Pharmacovigilance

Direct Healthcare Professional Communication

(in Croatian)

Name Date Download
Pismo zdravstvenim radnicima o bočicama lijeka Giapreza 2,5 mg/ml (angiotenzin II) koje su potencijalno nedovoljno napunjene koncentratom za otopinu za infuziju 20.05.2024 Medis Adria d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novoj igli za rekonstituciju i štrcaljki za ubrizgavanje lijeka Voxzogo (vosoritid) s mjernom oznakom za doziranje u jedinicama umjesto u mililitrima 04.04.2024 BioMarin International Limited
Pismo zdravstvenim radnicima s podsjetnikom na ozbiljne interakcije s određenim imunosupresivima, uključujući takrolimus, za lijek Paxlovid (nirmatrelvir, ritonavir) 21.03.2024 Pfizer Europe MA EEIG
Pismo zdravstvenim radnicima o novim mjerama opreza vezano uz potencijalni rizik od neurorazvojnih poremećaja u djece očeva liječenih lijekovima koji sadrže valproat tijekom 3 mjeseca prije začeća 19.02.2024 Sanofi Winthrop Industrie, Makpharm d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od sindroma posteriorne reverzibilne encefalopatije i sindroma reverzibilne cerebralne vazokonstrikcije uz primjenu lijekova koji sadrže pseudoefedrin 09.02.2024 Alkaloid d.o.o., Bayer d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o., Reckitt Benckiser d.o.o., Krka - farma d.o.o., Bosnalijek d.o.o., Jadran Galenski laboratorij d.d.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od reakcija preosjetljivosti povezanih s infuzijom lijekova koji sadrže etopozid, kada se primjenjuju s ugrađenim filtrima 18.01.2024 Sandoz d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnim informacijama za pravilnu uporabu prije ubrizgavanja lijeka Leqvio (inklisiran) 284 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki 20.12.2023 Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o isporuci pakiranja lijeka Simulect 20 mg (basiliksimab) koja sadrže samo bočicu s praškom basiliksimaba bez ampule vode za injekcije 06.12.2023 Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povišenom riziku od atrijske fibrilacije, ovisnom o dozi lijeka, u bolesnika koji su liječeni lijekovima koji sadrže etilne estere omega-3 kiselina te boluju od kardiovaskularnih bolesti ili imaju kardiovaskularne rizične faktore 08.11.2023 Viatris Hrvatska d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim ograničenjima za sprječavanje izlaganja tijekom trudnoće lijekovima koji sadrže topiramat 02.11.2023 Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o mogućem nedostatku upute o lijeku u kutijama lijeka Phesgo (pertuzumab/trastuzumab) 18.08.2023 Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o zamjeni uređaja za rekonstituciju BAXJECT II / BAXJECT II Hi-Flow priloženog uz lijek Advate (ljudski koagulacijski faktor VIII (rDNA), oktokog alfa) 16.08.2023 Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnim izmjenama uputa za ubrizgavanje brizgalicom SmartJect napunjenom lijekom Simponi (golimumab) 09.08.2023 Janssen Biologics B.V.
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku od tuberkuloze i mjerama za minimizaciju predmetnog rizika za lijek Gavreto (pralsetinib) 16.06.2023 Roche Registration GmbH
Pismo zdravstvenim radnicima s podsjetnikom na ograničenu primjenu fluorokinolonskih antibiotika zbog dugotrajnih, onesposobljavajućih i potencijalno ireverzibilnih nuspojava 13.06.2023 Sandoz d.o.o., Alkaloid d.o.o., Alkaloid-INT d.o.o., Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Krka-Farma d.o.o., PharmaS d.o.o., Zentiva k.s., Pliva Hrvatska d.o.o., Jadran Galenski laboratorij d.d., Alpha-Medical d.o.o., Fresenius Kabi d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o uvođenju kartice s upozorenjima za bolesnika za lijek BCG-medac prašak i otapalo za intravezikalnu suspenziju (Bacillus Calmette-Guérin bakterija, živa, atenuirana) 01.06.2023 medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
Pismo zdravstvenim radnicima o nekorištenju ampula vode za injekcije pakiranih uz bočice lijeka Simulect 20 mg (basiliksimab) 21.04.2023 Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ukidanju odobrenja za lijekove koji sadrže folkodin i povlačenju s tržišta EU-a 03.04.2023 Alkaloid d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranim preporukama za minimizaciju rizika od malignih bolesti, velikih kardiovaskularnih štetnih događaja, ozbiljnih infekcija, venske tromboembolije i fatalnih ishoda povezanih s primjenom inhibitora Janus kinaze [Cibinqo (abrocitinib), Jyseleca (filgotinib), Olumiant (baricitinib), Rinvoq (upadacitinib) i Xeljanz (tofacitinib)] 16.03.2023 AbbVie d.o.o., Eli Lilly Hrvatska d.o.o., Swedish Orphan Biovitrum (Sobi), Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju indikacije za lijek Caprelsa (vandetanib) - ažurirano 02.03.2023 Genzyme Europe B.V.
Pismo zdravstvenim radnicima o prijavljenim fatalnim ishodima uslijed akutnog zatajenja jetre prilikom primjene lijeka Zolgensma (onasemnogen abeparvovek) prijavljenima izvan RH 16.02.2023 Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potencijalnom riziku od aritmije i reproduktivne toksičnosti zbog izloženosti pomoćnoj tvari klorobutanol u lijeku Minurin sprej za nos (dezmopresin) 09.02.2023 HALMED
Pismo zdravstvenim radnicima o izmjeni formulacije lijeka Letrox tablete (levotiroksinnatrij) i praćenju bolesnika koji prelaze na tablete s novom formulacijom 02.02.2023 Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o izmjeni jačine, sastava i izgleda te posljedičnoj promjeni naziva lijekova Amyzol 10 mg i 25 mg filmom obložene tablete (amitriptilinklorid) 30.11.2022 Sandoz d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o mjerama minimizacije rizika od meningeomapovezanog s primjenom lijekova koji sadrže klormadinonacetat i nomegestrolacetat 09.11.2022 Gedeon Richter Plc., Theramex Ireland Limited, Zentiva k.s., Mibe Pharmaceuticals d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o poremećajima vida, uključujući teški gubitak vida, i potrebi praćenja pedijatrijskih bolesnika za lijek Xalkori (krizotinib) 04.11.2022 Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim mjerama minimizacije rizika, uključujući preporuke za prilagodbu doze, za lijek Imbruvica (ibrutinib) zbog povećanog rizika od ozbiljnih srčanih događaja 03.11.2022 Janssen Cilag International N.V.
Pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranju roka valjanosti ovisno o uvjetima čuvanja za cjepivo protiv bolesti COVID-19 Spikevax (mRNA, modificiranih nukleozida) 25.08.2022 Moderna Biotech Spain, S.L.
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku od smrtnosti u bolesnika u dobi 65 godina i mlađih, vezano uz primjenu lijekova koji sadrže deksmedetomidin na jedinicama intenzivnog liječenja 15.06.2022 EVER Valinject GmbH, AS Kalceks, Mylan Ireland Limited, Pliva Hrvatska d.o.o., Orion Corporation, Accord Healthcare S.L.U.
Pismo zdravstvenim radnicima o zabrani korištenja lijeka Defitelio (defibrotid) za profilaksu veno-okluzivne bolesti nakon transplantacije hematopoetskih matičnih stanica 13.06.2022 Gentinum S.r.l.
Pismo zdravstvenim radnicima o novoj kontraindikaciji lijeka Ocaliva (obetikolatna kiselina) za liječenje primarnog bilijarnog kolangitisa (PBK) u bolesnika s dekompenziranom cirozom jetre ili ranijom epizodom dekompenzacije jetre u anamnezi 09.06.2022 Intercept Pharma International Ltd.
Pismo zdravstvenim radnicima o neželjenim učincima lijekova koji sadrže irinotekanklorid trihidrat u bolesnika sa smanjenom aktivnošću enzima UGT1A1 14.04.2022 Pliva Hrvatska d.o.o., PharmaS d.o.o., Fresenius Kabi d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o poremećajima srčane provodljivosti vezanima uz donepezil 23.03.2022 HALMED
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od tromboze, uključujući cerebralni infarkt, nakon naglog prekida liječenja anagrelidom 11.03.2022 Stada d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o., Alpha-Medical d.o.o., Zentiva k.s., AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH
Pismo zdravstvenim radnicima o primjeni živih cjepiva u dojenčadi koja je in utero ili tijekom dojenja bila izložena infliksimabu (Flixabi, Inflectra, Remicade, Remsima i Zessly) 07.03.2022 Merck Sharp & Dohme d.o.o., Samsung Bioepis NL B.V., Pfizer Croatia d.o.o., Oktal Pharma d.o.o., Sandoz GmbH
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od ozbiljnog oštećenja jetre i novim preporukama o praćenju funkcije jetre za lijek Mavenclad (kladribin) 14.02.2022 Merck d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranju roka valjanosti za cjepivo protiv bolesti COVID-19 Comirnaty - veljača 2022. 07.02.2022 BioNTech Manufacturing/Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranim preporukama za minimizaciju rizika od intraokularne upale, uključujući vaskulitis mrežnice i/ili mrežničnu vaskularnu okluziju, za lijek Beovu (brolucizumab) 04.11.2021 Novartis Europharm Limited
Pismo zdravstvenim radnicima o ukidanju indikacije za primjenu lijeka Forxiga 5 mg (dapagliflozin) u liječenju šećerne bolesti tipa 1 29.10.2021 AstraZeneca AB
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od imunosne trombocitopenije (ITP) i venske tromboembolije (VTE) uz primjenu cjepiva COVID-19 Vaccine Janssen 13.10.2021 Janssen Cilag International N.V.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od trombocitopenije (uključujući imunosnu trombocitopeniju) sa ili bez krvarenja kod primjene cjepiva Vaxzevria (ranijeg naziva COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 13.10.2021 AstraZeneca AB
Pismo zdravstvenim radnicima o povlačenju serija lijeka Champix (vareniklin) zbog prisutnosti onečišćenja N-nitrozovareniklina iznad prihvatljive granice unosa 04.10.2021 Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranju roka valjanosti za cjepivo protiv bolesti COVID-19 Comirnaty 29.09.2021 BioNTech Manufacturing/Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o privremenoj nestašici lijekova RoActemra (tocilizumab) 162 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki i napunjenoj brizgalici (za supkutanu primjenu) i lijeka RoActemra (tocilizumab) 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju (za intravensku primjenu) te preporuke za upravljanje potencijalnim rizikom od razbuktavanja bolesti 03.09.2021 Roche Registration GmbH
Pismo zdravstvenim radnicima o izmjeni formulacije, izgleda tablete i vrste primarnog pakiranja (blistera) za lijekove Amlopin 5 mg tablete i Amlopin 10 mg tablete (amlodipinbesilat) 02.08.2021 Sandoz d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o kontraindikaciji primjene cjepiva COVID-19 Vaccine Janssen u osoba koje su prethodno imale sindrom kapilarnog curenja i nove informacije o sindromu tromboze praćene trombocitopenijom 19.07.2021 Janssen Cilag International N.V.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od miokarditisa i perikarditisa za mRNA cjepiva protiv bolesti COVID-19 Comirnaty i Spikevax 19.07.2021 BioNTech Manufacturing/Pfizer Croatia d.o.o., Moderna Biotech Spain, S.L.
