Novosti i edukacije

Okrugli stol: “Primjena novih zahtjeva EU GMP Dodatka 15 (kvalifikacija i validacija) u praksi“

Radna skupina za industrijsku farmaciju (Sekcija za farmaceutsku regulativu) Hrvatskog farmaceutskog društva organizira okrugli stol na temu "Primjena novih zahtjeva EU GMP Dodatka 15 (kvalifikacija i validacija) u praksi". Okrugli stol održat će se u utorak, 23. veljače 2016. godine u prostorijama HFD-a, Masarykova 2/II u Zagrebu.

Detaljne informacije o okruglom stolu, načinu prijave, kotizaciji i programu dostupne su ovdje.

Povratak