičnih stanica (HSCT) liječenih azitromicinom 02.05.2018. Belupo lijekovi i kozmetika, Jadran – Galenski Laboratorij d.d., Krka-Farma d.o.o., PharmaS d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o. i Sandoz d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o istjecanju cjepiva iz štrcaljki nekoliko različitih cjepiva nositelja odobrenja GlaxoSmithKline Biologicals 04.04.2018. GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o kontraindikaciji istodobne primjene lijeka Xofigo (radij-223 diklorid) s abirateronacetatom (Zytiga) i prednizonom/prednizolonom 19.03.2018. Bayer d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju uporabe lijeka Esmya (ulipristalacetat) 22.02.2018. Gedeon Richter Plc.
Pismo zdravstvenim radnicima o preporukama za diferencijalno doziranje lijeka Ocaliva (obetikolatna kiselina) 08.02.2018. Intercept Pharma Ltd
Pismo zdravstvenim radnicima o izmijenjenim preporukama za kontracepciju povezanim s primjenom mofetilmikofenolata/mikofenolatne kiseline (CellCept, Myfortic, Trixin) 22.01.2018. Roche d.o.o., Novartis Hrvatska d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od medikacijske pogreške zbog nove formulacije, novog doziranja i novog načina primjene lijeka Exjade (deferasiroks) - za ljekarnike 12.01.2018. Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od medikacijske pogreške zbog nove formulacije, novog doziranja i novog načina primjene lijeka Exjade (deferasiroks) - za liječnike 12.01.2018. Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od medikacijskih pogrešaka u vezi s istjecanjem lijeka iz igle zbog presnažnog stezanja sigurnosne igle za lijek Eligard (leuprorelinacetat) 12.12.2017. Astellas d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku od smrtnih slučajeva i prijeloma u randomiziranom kliničkom ispitivanju lijeka Xofigo (radij-223 diklorid) u kombinaciji s abirateronacetatom i prednizonom/prednizolonom 12.12.2017. Bayer d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o najnovijim preporukama za gadolinijska kontrastna sredstva 04.12.2017. Bayer d.o.o., Bracco Imaging S.p.A., GE Healthcare d.o.o. i Pharmacol d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od progresivne multifokalne leukoencefalopatije uz kladribin (Litak) 01.12.2017. Lipomed GmbH
Pismo zdravstvenim radnicima o privremenoj nestašici lijeka Orgalutran (ganireliks) 0,25 mg/0,5 ml otopina za injekciju 13.11.2017. Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim kontraindikacijama za fingolimod (Gilenya) u bolesnika sa srčanim bolestima 07.11.2017. Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim upozorenjima o teškim kožnim nuspojavama lijekova koji sadrže humane epoetine 29.09.2017. Amgen d.o.o., Pfizer Croatia d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o., Roche d.o.o. i Sandoz d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novoj kontraindikaciji injektabilnih pripravaka metilprednizolona koji sadrže laktozu (Solu-Medrol 40 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju) u bolesnika alergičnih na kravlje mlijeko liječenih zbog alergijskih stanja 01.09.2017. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novom popisu kompatibilnih uređaja za određivanje razine glukoze u krvi kod pacijenata liječenih Extraneal otopinom za peritonejsku dijalizu (ikodekstrin) 27.07.2017. Agmar d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi za probirom bolesnika na virus hepatitisa B prije početka liječenja ibrutinibom (Imbruvica) zbog rizika od reaktivacije hepatitisa B 27.07.2017. Janssen-Cilag International N.V. i Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranju izražavanja jačine doze, režima primjene kod duboke venske tromboze/plućne embolije i uporabe u bolesnika s teškim oštećenjem funkcije bubrega za lijek Clexane (enoksaparinnatrij) 28.04.2017. sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povlačenju potencijalno zahvaćenih serija lijekova EpiPen 0,3 mg otopina za injekciju i EpiPen Junior 0,15 mg otopina za injekciju (epinefrin) zbog moguće neispravnosti autoinjektora 14.04.2017. Medical Intertrade d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnim dodatnim upozorenjima o krvarenju i rabdomiolizi kod primjene lijeka Cotellic (kobimetinib), uključujući i nove preporuke za prilagodbu doze 14.04.2017. Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnosti pridržavanja smjernica za praćenje srčane funkcije tijekom i nakon liječenja trastuzumabom (Herceptin) s ciljem smanjenja učestalosti i težine disfunkcije lijeve klijetke i kongestivnog zatajenja srca 24.03.2017. Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od infekcija uz primjenu lijeka Zydelig (idelalisib) 02.03.2017. Medicopharmacia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o sličnosti naziva lijekova Caprelsa (vandetanib) i Caprez (amlodipin) 21.02.2017. Sanofi-aventis Croatia d.o.o., AstraZeneca d.o.o., Alkaloid d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od medikacijskih pogrešaka povezanih s predoziranjem lijekovima koji sadrže levetiracetam u obliku oralne otopine (Keppra 100 mg/ml oralna otopina) 03.01.2017. Medis Adria d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o tome da se Ammonaps (natrijev fenilbutirat) tablete i granule smiju primjenjivati samo kad nema drugog zamjenskog liječenja 20.12.2016. Swedish Orphan Biovitrum International AB (Sobi)
Pismo zdravstvenim ranicima o novim važnim preporukama s obzirom na suicidalnu ideaciju i suicidalno ponašanje uz primjenu apremilasta (Otezla) 08.11.2016. Celgene Europe Limited
Pismo zdravstvenim radnicima o novim važnim preporukama s obzirom na reaktivaciju virusa uz primjenu lenalidomida (Revlimid) 08.11.2016. Celgene Europe Limited
Pismo zdravstvenim radnicima o pravilnoj primjeni lijekova Reseligo 3,6 mg i 10,8 mg implantat u napunjenoj štrcaljki (goserelin) 30.08.2016. Alvogen d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o međusobnoj nezamjenjivosti tablete i oralne otopine lijeka Noxafil (posakonazol) 24.08.2016. Merck Sharp & Dohme Limited