Pismo zdravstvenim radnicima o povlačenju serija lijeka Champix (vareniklin) zbog prisutnosti onečišćenja N-nitrozovareniklina iznad Pfizerove prihvatljive dnevne granice unosa 15.07.2021 Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku od ozbiljnih kardiovaskularnih događaja i malignih bolesti kod primjene lijeka Xeljanz (tofacitinib) u odnosu na terapiju inhibitorima faktora tumorske nekroze alfa (TNF-α) 06.07.2021 Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o kontraindikaciji primjene cjepiva Vaxzevria (ranijeg naziva COVID-19 Vaccine AstraZeneca) u osoba koje su prethodno imale sindrom kapilarnog curenja 23.06.2021 AstraZeneca AB
Pismo zdravstvenim radnicima o zanovljenim preporukama za lijek Venclyxto (venetoklaks) filmom obložene tablete vezano uz sindrom lize tumora u bolesnika s kroničnom limfocitnom leukemijom (KLL) 10.06.2021 AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Pismo zdravstvenim radnicima o povezanosti primjene cjepiva Vaxzevria (ranijeg naziva COVID-19 Vaccine AstraZeneca) i pojave tromboze u kombinaciji s trombocitopenijom - 2.6.2021. 02.06.2021 AstraZeneca AB
Pismo zdravstvenim radnicima o povezanosti primjene cjepiva COVID-19 Vaccine Janssen i pojave tromboze u kombinaciji s trombocitopenijom 26.04.2021 Janssen Cilag International N.V.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od infekcije/sepse zbog neispravne sterilizacije leptirić igle priložene u spremniku lijeka Emoclot 100 IU/ml prašak i otapalo za otopinu za infuziju (koagulacijski faktor VIII, ljudski, liofilizirani) broja serije 461298 21.04.2021 Kedrion S.p.A.
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku od povišenog intraokularnog tlaka za lijek Eylea 40 mg/ml otopina za intravitrealnu injekciju u napunjenoj štrcaljki (aflibercept) 15.04.2021 Bayer d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povezanosti primjene cjepiva Vaxzevria (ranijeg naziva COVID-19 Vaccine AstraZeneca) i pojave tromboze u kombinaciji s trombocitopenijom 14.04.2021 AstraZeneca AB
Pismo zdravstvenim radnicima o izmjeni formulacije lijeka Solu-Medrol 125 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju (metilprednizolon) i Solu-Medrol 250 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju (metilprednizolon) u formulaciju bez konzervansa benzilnog alkohola u otapalu te o mogućem riziku od medikacijske pogreške zbog promjene boje čepa aktivatora 13.04.2021 Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od teških kožnih reakcija uz primjenu lijeka Tecentriq (atezolizumab) 25.03.2021 Roche Registration GmbH
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od trombocitopenije i poremećaja zgrušavanja krvi za cjepivo Vaxzevria (COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 24.03.2021 AstraZeneca AB
Pismo zdravstvenim radnicima o inicijalnim rezultatima kliničkog ispitivanja o povećanju rizika od pojave ozbiljnih kardiovaskularnih događaja i malignih bolesti (izuzimajući nemelanomski rak kože) kod primjene lijeka Xeljanz (tofacitinib) u odnosu na terapiju inhibitorima faktora tumorske nekroze alfa 24.03.2021 Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o restrikciji indikacije za lijek Esmya (ulipristalacetat) za liječenje fibroida maternice zbog rizika od teškog oštećenja jetre 27.01.2021 Gedeon Richter Plc.
Pismo zdravstvenim radnicima o globalnom povlačenju lijeka Zerbaxa 22.12.2020 Merck Sharp & Dohme B.V.
Pismo zdravstvenim radnicima o novoj koncentraciji lijeka Trisenox i riziku za nastanak medikacijske pogreške 18.12.2020 Teva B.V., Pliva Hrvatska d.o.o
Pismo zdravstvenim radnicima o izmjeni formulacije lijeka Solu-Medrol 40 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju (metilprednizolon) s laktozom u formulaciju bez laktoze 17.12.2020 Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od oštećenja jetre uzrokovanog lijekovima koji sadrže metamizol 15.12.2020 Alkaloid d.o.o, Pliva Hrvatska d.o.o
Pismo zdravstvenim radnicima o postupanju u slučaju odgođenog zahvata i o fluorescenciji kod glioma koji nisu visokog stupnja za lijek Gliolan (5-aminolevulinatna kiselina, 5-ALA) 01.12.2020 medac GmbH
Pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranim preporukama za lijek Tecfidera (dimetilfumarat) vezano uz slučajeve progresivne multifokalne leukoencefalopatije (PML) u stanju blage limfopenije 12.11.2020 Medis Adria d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranim preporukama za minimizaciju rizika od oštećenja jetre uzrokovanog lijekom Gilenya (fingolimod) 10.11.2020 Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnoj sigurnosnoj izmjeni i novim preporukama za prevenciju oštećenja jetre uzrokovanog lijekom Esbriet (pirfenidon) 29.10.2020 Roche Registration GmbH
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od regurgitacije/insuficijencije srčanih zalistaka uz primjenu fluorokinolona za sustavnu i inhalacijsku primjenu 29.10.2020 Alkaloid d.o.o, Sandoz d.o.o, Jadran Galenski laboratorij d.d., Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Alpha-Medical d.o.o., KRKA-FARMA, d.o.o., PharmaS d.o.o., Alvogen d.o.o., Fresenius Kabi d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi strožeg pridržavanja uputa za rekonstituciju i primjenu lijekova koji sadrže depo formulacije leuprorelina kako ne bi došlo do izostanka njihove učinkovitosti 30.07.2020 Astellas d.o.o., Sandoz d.o.o., PharmaS d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi testiranja bolesnika prije započinjanja liječenja lijekovima s djelatnim tvarima fluorouracil, kapecitabin ili tegafur radi utvrđivanja mogućeg nedostatka DPD enzima koji bolesnike izlaže povećanom riziku od teške toksičnosti 04.06.2020 Roche Registration GmbH, Jadran Galenski laboratorij d.d. (JGL), Alpha-Medical d.o.o., Sandoz d.o.o., Alvogen Pharma Trading Europe EOOD, Pliva Hrvatska d.o.o., Krka-farma d.o.o., Teva B.V., Accord Healthcare S.L.U.
