Novosti i edukacije

Predavanje "Određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko"

Vladimir Mihalic, mag. pharm., glavni koordinator za cijene lijekova u Odsjeku za promet lijekovima i farmakoekonomiku u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, održat će predavanje na temu "Određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko". Predavanje će se održati u sklopu Skupštine Hrvatskog farmaceutskog društva (HFD), koja će se održati u petak 8. studenog 2019. godine s početkom u 12 sati, u prostorijama HFD-a na adresi Masarykova 2/II, Zagreb.

Više informacija dostupno je ovdje.

Povratak