Pismo zdravstvenim radnicima o novom popisu kompatibilnih uređaja za određivanje razine glukoze u krvi kod pacijenata liječenih Extraneal otopinom za peritonejsku dijalizu (ikodekstrin) 15.07.2016. Agmar d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novoj kontraindikaciji lijeka Adempas (riocigvat) za bolesnike s plućnom hipertenzijom povezanom s idiopatskim intersticijskim pneumonijama (PH IIP) 04.07.2016. Bayer d.o.o. i Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi za probirom bolesnika na virus hepatitisa B prije liječenja zbog rizika od reaktivacije hepatitisa B uz inhibitore BCR-ABL tirozin kinaze (imatinib, dasatinib, nilotinib, bosutinib, ponatinib) 11.04.2016. Novartis Hrvatska d.o.o., Amicus Croatia d.o.o., Alpha-Medical d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o., Alvogen d.o.o., Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. i Krka - farma d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranju mjera minimizacije rizika od PML-a za Tysabri (natalizumab) 16.03.2016. Biogen Idec Limited
Pismo zdravstvenim radnicima s ažuriranim informacijama o riziku od dijabetičke ketoacidoze tijekom liječenja inhibitorima SGLT2 (Invokana*, Vokanamet*, Forxiga, Xigduo, Jardiance, Synjardy*) 14.03.2016. AstraZeneca AB, Boehringer Ingelheim International GmbH i Janssen Cilag International N.V.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim preporukama za smanjenje rizika od opstrukcije crijeva povezanog s primjenom lijeka TachoSil (ljudski fibrinogen/ljudski trombin) 01.02.2016. Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o rizicima povezanim s učincima fingolimoda (Gilenya) na imunološki sustav 22.01.2016. Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju indikacije za primjenu lijeka Tarceva (erlotinib) 14.01.2016. Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnosti pridržavanja uputa za korištenje lijeka Genotropin (somatropin) radi izbjegavanja posljedica mogućeg oštećenja napunjene brizgalice 04.01.2016. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim sigurnosnim informacijama vezanim uz učinke na jetrenu funkciju lijeka Viekirax (ombitasvir, paritaprevir, ritonavir), s ili bez lijeka Exviera (dasabuvir) 04.01.2016. Abbvie d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o pojačanim preporukama za sprječavanje trudnoće kod primjene mikofenolatne kiseline/mofetilmikofenolata/natrijevog mikofenolata: CellCept, Mikofenolat Stada, Mikofenolat Genera, Myfortic, Trixin 02.12.2015. Roche d.o.o., Stada d.o.o., Genera d.d., Novartis Hrvatska d.o.o. i Pliva Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od hepatotoksičnosti povezanom s primjenom lijeka Ketoconazole HRA (ketokonazol) 02.12.2015. Laboratoire HRA Pharma
Pismo zdravstvenim radnicima o novim mjerama za minimizaciju rizika od PML-a povezanog s primjenom lijeka Tecfidera (dimetilfumarat) 26.11.2015. Biogen Idec Ltd
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od osteonekroze čeljusti uz primjenu denosumaba (XGEVA) 30.10.2015. Amgen d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o pojačavanju radijacijske toksičnosti povezanom s primjenom lijeka Zelboraf (vemurafenib) 20.10.2015. Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novom upozorenju koje se odnosi na rizik od zatajenja srca povezan s primjenom lijeka Xalkori (krizotinib) 13.10.2015. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ispravnoj uporabi lijeka Humalog 200 jedinica/ml KwikPen (inzulin lispro) radi minimizacije rizika od medikacijskih pogrešaka 10.09.2015. Eli Lilly Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim preporukama zbog rizika od povećanja krvnog tlaka uz primjenu lijeka mirabegron (Betmiga) 04.09.2015. Astellas
Pismo zdravstvenim radnicima o novom načinu distribucije edukacijskih materijala s ciljem minimizacije rizika od postinjekcijskog sindroma povezanog s lijekom ZypAdhera (olanzapin prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem) 01.09.2015. Eli Lilly Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od dijabetičke ketoacidoze tijekom liječenja inhibitorima SGLT2 (Invokana, Vokanamet*, Forxiga, Xigduo*, Jardiance*, Synjardy*) 10.07.2015. AstraZeneca AB, Boehringer Ingelheim International GmbH i Janssen Cilag International N.V.
Pismo zdravstvenim radnicima o pritužbama na proizvod zbog prisutnosti krutog materijala vidljivog na površini igle lijeka Kineret 100 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki (anakinra) 10.06.2015. Swedish Orphan Biovitrum (Sobi)
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od klinički značajnih aritmija kad se lijek Harvoni (sofosbuvir/ledipasvir) ili kombinacija lijekova Daklinza (daclatasvir) i Sovaldi (sofosbuvir) primjenjuju istodobno s amiodaronom 11.05.2015. HALMED
Pismo zdravstvenim radnicima o podsjetniku na važnost pravilne pripreme i primjene lijekova Periolimel N4E, Olimel N7E i Olimel N9E emulzije za infuziju zbog rizika od medikacijskih pogrešaka 24.04.2015. Agmar d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o prvom prijavljenom slučaju progresivne multifokalne leukoencefalopatije (PML) u bolesnika s multiplom sklerozom koji je uzimao fingolimod (Gilenya) bez prethodnog liječenja natalizumabom ili drugim imunosupresivima 24.04.2015. Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novom popisu kompatibilnih uređaja za određivanje razine glukoze u krvi kod pacijenata liječenih Extraneal otopinom za peritonejsku dijalizu (ikodekstrin) 14.04.2015. Agmar d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim mjerama vezanim uz primjenu lijeka Linoladiol 0,01 % krema za rodnicu (estradiol) zbog potencijalnog rizika od sistemskih nuspojava estradiola 19.03.2015. Remedia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o rizicima od hipogamaglobulinemije i bronhiektazija povezanim s primjenom mofetilmikofenolata/mikofenolne kiseline (CellCept, Micolat, Mikofenolat Stada, Mycophenolate mofetil Alkem, Myfortic, Trixin) 19.12.2014. Roche d.o.o., Sandoz d.o.o., Stada d.o.o., Alpha-medical d.o.o., Novartis Hrvatska d.o.o., Pliva Hrv