Pismo zdravstvenim radnicima o dodatnim mjerama minimizacije rizika od infekcija krvi povezanih s kateterom, u slučaju propisivanja i primjene lijekova koji sadrže treprostinil intravenskim putem 22.04.2020 Alpha-Medical d.o.o., Ferrer Internacional S.A.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenjima primjene lijeka Androcur 50 mg tablete (ciproteronacetat) zbog rizika od meningeoma 16.04.2020 Bayer d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju primjene ulipristalacetata jačine 5 mg za liječenje simptoma fibroida maternice tijekom postupka ocjene rizika od oštećenja funkcije jetre 24.03.2020 Gedeon Richter Plc.
Pismo zdravstvenim radnicima o rizicima povezanim sa sistemskom izloženošću lijeku Linoladiol 0,01% krema za rodnicu 20.02.2020 Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku od venske tromboembolije i povećanom riziku od ozbiljnih i smrtonosnih infekcija uz primjenu lijeka Xeljanz (tofacitinib) 07.02.2020 Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o zabrani zamrzavanja otopine za infuziju za lijek Ecalta 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju (anidulafungin) 03.02.2020 Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o obustavi izvršenja odobrenja za stavljanje u promet lijeka Picato (ingenol mebutat) zbog rizika od malignih kožnih oboljenja 27.01.2020 LEO Laboratories Ltd.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju indikacije, dodatnim kontraindikacijama i mjerama minimizacije rizika za lijek Lemtrada (alemtuzumab) 23.01.2020 sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o preporukama za sprječavanje potencijalno fatalnih pogrešaka u doziranju metotreksata za liječenje upalnih bolesti 02.12.2019 Sandoz d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o., Actavis Group PTC ehf, Cipla Europe NV
Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi za oprezom u bolesnika s poviješću raka kože kod primjene lijeka Picato (ingenol mebutat) 23.09.2019 LEO Laboratories Ltd.
Pismo zdravstvenim radnicima o izmjeni formulacije lijeka Euthyrox tablete (levotiroksinnatrij) 12.09.2019 Merck d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o rizicima primjene ondanzetrona u prvom tromjesečju trudnoće 09.09.2019 Sandoz d.o.o., Fresenius Kabi d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi zaštite otopina za parenteralnu prehranu od svjetlosti radi umanjivanja rizika od ozbiljnih nuspojava u nedonoščadi 02.09.2019 Fresenius Kabi d.o.o., Baxter SAS
Pismo zdravstvenim radnicima o novoj kontraindikaciji primjene lijeka Gilenya (fingolimod) u trudnica i žena reproduktivne dobi koje ne upotrebljavaju učinkovitu kontracepciju 02.09.2019 Novartis Europharm Limited
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku od kardiovaskularne smrti te povećanja smrtnosti zbog bilo kojeg uzroka u bolesnika liječenih febuksostatom u kliničkom ispitivanju CARES 28.06.2019 Menarini International Operations Luxembourg S.A., Teva B.V. i Belupo lijekovi i kozmetika d.d.
Pismo zdravstvenim radnicima o rijetkom riziku od ozbiljnog oštećenja jetre kod primjene lijeka RoActemra (tocilizumab), uključujući akutno zatajenje jetre koje zahtijeva presađivanje 27.06.2019 Roche Registration GmbH
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od reaktivacije virusa hepatitisa B kod primjene lijeka Darzalex 19.06.2019 Janssen-Cilag International N.V.
Pismo zdravstvenim radnicima o kontraindikaciji primjene lijeka Xeljanz (tofacitinib) u dozi od 10 mg, dva puta dnevno kod bolesnika koji imaju povećani rizik od plućne embolije 28.05.2019 Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o mogućem povećanom riziku od ponavljajućih trombotskih događaja u bolesnika s antifosfolipidnim sindromom na terapiji direktnim oralnim antikoagulansom 22.05.2019 Bayer AG, Daiichi Sankyo Europe GmbH, Boehringer Ingelheim International GmbH, Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG
Pismo zdravstvenim radnicima o važnoj izmjeni sažetka opisa svojstava lijeka za lapatinib (Tyverb) 16.05.2019 Novartis Europharm Limited
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju primjene lijeka Lemtrada zbog ozbiljnih nuspojava 18.04.2019 sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o daljnjim mjerama za jačanje postojećih ograničenja primjene otopina za infuziju koje sadrže hidroksietil škrob 12.04.2019 Fresenius Kabi
Pismo zdravstvenim radnicima o opskrbi tržišta novim, ispravnim serijama lijeka Ozurdex intravitrealni implantat (deksametazon) 12.04.2019 Allergan Pharmaceuticals Ireland
Pismo zdravstvenim radnicima o rizicima od onesposobljavajućih, dugotrajnih i potencijalno ireverzibilnih nuspojava te ograničenjima primjene za kinolonske i fluorokinolonske antibiotike za sustavnu i inhalacijsku primjenu 09.04.2019 Alkaloid d.o.o., Alvogen d.o.o., Alpha-Medical d.o.o., Bayer d.o.o., Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Fresenius Kabi d.o.o., Jadran Galenski laboratorij d.d., Krka - farma d.o.o., PharmaS d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o. i Sandoz d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku od neuspjeha i povećanom riziku za prijenos HIV infekcije s majke na dijete zbog niže izloženosti elvitegraviru i kobicistatu tijekom drugog i trećeg tromjesečja trudnoće 27.03.2019 Gilead Sciences Ireland UC
