Novosti i edukacije

Brošura EDQM-a "Otvoreni umovi, slobodni umovi – Kako ne postati laki plijen za krivotvorene i slične opasne lijekove"

Europsko ravnateljstvo za kakvoću lijekova i zdravstvenu skrb (EDQM) Vijeća Europe izdalo je 2015. godine brošuru "Open minds, free minds", koja sadrži niz praktičnih uputa o načinima zaštite javnog zdravlja od krivotvorenih farmaceutskih proizvoda i sličnih opasnih kažnjivih djela.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) priredila je 2020. godine prijevod skraćene verzije brošure, koja sadrži uvodni dio (Poglavlja 1. i 2.) i dva interaktivna stripa koja su usmjerena na osvještavanje rizika od krivotvorenih farmaceutskih proizvoda i sličnih kažnjivih djela među djecom uzrasta 8-11 godina (Privitak 1. Strip "Nikolinin spas") te adolescentima uzrasta 12-15 godina (Privitak 2. Strip "Tinejdžerska iskušenja").

opširnije