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od abnormalnih ishoda trudnoće povezanom s primjenom valproata (Depakine Chrono) 16.12.2014. sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o preporučenim udarnim dozama i dozama održavanja za lijek Efient (prasugrel) zbog povećanog rizika od ozbiljnog krvarenja 16.12.2014. Eli Lilly Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim kontraindikacijama i preporukama za smanjenje rizika od kardiovaskularnih događaja i teške bradikardije povezanih s primjenom lijekova Procoralan i Corlentor (ivabradin) 10.12.2014. Servier Pharma d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o revidiranim kontraindikacijama te upozorenjima i mjerama opreza za primjenu lijeka SonoVue (sumporov heksafluorid) 09.12.2014. Bracco International BV
Pismo zdravstvenim radnicima o slučaju progresivne multifokalne leukoencefalopatije (PML) u bolesnika s teškom i produljenom limfopenijom liječenog lijekom Tecfidera (dimetilfumarat) 04.12.2014. Medis Adria d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od izostanka učinkovitosti zbog neispravnog postupka rekonstitucije i primjene lijeka Eligard (depo injekcija leuprorelinacetata) 03.12.2014. Astellas d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnim informacijama o naljepnicama na bočicama kao mjera opreza za sigurnu primjenu lijeka Erivedge 150 mg tvrde kapsule (vismodegib) 03.12.2014. Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnim informacijama u cilju sigurne primjene, uključujući Program sprječavanja trudnoće za lijek Erivedge 150 mg tvrde kapsule (vismodegib) 03.12.2014. Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od pojave eksfolijativnog dermatitisa i eksfolijacije kože u bolesnika liječenih ustekinumabom (Stelara) 21.11.2014. Janssen
Pismo zdravstvenim radnicima o novim/izmijenjenim uvjetima čuvanja lijekova Octanate 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju i Octanate 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju 16.09.2014. Jana Pharm d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim uputama za smanjenje rizika od osteonekroze čeljusti i hipokalcijemije u bolesnika liječenih denosumabom jačine 60 mg (Prolia) 11.09.2014. Amgen Europe B.V.
Pismo zdravstvenim radnicima kojim se upozorava protiv off-label primjene basiliksimaba (Simulect) kod presađivanja srca 09.09.2014. Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o rizicima od trombotičke mikroangiopatije i nefrotskog sindroma koji su povezani s primjenom interferona beta 08.09.2014. Medis Adria d.o.o., Bayer d.o.o., Novartis Hrvatska d.o.o., Merck d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potencijalnom riziku za bolesnike i zdravstveno osoblje prilikom rukovanja napuknutim ili slomljenim bočicama lijeka Velcade 31.07.2014. Johnson&Johnson S.E. d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od ozbiljnih i životno ugrožavajućih infuzijskih reakcija tijekom primjene ofatumumaba (Arzerra) 28.07.2014. GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povezanosti lijeka Scintimun (besilesomab) s potencijalnim rizikom stvaranja ljudskih anti-mišjih protutijela (eng. human anti-mouse antibody, HAMA), reakcijom preosjetljivosti te akutnom hipotenzijom 01.07.2014. CIS bio international i Marti Farm d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potencijalno životno ugrožavajućim nuspojavama nakon slučajnog izlaganja transdermalnim flasterima koji sadrže fentanil (Durogesic, Fentanil Sandoz, Matrifen, Fentagesic) 17.06.2014. Johnson&Johnson S.E. d.o.o., Sandoz d.o.o., Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o., Pliva Hrvatska d.
Pismo zdravstvenim radnicima o podsjetniku na uvjete primjene Procoralana/Corlentora (ivabradin) za simptomatsko liječenje kronične stabilne angine pektoris zbog izbjegavanja moguće opasne bradikardije 12.06.2014. Servier Pharma d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o stavljanju u promet novih lijekova Silapen K 1 000 000 i.j. filmom obložene tablete i Silapen K 1 500 000 i.j. filmom obložene tablete 22.05.2014. Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.
Pismo zdravstvenim radnicima o eventualnoj potrebi za ranijim docjepljivanjem konjugiranim cjepivima u osoba koje su cijepljene cjepivom Mencevax ACWY, a koje su pod visokim rizikom izloženosti serogrupama A, W-135 i Y 25.04.2014. GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o krivotvorenim lijekovima označenima kao Herceptin 150 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju (trastuzumab) 24.04.2014. Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novom popisu kompatibilnih uređaja za određivanje razine glukoze u krvi kod pacijenata liječenih Extraneal otopinom za peritonejsku dijalizu (ikodekstrin) 09.04.2014. Agmar d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim ograničenjima u indikaciji i preporukama za praćenje primjene lijekova Protelos/Osseor (stroncijev ranelat) 11.03.2014. Servier Pharma d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o uvođenju nove napunjene brizgalice Clearclick za lijek PegIntron prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici (peginterferon alfa-2b) 20.02.2014. Merck Sharp & Dohme (MSD)
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od tromboembolije povezanom s primjenom kombiniranih hormonskih kontraceptiva (Adexa, Belara, Cilest, Estal, Evra, Lindynette, Logest, Novynette, NuvaRing, Qlaira, Yasmin, Yaz) 28.01.2014. Bayer d.o.o., Farmal d.d., MSD d.o.o., Sandoz d.o.o. i Johson&Johnson SE d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim informacijama o doziranju lijeka ondanzetron (Zofran) kod intravenske primjene zbog povezanosti s prolongacijom QT intervala 14.01.2014. GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi za provođenjem testa probira na virus hepatitisa B u svih bolesnika prije početka liječenja lijekom Arzerra (ofatumumab) 09.01.2014. GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o kontraindikaciji za primjenu lijeka Volibris (ambrisentan) u bolesnika s idiopatskom plućnom fibrozom (IPF) 08.01.2014. GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnosti utvrđivanja RAS statusa „divljeg tipa“ (eksoni 2, 3 i 4 KRAS-a i NRAS-a) prije liječenja lijekom Erbitux (cetuksimab) 07.01.2014. Merck Serono