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku od plućne embolije i smrtnosti u bolesnika s reumatoidnim artritisom koji su primili dozu od 10 mg tofacitiniba dva puta dnevno u kliničkom ispitivanju lijeka Xeljanz (tofacitinib) 27.03.2019 Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od Fournierove gangrene kod primjene lijekova koji sadrže inhibitore SGLT2 22.01.2019 AstraZeneca d.o.o., Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od nastanka akutnog pankreatitisa i postroženim preporukama za primjenu kontracepcije uz primjenu lijekova koji sadrže karbimazol ili tiamazol (metimazol) 14.01.2019 Jadran - Galenski laboratorij d.d.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim ograničenjima primjene lijeka Depakine Chrono (natrijev valproat) i uspostavi programa prevencije trudnoće 21.12.2018 sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od predoziranja ili pod-doziranja zbog degradacije oznaka na graduiranoj mjernoj štrcaljki za lijek Xyrem 500 mg/mL oralna otopina (natrijev oksibat) 21.12.2018 UCB Pharma S.A.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od teratogenosti i mogućem razvoju neuropsihijatrijskih poremećaja prilikom primjene lijekova iz skupine retinoida (acitretin, adapalen, alitretinoin, beksaroten, izotretinoin, tazaroten i tretinoin) 10.12.2018 Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Pliva Hrvatska d.o.o., Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od medikacijskih pogrešaka zbog uvođenja novog farmaceutskog oblika lijeka Lynparza (olaparib) 29.11.2018 AstraZeneca d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od nastanka aneurizme i disekcije aorte uz primjenu fluorokinolona za sustavnu i inhalacijsku primjenu 05.11.2018 Alkaloid d.o.o., Alvogen d.o.o., Alpha-Medical d.o.o., Bayer d.o.o., Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Fresenius Kabi d.o.o., Jadran Galenski laboratorij d.d., Krka - farma d.o.o., PharmaS d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o. i Sandoz d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima s nastavnim informacijama o uočenim silikonskim česticama tijekom rutinske vizualne inspekcije lijeka Ozurdex intravitrealni implantat (deksametazon) 31.10.2018 Allergan Pharmaceuticals Ireland
Pismo zdravstvenim radnicima o povlačenju intermitentnih urinarnih katetera proizvođača ConvaTec priloženih uz lijek BCG-medac prašak i otapalo za intravezikalnu suspenziju 26.10.2018 Medis Adria d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od nemelanomskog raka kože povezanog s primjenom hidroklorotiazida 17.10.2018 Alkaloid, Belupo, Berlin-Chemie Menarini, Boehringer Ingelheim International, Farmal, Genericon, Pharma, Jadran Galenski laboratorij, Krka - farma, Merck, Merck Sharp & Dohme, Novartis, PharmaSwiss, Pliva, Sandoz, sanofi-aventis i Stada
Pismo zdravstvenim radnicima o prijevremeno prekinutom kliničkom ispitivanju primjene sildenafila za liječenje intrauterinog zastoja rasta 16.10.2018 Alpha-Medical d.o.o., Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Krka – farma d.o.o., Pfizer Croatia d.o.o., PharmaS d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o. i Sandoz d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o uočenim silikonskim česticama tijekom rutinske vizualne inspekcije lijeka Ozurdex intravitrealni implantat (deksametazon) 11.10.2018 Allergan Pharmaceuticals Ireland
Pismo zdravstvenim radnicima o preliminarnim rezultatima prijevremeno završenog kliničkog ispitivanja lijeka Xarelto (rivaroksaban) vezanima uz povećanje smrtnosti zbog bilo kojeg uzroka te tromboembolijskih događaja i krvarenja u bolesnika nakon transkateterske zamjene aortnog zaliska u kliničkom ispitivanju 04.10.2018 Bayer d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranom popisu kompatibilnih uređaja za određivanje razine glukoze u krvi kod pacijenata liječenih EXTRANEAL otopinom za peritonejsku dijalizu (ikodekstrin) 21.09.2018 Agmar d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim mjerama za jačanje postojećih restrikcija u primjeni otopina za infuziju koje sadrže hidroksietil škrob (HES) 28.08.2018 B. Braun Adria d.o.o. i Fresenius Kabi d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim ograničenjima primjene lijeka Xofigo (radij-223 diklorid) zbog povećanog rizika od prijeloma i trenda povećanja smrtnosti 17.08.2018 Bayer AG
Pismo zdravstvenim radnicima o restrikciji indikacije, uvođenju nove kontraindikacije i potrebi praćenja jetrene funkcije za lijek Esmya (ulipristalacetat) 06.08.2018 Gedeon Richter Plc.
Pismo zdravstvenim radnicima o mogućem razvoju neopstruktivnog hidrocefalusa koji nije povezan s meningitisom ili krvarenjem u bolesnika liječenih lijekom Spinraza (nusinersen) 01.08.2018 Biogen Idec Ltd
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju indikacije lijeka Keytruda (pembrolizumab) 10.07.2018 Merck Sharp & Dohme B. V.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju indikacije lijeka Tecentriq (atezolizumab) 10.07.2018 Roche Registration GmbH
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku neuspjeha liječenja i povećanom riziku za prijenos HIV infekcije s majke na dijete zbog niske izloženosti darunaviru i kobicistatu tijekom drugog i trećeg tromjesečja trudnoće 28.06.2018 Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od ispadanja klipa nove štrcaljke prilikom izvlačenja lijeka Cetrotide (cetroleliksacetat) 19.06.2018 Merck Serono Europe Limited
Pismo zdravstvenim radnicima o oštećenjima neuralne cijevi u novorođenčadi čije su majke bile izložene dolutegraviru u trenutku začeća 11.06.2018 ViiV Healthcare
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku nastanka nove primarne maligne bolesti uz primjenu lijeka XGEVA (denosumab) 17.05.2018 Amgen Europe B.V.
