Novosti i edukacije

Medicine safety website – jedinstvena web stranica o sigurnosti lijekova i medicinskih proizvoda

Četvrtak, 16. listopada 2008.

U četvrtak, 16. listopada 2008. godine u prostorijama Hrvatskog farmaceutskog društva, Masarykova 2/II u Zagrebu, s početkom u 18 sati, Rosanna Eccel, Senior Director Global Pharmacovigilance Office, Pfizer Milan, Italy održat će predavanje na temu „Medicine safety website – jedinstvena web stranica o sigurnosti lijekova i medicinskih proizvoda“.

Povratak