Pismo zdravstvenim radnicima o teškim kožnim reakcijama povezanim s primjenom kapecitabina (Xeloda) 13.12.2013. Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o teškoj hepatotoksičnosti povezanoj s primjenom temozolomida (Blastomat, Temodal i Temazol) 12.12.2013. Alvogen, Merck Sharp & Dohme (MSD) i Pliva
Pismo zdravstvenim radnicima o sigurnoj primjeni lijeka Peyona 20 mg/ml otopina za infuziju i oralnu otopinu (kofeincitrat) 11.12.2013. Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnim izmjenama u učestalosti praćenja jetrenih enzima u serumu uslijed hepatotoksičnosti u bolesnika liječenih lijekom Votrient (pazopanib) 06.12.2013. GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o hemofagocitnom sindromu zabilježenom u bolesnika liječenih fingolimodom (Gilenya) 15.11.2013. Novartis Europharm Limited
Pismo zdravstvenim radnicima o uvođenju novih kontraindikacija i upozorenja nakon ocjene kardiovaskularne sigurnosti diklofenaka provedene u zemljama Europske unije 15.11.2013. Farmal d.d., Fresenius Kabi d.o.o., Krka - farma d.o.o., PharmaSwiss d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o.,
Pismo zdravstvenim radnicima o nestašici lijeka Pedea i informacije o zamjenskom liječenju 15.11.2013. Orphan Europe
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju primjene lijekova koji sadrže hidroksietil škrob (HES) 14.11.2013. B. Braun Adria d.o.o., Fresenius Kabi d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o mogućim medikacijskim pogreškama kod pripreme lijeka Jevtana (kabazitaksel) 12.11.2013. Sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi za testiranjem na virus hepatitisa B u svih bolesnika prije početka liječenja lijekom MabThera (rituksimab) 08.11.2013. F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Pismo zdravstvenim radnicima o nadopuni preporuka vezanih uz rizike od ozbiljnih reakcija preosjetljivosti na lijekove za intravensku primjenu koji sadrže željezo 07.11.2013. Sandoz d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnim ograničenjima u primjeni kratkodjelujućih beta-agonista u opstetričkim indikacijama 06.11.2013. Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novoj kontraindikaciji i podsjetnik za praćenje funkcije jetre uz primjenu agomelatina (Valdoxan/Thymanax 25 mg filmom obložene tablete) 15.10.2013. Servier Pharma d.o.o.
Pismo liječnicima o mogućem istjecanju cjepiva zbog pojave pukotina ili oštećenja na plastičnom dijelu koji povezuje iglu sa štrcaljkom kod cjepiva s Readyject štrcaljkom za proizvode FSME-IMMUN 0,25 ml Junior i FSME-IMMUN 0,5 ml 10.10.2013. Agmar d.o.o.
Pismo liječnicima o uvođenju novog upozorenja o mogućem serotoninskom sindromu pri istovremenoj primjeni lijeka Fentanyl ili lijeka Durogesic transdermalni flaster sa serotoninergičnim lijekovima 09.10.2013. Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku pojave intraoperacijskog sindroma meke šarenice (engl. intraoperative floppy iris syndrome - IFIS) tijekom operacije katarakte kod bolesnika liječenih risperidonom ili paliperidonom 04.10.2013. Janssen-Cilag International NV, Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Obavijest o privremenoj obustavi distribucije lijeka Partusisten 5 mg tablete 01.10.2013. Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.
Pismo zdravstvenim djelatnicima o važnosti pažljive primjene lijekova Eliquis (apiksaban), Pradaxa (dabigatran eteksilat) i Xarelto (rivaroksaban) 05.09.2013. Bayer d.o.o., Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o., Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povezanosti klopidogrela (lijekovi Plavix 75 mg i 300 mg filmom obložene tablete i Duoplavin 75 mg/75 mg i 75 mg/100 mg filmom obložene tablete) sa stečenom hemofilijom 26.08.2013. sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju primjene lijeka Trobalt (retigabin) zbog rizika od pigmentacijskih promjena očnih tkiva, uključujući i mrežnicu, te kože, usana i/ili noktiju 19.08.2013. GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povezanosti lijeka UROREC 4 i 8 mg tvrde kapsule (silodozin) s intraoperacijskim sindromom meke šarenice 28.06.2013. PharmaSwiss d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima_CellCept 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju 04.06.2013. Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim ograničenjima u primjeni lijekova koji sadrže stroncijev ranelat (Osseor 2 g granule za oralnu suspenziju/Protelos 2 g granule za oralnu suspenziju) 20.05.2013. Servier Pharma d.o.o.
Pismo liječnicima o mjerama koje je potrebno poduzeti prilikom propisivanja i izdavanja lijeka Litijev karbonat Jadran 300 mg tablete zbog izmjene u sastavu novih serija lijeka 20.05.2013. Jadran Galenski laboratorij d.d. (JGL)
Pismo ljekarnicima o mjerama koje je potrebno poduzeti prilikom propisivanja i izdavanja lijeka Litijev karbonat Jadran 300 mg tablete zbog izmjene u sastavu novih serija lijeka 20.05.2013. Jadran Galenski laboratorij d.d. (JGL)
Pismo zdravstvenim radnicima o povezanosti lijeka Avastin (bevacizumab) s nekrotizirajućim fascitisom 15.05.2013. Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničavanju indikacije i uvođenju novih kontraindikacija i mjera opreza za lijekove čija je djelatna tvar cilostazol 19.04.2013. HALMED
Pismo zdravstvenim radnicima o povezanosti lijeka MabThera (rituksimab) s toksičnom epidermalnom nekrolizom i Stevens-Johnsonovim sindromom 12.04.2013. Roche d.o.o.