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanoj stopi recidiva hematoloških maligniteta i smrtnosti kod bolesnika podvrgnutih transplantaciji hematopoetskih matičnih stanica (HSCT) liječenih azitromicinom 02.05.2018 Belupo lijekovi i kozmetika, Jadran – Galenski Laboratorij d.d., Krka-Farma d.o.o., PharmaS d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o. i Sandoz d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o istjecanju cjepiva iz štrcaljki nekoliko različitih cjepiva nositelja odobrenja GlaxoSmithKline Biologicals 04.04.2018 GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o kontraindikaciji istodobne primjene lijeka Xofigo (radij-223 diklorid) s abirateronacetatom (Zytiga) i prednizonom/prednizolonom 19.03.2018 Bayer d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju uporabe lijeka Esmya (ulipristalacetat) 22.02.2018 Gedeon Richter Plc.
Pismo zdravstvenim radnicima o preporukama za diferencijalno doziranje lijeka Ocaliva (obetikolatna kiselina) 08.02.2018 Intercept Pharma Ltd
Pismo zdravstvenim radnicima o izmijenjenim preporukama za kontracepciju povezanim s primjenom mofetilmikofenolata/mikofenolatne kiseline (CellCept, Myfortic, Trixin) 22.01.2018 Roche d.o.o., Novartis Hrvatska d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od medikacijske pogreške zbog nove formulacije, novog doziranja i novog načina primjene lijeka Exjade (deferasiroks) - za ljekarnike 12.01.2018 Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od medikacijske pogreške zbog nove formulacije, novog doziranja i novog načina primjene lijeka Exjade (deferasiroks) - za liječnike 12.01.2018 Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od medikacijskih pogrešaka u vezi s istjecanjem lijeka iz igle zbog presnažnog stezanja sigurnosne igle za lijek Eligard (leuprorelinacetat) 12.12.2017 Astellas d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku od smrtnih slučajeva i prijeloma u randomiziranom kliničkom ispitivanju lijeka Xofigo (radij-223 diklorid) u kombinaciji s abirateronacetatom i prednizonom/prednizolonom 12.12.2017 Bayer d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o najnovijim preporukama za gadolinijska kontrastna sredstva 04.12.2017 Bayer d.o.o., Bracco Imaging S.p.A., GE Healthcare d.o.o. i Pharmacol d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od progresivne multifokalne leukoencefalopatije uz kladribin (Litak) 01.12.2017 Lipomed GmbH
Pismo zdravstvenim radnicima o privremenoj nestašici lijeka Orgalutran (ganireliks) 0,25 mg/0,5 ml otopina za injekciju 13.11.2017 Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim kontraindikacijama za fingolimod (Gilenya) u bolesnika sa srčanim bolestima 07.11.2017 Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim upozorenjima o teškim kožnim nuspojavama lijekova koji sadrže humane epoetine 29.09.2017 Amgen d.o.o., Pfizer Croatia d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o., Roche d.o.o. i Sandoz d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novoj kontraindikaciji injektabilnih pripravaka metilprednizolona koji sadrže laktozu (Solu-Medrol 40 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju) u bolesnika alergičnih na kravlje mlijeko liječenih zbog alergijskih stanja 01.09.2017 Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novom popisu kompatibilnih uređaja za određivanje razine glukoze u krvi kod pacijenata liječenih Extraneal otopinom za peritonejsku dijalizu (ikodekstrin) 27.07.2017 Agmar d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi za probirom bolesnika na virus hepatitisa B prije početka liječenja ibrutinibom (Imbruvica) zbog rizika od reaktivacije hepatitisa B 27.07.2017 Janssen-Cilag International N.V. i Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranju izražavanja jačine doze, režima primjene kod duboke venske tromboze/plućne embolije i uporabe u bolesnika s teškim oštećenjem funkcije bubrega za lijek Clexane (enoksaparinnatrij) 28.04.2017 sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povlačenju potencijalno zahvaćenih serija lijekova EpiPen 0,3 mg otopina za injekciju i EpiPen Junior 0,15 mg otopina za injekciju (epinefrin) zbog moguće neispravnosti autoinjektora 14.04.2017 Medical Intertrade d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnim dodatnim upozorenjima o krvarenju i rabdomiolizi kod primjene lijeka Cotellic (kobimetinib), uključujući i nove preporuke za prilagodbu doze 14.04.2017 Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnosti pridržavanja smjernica za praćenje srčane funkcije tijekom i nakon liječenja trastuzumabom (Herceptin) s ciljem smanjenja učestalosti i težine disfunkcije lijeve klijetke i kongestivnog zatajenja srca 24.03.2017 Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od infekcija uz primjenu lijeka Zydelig (idelalisib) 02.03.2017 Medicopharmacia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o sličnosti naziva lijekova Caprelsa (vandetanib) i Caprez (amlodipin) 21.02.2017 Sanofi-aventis Croatia d.o.o., AstraZeneca d.o.o., Alkaloid d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od medikacijskih pogrešaka povezanih s predoziranjem lijekovima koji sadrže levetiracetam u obliku oralne otopine (Keppra 100 mg/ml oralna otopina) 03.01.2017 Medis Adria d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o tome da se Ammonaps (natrijev fenilbutirat) tablete i granule smiju primjenjivati samo kad nema drugog zamjenskog liječenja 20.12.2016 Swedish Orphan Biovitrum International AB (Sobi)