Obavijest o privremenoj obustavi prodaje i primjene serije 2821211 lijeka Gemcitabin Pliva 200, prašak za otopinu za infuziju 29.03.2013. Pliva Hrvatska d.o.o
Nastavna obavijest o povlačenju iz prometa serije 2A74306 lijeka Perfalgan 10 mg/ml otopina za infuziju 29.03.2013. PharmaSwiss d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povlačenju lijekova Miacalcic 200 IU sprej za nos, otopina i Miacalcic 100 IU/ml otopina za injekciju i infuziju (kalcitonin) s tržišta Republike Hrvatske 08.03.2013. Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o slučaju ozbiljne hipokalcemije s fatalnim ishodom u pedijatrijskom istraživačkom ispitivanju lijeka Mimpara filmom obložene tablete (sinakalcet) 08.03.2013. Oktal Pharma d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o komparativnim podacima koji pokazuju manju učinkovitost režima zasnovanih na lijeku Tyverb (lapatinib) u odnosu na režime zasnovane na lijeku Herceptin (trastuzumab) u određenih skupina bolesnika 01.02.2013. GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o slučajevima teških kožnih nuspojava (SCAR) uz primjenu lijeka Incivo (telaprevir) 28.01.2013. Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku za oštećenje jetre uz primjenu lijeka Valdoxan 25 mg filmom obložene tablete (agomelatin) 24.01.2013. Servier Pharma d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o opasnosti od zračne ili plinske embolije prilikom neprikladne upotrebe (preveliki pritisak, prekratka udaljenost) raspršivača pod tlakom s regulatorima pritiska za primjenu fibrinskog tkivnog ljepila Tisseel Lyo 15.01.2013. Agmar d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novoj kontraindikaciji za lijek Pradaxa (dabigatraneteksilat) kod bolesnika s umjetnim srčanim zaliskom koji trebaju antikoagulacijsko liječenje 09.01.2013. Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o načinu primjene lijeka Konakion MM 10mg/1ml otopina za injekciju 23.11.2012. Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povlačenju serije G0460-3 cjepiva Typhim Vi 21.11.2012. Medoka d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničavanju indikacije za lijekove koje sadrže trimetazidin (Preductal MR) 09.10.2012. Servier Pharma d.o.o.
Pismo ljekarnicima s uputama za izdavanje serije lijeka Betazon 0,5 mg/g mast 04.10.2012. Jadran Galenski laboratorij d.d.
Pismo zdravstvenim radnicima o povlačenju serije H0495-1 cjepiva Typhim Vi radi mogućeg smanjenog sadržaja antigena 21.09.2012. Medoka d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o neispravnoj informaciji o neodobrenoj indikaciji u Uputi o lijeku na engleskom jeziku za lijek Tyverb 250mg filmom obložene tablete (lapatinib) 30.08.2012. GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim ograničenjima u doziranju ondanzetrona kod intravenske primjene zbog rizika od produljenja QT intervala 13.08.2012. GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od ljuštenja čepa pri pripremi lijeka Taxotere (docetaksel) zbog korištenja neodgovarajuće veličine igle 09.08.2012. sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo dijabetolozima i pedijatrima o prestanku opskrbe tržišta Republike Hrvatske lijekovima Actrapid Penfill i Insulatard Penfill i iglama NovoFine 28G x 12 mm 03.07.2012. Novo Nordisk Hrvatska d.o.o.
Pismo liječnicima i ljekarnicima o prestanku opskrbe tržišta Republike Hrvatske lijekovima Actrapid Penfill i Insulatard Penfill i iglama NovoFine 28G x 12 mm 03.07.2012. Novo Nordisk Hrvatska d.o.o.
Pismo ljekarnama- Prijava neispravnosti u kakvoći jedne serije lijeka Olicard retard 60 mg kapsule s produljenim oslobađanjem 19.06.2012. Abott d.o.o.
Pismo veleprodajama - Prijava neispravnosti u kakvoći jedne serije lijeka Olicard retard 60 mg kapsule s produljenim oslobađanjem 19.06.2012. Abott d.o.o.
Pismo ljekarnicima o skraćenju roka valjanosti lijeka Athyrazol 10 mg tablete s pet na jednu godinu te o mjerama vezanim uz izdavanje i vraćanje lijeka starijeg od jedne godine 03.05.2012. Jadran - Galenski laboratorij d.d.
Pismo liječnicima o novim preporukama vezanim uz antibiotsku profilaksu u bolesnika kojima je presađen organ za čiju je perfuziju korištena otopina ViaSpan 17.04.2012. HALMED
Pismo zdravstvenim radnicima o novim kontraindikacijama i revidiranim upozorenjima za lijekove koji sadrže stroncijev ranelat (Osseor/Protelos) 06.04.2012. Servier Pharma d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povlačenju određenih serija ViaSpan otopine zbog potencijalne kontaminacije 30.03.2012. Pharmaswiss d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povlačenju određenih serija lijeka Carboplatin Ebewe 30.03.2012. Wϋrth d.o.o.
Pismo liječnicima o uočenoj pogrešci u priloženoj Uputi o lijeku za cjepivo M-M-RVAXPRO 23.03.2012. Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od slučajnog predoziranja prilikom primjene lijeka Perfalgan 10 mg/ml (intravenski paracetamol) 13.03.2012. PharmaSwiss d.o.o.
Pismo liječnicima o interakciji lijeka Victrelis (boceprevir) s inhibitorima HIV proteaze pojačanih ritonavirom 12.03.2012. Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ponovnom puštanju u promet određenih serija lijeka Oxaliplatin Pliva 09.03.2012. Pliva Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim kontraindikacijama i upozorenjima za upotrebu lijekova koji sadrže aliskiren u kombinaciji s inhibitorima angiotenzin konvertirajućeg enzima ili blokatorima angiotenzinskih receptora 28.02.2012. Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o početku ponovne distribucije Dianeal, Extraneal i Nutrineal otopina proizvedenih u Castlebaru, Irska 01.02.2012. Agmar d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o normalizaciji opskrbe tržišta lijekom Apidra (inzulin glulizin, rDNA tehnologija) koja se u RH odnosi na oblik: Apidra 100 jedinica/ml SoloStar otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici 27.01.2012. sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potencijalnim rizicima od kardiovaskularnih i renalnih štetnih događaja u pacijenata s dijabetesom tipa 2 i oštećenjem bubrega i/ili kardiovaskularnom bolešću, koji primaju terapiju aliskirenom 27.12.2011. Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o promjeni proizvodnog procesa i posljedičnoj promjeni naziva lijeka Deprozel (paroksetin) 19.12.2011. Pliva Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima vezano uz prisutnost vidljivih čestica u otapalu lijeka Torisel (temsirolimus) 14.12.2011. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o privremenoj obustavi prodaje i primjene određenih serija lijeka Oxaliplatin Pliva 12.12.2011. Pliva Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku smrtnosti u pedijatrijskih bolesnika s plućnom arterijskom hipertenzijom koji su primali lijek Revatio (sildenafil citrat) u dozama višim od preporučenih 08.12.2011. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povezanosti lijekova koji sadrže djelatnu tvar escitalopram s o dozi ovisnim produljenjem QT intervala 05.12.2011. HALMED
Pismo zdravstvenim djelatnicima o očekivanoj nestašici lijeka Apidra 100 jedinica/ml SoloStar otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici (inzulin glulizin)1 30.11.2011. sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim djelatnicima o očekivanoj nestašici lijeka Apidra 100 jedinica/ml SoloStar otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici (inzulin glulizin)2 30.11.2011. sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim sigurnosnim informacijama vezanim uz lijekove s djelatnom tvari citalopram_Pliva 28.11.2011. Pliva Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim sigurnosnim informacijama vezanim uz lijekove s djelatnom tvari citalopram_Sandoz 28.11.2011. Sandoz d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnosti procjene bubrežne funkcije kod bolesnika koji se liječe lijekom Pradaxa (dabigatran eteksilat) 21.11.2011. Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.
Pismo liječnicima o trenutnom ograničenju opskrbe lijekom Simponi 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici 18.11.2011. Schering-Plough d.o.o.
Pismo ljekarnicima o trenutnom ograničenju opskrbe lijekom Simponi 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici 18.11.2011. Schering-Plough d.o.o.
Pismo liječnicima o novim sigurnosnim podacima za lijekove koji sadrže djelatnu tvar domperidon 10.11.2011. HALMED
Pismo zdravstvenim radnicima o važnim sigurnosnim informacijama o povezanosti Zypadhere (olanzapin) i postinjekcijskog sindroma 18.10.2011. Eli Lilly Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničavanju primjene lijeka Multaq 13.10.2011. sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo liječnicima o mogućoj privremenoj nestašici u opskrbi lijekom Apidra 04.10.2011. Sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo liječnicima o uvođenju novih kontraindikacija i upozorenja za pioglitazon s ciljem smanjenja rizika od raka mokraćnog mjehura 06.09.2011. HALMED
Pismo zdravstvenim djelatnicima o povezanosti lijeka Sprycel (dasatinib) s plućnom arterijskom hipertenzijom 30.08.2011. PharmaSwiss d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novom popisu kompatibilnih uređaja za određivanje razine glukoze u krvi kod pacijenata na terapiji Extraneal otopinom za peritonejsku dijalizu (ikodekstrin) 12.08.2011. Agmar d.o.o.
Pismo liječnicima o infuzijskim reakcijama povezanima s primjenom lijeka MabThera (rituksimab) 08.08.2011. Roche d.o.o.
Pismo liječnicima o povećanom kardiovaskularnom riziku u bolesnika s permanentnom fibrilacijom atrija liječenih lijekom Multaq 27.07.2011. sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Upozorenje o pravilnom načinu primjene lijeka Enterogermina 2x109/5 ml oralna suspenzija 06.07.2011. sanofi-aventis Croatia d.o.o.
fds 13.04.2011. Download
Pismo zdravstvenim radnicima o važnim sigurnosnim informacijama vezano uz primjenu lijeka Torisel 30 mg koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju 12.04.2011. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o porastu mortaliteta u kliničkim ispitivanjima tigeciklina (Tygacil) 05.04.2011. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo liječnicima o uočenoj pogrešci u priloženoj Uputi o lijeku za cjepivo Mencevax ACWY 29.03.2011. GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo ljekarnicima o povećanom nadzoru nad izdavanjem lijekova koji sadrže djelatnu tvar kodein zbog opasnosti razvoja ovisnosti 23.03.2011. HALMED
Pismo liječnicima o povećanom nadzoru nad uvozom lijekova koji sadrže djelatnu tvar buflomedil zbog uočenog rizika za nastanak ozbiljnih kardijalnih i neuroloških nuspojava 09.03.2011. HALMED
Pismo liječnicima o ograničavanju indikacije za lijek Zerit (stavudin) zbog potencijalno ozbiljnih nuspojava 04.03.2011. Pharmaswiss d.o.o.
Pismo zdravstvenim djelatnicima o povezanosti primjene daptomicina (Cubicin) sa eozinofilnom pneumonijom 17.02.2011. Novartis Hrvatska d.o.o.
Nastavno pismo o tiskarskoj pogrešci u Uputi priloženoj uz lijek Integrilin (eptifibatid) 07.02.2011. GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim djelatnicima o promjeni načina izdavanja lijekova za lokalnu primjenu koji sadrže ketoprofen 27.01.2011. Sandoz d.o.o., Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Podaci o teškim oštećenjima jetre povezanima s upotrebom lijeka Multaq (dronedaron) 26.01.2011. sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Nova obavijest: Dianeal, Extraneal, Nutrineal otopine za peritonejsku dijalizu - prisutnost endotoksina i rizik od aseptičnog peritonitisa 24.01.2011. Agmar d.o.o.
Pismo liječnicima o hepatalnim nuspojavama povezanim s primjenom lijeka Vfend (vorikonazol) 14.01.2011. Pfizer Croatia d.o.o.
Dianeal, Extraneal, Nutrineal otopine za peritonejsku dijalizu - prisutnost endotoksina i rizik od aseptičnog peritonitisa 17.12.2010. Agmar d.o.o.
Pismo liječnicima o mogućnosti otpočinjanja liječenja novih bolesnika lijekom PegIntron 17.12.2010. Schering - Plough d.o.o.
Povišena razina endotoksina u otopinama za peritonejsku dijalizu 10.12.2010. Agmar d.o.o.
Pismo liječnicima o osteonekrozi čeljusti u bolesnika oboljelih od maligne bolesti liječenih Sunitinibom (Sutent) uz istovremenu ili prethodnu primjenu bisfosfonata 07.12.2010. Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo liječnicima o povezanosti tocilizumaba (RoActemra) s anafilaksijom 03.12.2010. Roche d.o.o.
Pismo liječnicima o osteonekrozi čeljusti u bolesnika s malignom bolesti povezanom s primjenom bevacizumaba (Avastin) uz istovremenu ili prethodnu primjenu bisfosfonata 01.12.2010. Roche d.o.o.