Pismo zdravstvenim ranicima o novim važnim preporukama s obzirom na suicidalnu ideaciju i suicidalno ponašanje uz primjenu apremilasta (Otezla) 08.11.2016 Celgene Europe Limited
Pismo zdravstvenim radnicima o novim važnim preporukama s obzirom na reaktivaciju virusa uz primjenu lenalidomida (Revlimid) 08.11.2016 Celgene Europe Limited
Pismo zdravstvenim radnicima o pravilnoj primjeni lijekova Reseligo 3,6 mg i 10,8 mg implantat u napunjenoj štrcaljki (goserelin) 30.08.2016 Alvogen d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o međusobnoj nezamjenjivosti tablete i oralne otopine lijeka Noxafil (posakonazol) 24.08.2016 Merck Sharp & Dohme Limited
Pismo zdravstvenim radnicima o novom popisu kompatibilnih uređaja za određivanje razine glukoze u krvi kod pacijenata liječenih Extraneal otopinom za peritonejsku dijalizu (ikodekstrin) 15.07.2016 Agmar d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novoj kontraindikaciji lijeka Adempas (riocigvat) za bolesnike s plućnom hipertenzijom povezanom s idiopatskim intersticijskim pneumonijama (PH IIP) 04.07.2016 Bayer d.o.o. i Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi za probirom bolesnika na virus hepatitisa B prije liječenja zbog rizika od reaktivacije hepatitisa B uz inhibitore BCR-ABL tirozin kinaze (imatinib, dasatinib, nilotinib, bosutinib, ponatinib) 11.04.2016 Novartis Hrvatska d.o.o., Amicus Croatia d.o.o., Alpha-Medical d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o., Alvogen d.o.o., Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. i Krka - farma d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranju mjera minimizacije rizika od PML-a za Tysabri (natalizumab) 16.03.2016 Biogen Idec Limited
Pismo zdravstvenim radnicima s ažuriranim informacijama o riziku od dijabetičke ketoacidoze tijekom liječenja inhibitorima SGLT2 (Invokana*, Vokanamet*, Forxiga, Xigduo, Jardiance, Synjardy*) 14.03.2016 AstraZeneca AB, Boehringer Ingelheim International GmbH i Janssen Cilag International N.V.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim preporukama za smanjenje rizika od opstrukcije crijeva povezanog s primjenom lijeka TachoSil (ljudski fibrinogen/ljudski trombin) 01.02.2016 Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o rizicima povezanim s učincima fingolimoda (Gilenya) na imunološki sustav 22.01.2016 Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju indikacije za primjenu lijeka Tarceva (erlotinib) 14.01.2016 Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnosti pridržavanja uputa za korištenje lijeka Genotropin (somatropin) radi izbjegavanja posljedica mogućeg oštećenja napunjene brizgalice 04.01.2016 Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim sigurnosnim informacijama vezanim uz učinke na jetrenu funkciju lijeka Viekirax (ombitasvir, paritaprevir, ritonavir), s ili bez lijeka Exviera (dasabuvir) 04.01.2016 Abbvie d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o pojačanim preporukama za sprječavanje trudnoće kod primjene mikofenolatne kiseline/mofetilmikofenolata/natrijevog mikofenolata: CellCept, Mikofenolat Stada, Mikofenolat Genera, Myfortic, Trixin 02.12.2015 Roche d.o.o., Stada d.o.o., Genera d.d., Novartis Hrvatska d.o.o. i Pliva Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od hepatotoksičnosti povezanom s primjenom lijeka Ketoconazole HRA (ketokonazol) 02.12.2015 Laboratoire HRA Pharma
Pismo zdravstvenim radnicima o novim mjerama za minimizaciju rizika od PML-a povezanog s primjenom lijeka Tecfidera (dimetilfumarat) 26.11.2015 Biogen Idec Ltd
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od osteonekroze čeljusti uz primjenu denosumaba (XGEVA) 30.10.2015 Amgen d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o pojačavanju radijacijske toksičnosti povezanom s primjenom lijeka Zelboraf (vemurafenib) 20.10.2015 Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novom upozorenju koje se odnosi na rizik od zatajenja srca povezan s primjenom lijeka Xalkori (krizotinib) 13.10.2015 Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ispravnoj uporabi lijeka Humalog 200 jedinica/ml KwikPen (inzulin lispro) radi minimizacije rizika od medikacijskih pogrešaka 10.09.2015 Eli Lilly Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim preporukama zbog rizika od povećanja krvnog tlaka uz primjenu lijeka mirabegron (Betmiga) 04.09.2015 Astellas
Pismo zdravstvenim radnicima o novom načinu distribucije edukacijskih materijala s ciljem minimizacije rizika od postinjekcijskog sindroma povezanog s lijekom ZypAdhera (olanzapin prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem) 01.09.2015 Eli Lilly Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od dijabetičke ketoacidoze tijekom liječenja inhibitorima SGLT2 (Invokana, Vokanamet*, Forxiga, Xigduo*, Jardiance*, Synjardy*) 10.07.2015 AstraZeneca AB, Boehringer Ingelheim International GmbH i Janssen Cilag International N.V.