Pismo liječnicima o povezanosti izotretinoina (Roaccutane) s teškim kožnim reakcijama (multiformni eritem, Stevens-Johnsonov sindrom i toksična epidermalna nekroliza) 08.11.2010. Roche d.o.o.
Pismo liječnicima o razlikama u označavanju jedne serije gotovog lijeka Intanza 15 mikrograma/soj suspenzija za injekciju, cjepivo protiv influence (fragmentirani virusi), inaktivirano, proizvođača Sanofi Pasteur 04.11.2010. Medoka d.o.o.
Nova važna obavijest o sigurnosti pirmjene lijeka Octagam: Privremena suspenzija odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet 21.10.2010. Jana Pharm d.o.o.
Obavijest o riziku za nastanak opasne zračne ili plinske embolije pri korištenju naprave za sprejanje uz regulator tlaka za primjenu gotovog lijeka Tisseel® Lyo 13.10.2010. Agmar d.o.o.
Obavijest liječnicima o opskrbi lijekom Cerezyme (imigluceraza), nove informacije o opskrbi i preporuke za liječenje bolesnika 07.10.2010. Medical Intertrade d.o.o.
Važna obavijest o lijeku Peglntron 30.09.2010. Schering - Plough d.o.o.
Obustava Odobrenja za stavljanje u promet za lijekove koji sadrže roziglitazon (Avandia, Avandamet, Avaglim) na tržištu EU 24.09.2010. GlaxoSmithKline d.o.o.
Odluka o povlačenju lijeka sa tržišta: Roziglitazon Pliva tablete 4 mg i Roziglitazon Pliva tablete 8 mg 24.09.2010. Pliva Hrvatska d.o.o.
Sprečavanje pogreške pri doziranju lijeka Keppra (levetiracetam) oralne otopine zbog promjene mjernih oznaka na štrcaljki i registracija novih pakovanja za dojenčad i djecu mlađu od 4 godine 19.08.2010. Medis Adria d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o lijeku Extraneal (ikodekstrin) 16.07.2010. Agmar d.o.o.
Važna obavijest o propisivanju Exelon (rivastigminum) transdermalnog flastera 12.07.2010. Novartis Hrvatska d.o.o.
Obavijest liječnicima o daljnjem ograničenju u isporuci lijeka Cerezyme (imigluceraza) i najnovija obavijest o isporuci 09.07.2010. Medical Intertrade d.o.o.
Obavijest liječnicima o daljnjem ograničenju u opskrbi lijekom Fabrazyme (agalzidaza beta) 09.07.2010. Medical Intertrade d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o lijeku EXTRANEAL (ikodekstrin) 20.06.2010. Agmar d.o.o.
Pismo o mogućoj neispravnosti u kakvoći lijeka Rispolept Consta 25 mg, 37,5 mg i 50 mg suspenzija s produljenim djelovanjem za injekciju za i.m. primjenu 24.05.2010. Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Povezanost reakcija preosjetljivosti i infuzijskih reakcija s liječenjem bevacizumabom (Avastin®) 29.04.2010. Roche d.o.o.
Obavijest liječnicima o propisivanju lijeka Myfortic (mikofenolna kiselina) želučanootporne tablete 22.04.2010. Novartis Hrvatska d.o.o.
Obavijest liječnicima o daljnjem ograničenju u opskrbi lijekom Fabrazyme (agalzidaza beta) i najnovija obavijest o opskrbi 26.02.2010. Medical Intertrade d.o.o.
Mjere minimizacije rizika pri uvođenju novog oblika ropinirola 03.02.2010. GlaxoSmithKline d.o.o.
Izravno obraćanje zdravstvenim djelatnicima o privremenom zaustavljanju opskrbe hrvatskog tržišta lijekom Reductil zbog povećanog kardiovaskularnog rizika opaženog u studiji SCOUT 22.01.2010. Abbott Laboratories d.o.o.
Izravno obraćanje zdravstvenom djelatniku vezano uz promjene izvedbe imunološkog određivanja te posljedičnog utjecaja na terapijsko praćenje lijeka RAPAMUNE (sirolimus) 20.01.2010. Pharmaswiss d.o.o.
Važne informacije o lijeku: RELENZA (zanamivir) prašak inhalata – izmjene i važne informacije o primjeni lijeka 24.11.2009. GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo liječnicima o rituximabu (MabThera) i progresivnoj multifokalnoj leukoencefalopatiji (PML) u liječenju oboljelih od reumatoidnog artritisa (RA) 09.11.2009. Roche d.o.o.
Važno upozorenje o lijeku: RELENZA (zanamivir) prašak inhalata ne smije se upotrebljavati putem nebulizatora 29.10.2009. GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo liječnicima vezano uz opskrbu lijekom Cerezyme (imigluceraza) s revidiranim privremenim preporukama za liječenje 27.10.2009. Medical Intertrade d.o.o.
Obavijest liječnicima vezana uz opskrbu lijekom Fabrazyme (agalzidaza beta) s revidiranim privremenim preporukama za liječenje 29.09.2009. Medical Intertrade d.o.o.
Važna obavijest o propisivanju Myfortic (mikofenolna kiselina) filmom obložene želučanootporne tablete 06.07.2009. Novartis Hrvatska d.o.o.
Obavijest liječnicima vezana uz opskrbu lijekovima Cerezyme (imigluceraza) i Fabrazyme (agalzidaza beta) te privremene preporuke za terapiju 01.07.2009. Medical Intertrade d.o.o.
Obavijest liječnicima o CellCeptu i trudnoći 24.06.2009. Roche d.o.o.
Prirucnik CellCept 24.06.2009. Roche d.o.o.
Pismo liječnicima o ograničenju indikacije za primjenu lijeka Nolicin (norfloksacin) filmom obložene tablete 400 mg 17.06.2009. Krka - farma d.o.o.
Važna obavijest o mogućoj interakciji klopidogrela i inhibitora protonske pumpe 05.06.2009. ALMP
Nove sigurnosne informacije pri uporabi lijeka Tarceva (erlotinib) 25.05.2009. Roche d.o.o.
Važne sigurnosne informacije vezane za doziranje metotreksata 21.04.2009. ALMP
Izravno obraćanje zdravstvenim radnicima o izmjenama informacija o lijeku Yasmin filmom obložene tablete 25.03.2009. Bayer d.o.o.
Pismo liječnicima o prijevremeno prekinutom kliničkom ispitivanju LIBERATE 03.03.2009. Schering - Plough d.o.o.
Sigurnost primjene lijekova s djelatnom tvari zonisamidom (Zonegran) 26.02.2009. ALMP
Pismo liječnicima o slučajevima teške upale oka i sterilnog endoftalmitisa pri neodobrenoj intravitrealnoj primjeni Avastina (bevacizumabum) 09.02.2009. Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim mjerama minimalizacije rizika primjene lijeka Roaccutane meke kapsule (izotretinoin) 02.12.2008. Roche d.o.o.
Uvjeti za propisivanje lijeka 02.12.2008. Roche d.o.o.
Obavijest o neispravnosti kakvoće lijeka Protamin amp. 27.11.2008. Medical Intertrade d.o.o.
Pismo liječnicima o progresivnoj multifokalnoj leukoencefalopatiji (PML) povezanoj s primjenom rituximaba (MabThera) i u liječenju reumatoidnog artritisa 07.11.2008. Roche d.o.o.
Obavijest liječnicima propisivačima o određivanju nositeljstva alela HLA-B*5701 prije početka liječenja lijekovima koji sadrže djelatnu tvar abakavir-sulfat 20.10.2008. GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima "Sigurnost primjene kombiniranih oralnih kontraceptiva" 30.09.2008. ALMP
Pismo ljekarnicima 30.09.2008. ALMP
Obavijest zdravstvenim djelatnicima o pojavi hepatospleničnog T-staničnog limfoma u bolesnika liječenih HUMIRA-om (adalimumabom) 25.07.2008. Abbott Laboratories d.o.o.
Pismo liječnicima vezano uz nove podatke o povezanosti primjene lijeka EXJADE® (deferasiroks) i zatajenja jetre, krvarenja i ulceracija probavnog sustava te oštećenje bubrežnih tubula 21.07.2008. Novartis Hrvatska d.o.o.
Dopis liječnicima o važnim podacima vezanim uz sigurnost liječenja tijekom neodobrene kombinirane primjene lijekova Avastin® i sunitinib malat 14.07.2008. Roche d.o.o.
Sigurnosna mjera vezanoj uz primjenu pojedinih serija lijeka Clexane 04.07.2008. sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Novi podaci o sigurnosti primjene lijekova iz skupine agonista dopamina derivata ergot alkaloida 04.07.2008. ALMP
Pismo_Extraneal 04.06.2008. Agmar d.o.o.
Ziagen/Kivexa/Videx: Povezanost primjene antiretroviralne terapije i povećanog rizika od kardiovaskularnih bolesti 12.05.2008. GlaxoSmithKline d.o.o. i PharmaSwiss d.o.o.
Važna obavijest o ozbiljnim neželjenim reakcijama i sigurnosnim mjerama – Izravno obraćanje zdravstvenim radnicima u svezi s moksifloksacinom (Avelox) i ozbiljnim neželjenim (hepatotoksičnim i buloznim kožnim) reakcijama 28.04.2008. Bayer d.o.o.
Pismo liječnicima-MRP cjepivo 12.02.2008. Imunološki zavod d.d.
Izmjena dokumentacije za Lamictal tablete (lamotrigin) - suicidalne ideje i ponašanje 13.12.2007. GlaxoSmithKline d.o.o.
Važna obavijest u svezi slučajeva sindroma preosjetljivosti u postmenopauzalnih žena liječenih stroncij ranelatom (Osseor) 27.11.2007. Servier Pharma d.o.o.
Propisivanje Serdolecta (sertindol) u ograničenoj indikaciji s posebnim oprezom zbog rizika produljenja QT intervala 26.11.2007. Lundbeck Croatia d.o.o.
Kaletra oralna otopina (lopinavir, ritonavir) i slučajno predoziranje u djece 07.08.2007. Abbott Laboratories d.o.o.
Nove preporuke za primjenu lijekova s djelatnom tvari piroksikam 12.07.2007. Belupo d.d.
Nove preporuke za primjenu lijekova s djelatnom tvari piroksikam 12.07.2007. Farmal d.d.
Novi podaci o sigurnosti primjene lijekova iz skupine epoetina 01.06.2007. ALMP
Ukidanje indikacije primarne noćne enureze za dezmopresin u nazalnim faramceutskim oblicima 01.06.2007. Pharmaswiss d.o.o.
Mabthera (rutiksimab): Progresivna multifokalna leukoencefalopatija (PML) u neodobrenim indikacijama sistemskom lupusu eritematozusu i vaskulitisu 20.04.2007. Roche d.o.o.
Doziranje Integrilina (eptifibatid) u bolesnika s umjerenim oštećenjem bubrega 21.03.2007. GlaxoSmithKline d.o.o.
Avandia (roziglitazon) i povećana incidencija prijeloma 13.03.2007. GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima vezano uz maladministraciju cjepiva 16.02.2007. Imunološki zavod d.d.
Pismo liječnicima vezano uz sigurnost primjene lijeka Elidel (pimecrolimus) 09.02.2007. Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo liječnicima vezano uz kongestivno zatajenje srca i disfunkciju lijeve klijetke kod bolesnika liječenih Glivecom 09.02.2007. Novartis Hrvatska d.o.o.
Omniscan™ i nefrogena fibrozna dermopatija 01.09.2006. Duritia d.o.o.
Omniscan™ i nefrogena fibrozna dermopatija 01.09.2006. Duritia d.o.o.
Lamotrigin i rizik od rascjepa usne šupljine 20.07.2006. GlaxoSmithKline d.o.o.
Lamotrigin i rizik od rascjepa usne šupljine 20.07.2006. GlaxoSmithKline d.o.o.
Bisfosfonati i pojava osteonekroze čeljusti 05.07.2006. Novartis Hrvatska d.o.o.
Sigurnost primjene dugodjelujućih beta-2 agonista 29.06.2006. GlaxoSmithKline d.o.o.
Sigurnost primjene dugodjelujućih beta-2 agonista 29.06.2006. Astra Zeneca d.o.o.
Kardiovaskularni rizici i COX-2 inhibitori 11.03.2005. Pfizer Croatia d.o.o.