Pismo zdravstvenim radnicima o pritužbama na proizvod zbog prisutnosti krutog materijala vidljivog na površini igle lijeka Kineret 100 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki (anakinra) 10.06.2015 Swedish Orphan Biovitrum (Sobi)
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od klinički značajnih aritmija kad se lijek Harvoni (sofosbuvir/ledipasvir) ili kombinacija lijekova Daklinza (daclatasvir) i Sovaldi (sofosbuvir) primjenjuju istodobno s amiodaronom 11.05.2015 HALMED
Pismo zdravstvenim radnicima o podsjetniku na važnost pravilne pripreme i primjene lijekova Periolimel N4E, Olimel N7E i Olimel N9E emulzije za infuziju zbog rizika od medikacijskih pogrešaka 24.04.2015 Agmar d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o prvom prijavljenom slučaju progresivne multifokalne leukoencefalopatije (PML) u bolesnika s multiplom sklerozom koji je uzimao fingolimod (Gilenya) bez prethodnog liječenja natalizumabom ili drugim imunosupresivima 24.04.2015 Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novom popisu kompatibilnih uređaja za određivanje razine glukoze u krvi kod pacijenata liječenih Extraneal otopinom za peritonejsku dijalizu (ikodekstrin) 14.04.2015 Agmar d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim mjerama vezanim uz primjenu lijeka Linoladiol 0,01 % krema za rodnicu (estradiol) zbog potencijalnog rizika od sistemskih nuspojava estradiola 19.03.2015 Remedia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o rizicima od hipogamaglobulinemije i bronhiektazija povezanim s primjenom mofetilmikofenolata/mikofenolne kiseline (CellCept, Micolat, Mikofenolat Stada, Mycophenolate mofetil Alkem, Myfortic, Trixin) 19.12.2014 Roche d.o.o., Sandoz d.o.o., Stada d.o.o., Alpha-medical d.o.o., Novartis Hrvatska d.o.o., Pliva Hrv
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od abnormalnih ishoda trudnoće povezanom s primjenom valproata (Depakine Chrono) 16.12.2014 sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o preporučenim udarnim dozama i dozama održavanja za lijek Efient (prasugrel) zbog povećanog rizika od ozbiljnog krvarenja 16.12.2014 Eli Lilly Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim kontraindikacijama i preporukama za smanjenje rizika od kardiovaskularnih događaja i teške bradikardije povezanih s primjenom lijekova Procoralan i Corlentor (ivabradin) 10.12.2014 Servier Pharma d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o revidiranim kontraindikacijama te upozorenjima i mjerama opreza za primjenu lijeka SonoVue (sumporov heksafluorid) 09.12.2014 Bracco International BV
Pismo zdravstvenim radnicima o slučaju progresivne multifokalne leukoencefalopatije (PML) u bolesnika s teškom i produljenom limfopenijom liječenog lijekom Tecfidera (dimetilfumarat) 04.12.2014 Medis Adria d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od izostanka učinkovitosti zbog neispravnog postupka rekonstitucije i primjene lijeka Eligard (depo injekcija leuprorelinacetata) 03.12.2014 Astellas d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnim informacijama o naljepnicama na bočicama kao mjera opreza za sigurnu primjenu lijeka Erivedge 150 mg tvrde kapsule (vismodegib) 03.12.2014 Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnim informacijama u cilju sigurne primjene, uključujući Program sprječavanja trudnoće za lijek Erivedge 150 mg tvrde kapsule (vismodegib) 03.12.2014 Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od pojave eksfolijativnog dermatitisa i eksfolijacije kože u bolesnika liječenih ustekinumabom (Stelara) 21.11.2014 Janssen
Pismo zdravstvenim radnicima o novim/izmijenjenim uvjetima čuvanja lijekova Octanate 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju i Octanate 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju 16.09.2014 Jana Pharm d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim uputama za smanjenje rizika od osteonekroze čeljusti i hipokalcijemije u bolesnika liječenih denosumabom jačine 60 mg (Prolia) 11.09.2014 Amgen Europe B.V.
Pismo zdravstvenim radnicima kojim se upozorava protiv off-label primjene basiliksimaba (Simulect) kod presađivanja srca 09.09.2014 Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o rizicima od trombotičke mikroangiopatije i nefrotskog sindroma koji su povezani s primjenom interferona beta 08.09.2014 Medis Adria d.o.o., Bayer d.o.o., Novartis Hrvatska d.o.o., Merck d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potencijalnom riziku za bolesnike i zdravstveno osoblje prilikom rukovanja napuknutim ili slomljenim bočicama lijeka Velcade 31.07.2014 Johnson&Johnson S.E. d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od ozbiljnih i životno ugrožavajućih infuzijskih reakcija tijekom primjene ofatumumaba (Arzerra) 28.07.2014 GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povezanosti lijeka Scintimun (besilesomab) s potencijalnim rizikom stvaranja ljudskih anti-mišjih protutijela (eng. human anti-mouse antibody, HAMA), reakcijom preosjetljivosti te akutnom hipotenzijom 01.07.2014 CIS bio international i Marti Farm d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potencijalno životno ugrožavajućim nuspojavama nakon slučajnog izlaganja transdermalnim flasterima koji sadrže fentanil (Durogesic, Fentanil Sandoz, Matrifen, Fentagesic) 17.06.2014 Johnson&Johnson S.E. d.o.o., Sandoz d.o.o., Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o., Pliva Hrvatska d.
Pismo zdravstvenim radnicima o podsjetniku na uvjete primjene Procoralana/Corlentora (ivabradin) za simptomatsko liječenje kronične stabilne angine pektoris zbog izbjegavanja moguće opasne bradikardije 12.06.2014 Servier Pharma d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o stavljanju u promet novih lijekova Silapen K 1 000 000 i.j. filmom obložene tablete i Silapen K 1 500 000 i.j. filmom obložene tablete 22.05.2014 Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.
Pismo zdravstvenim radnicima o eventualnoj potrebi za ranijim docjepljivanjem konjugiranim cjepivima u osoba koje su cijepljene cjepivom Mencevax ACWY, a koje su pod visokim rizikom izloženosti serogrupama A, W-135 i Y 25.04.2014 GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o krivotvorenim lijekovima označenima kao Herceptin 150 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju (trastuzumab) 24.04.2014 Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novom popisu kompatibilnih uređaja za određivanje razine glukoze u krvi kod pacijenata liječenih Extraneal otopinom za peritonejsku dijalizu (ikodekstrin) 09.04.2014 Agmar d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim ograničenjima u indikaciji i preporukama za praćenje primjene lijekova Protelos/Osseor (stroncijev ranelat) 11.03.2014 Servier Pharma d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o uvođenju nove napunjene brizgalice Clearclick za lijek PegIntron prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici (peginterferon alfa-2b) 20.02.2014 Merck Sharp & Dohme (MSD)
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od tromboembolije povezanom s primjenom kombiniranih hormonskih kontraceptiva (Adexa, Belara, Cilest, Estal, Evra, Lindynette, Logest, Novynette, NuvaRing, Qlaira, Yasmin, Yaz) 28.01.2014 Bayer d.o.o., Farmal d.d., MSD d.o.o., Sandoz d.o.o. i Johson&Johnson SE d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim informacijama o doziranju lijeka ondanzetron (Zofran) kod intravenske primjene zbog povezanosti s prolongacijom QT intervala 14.01.2014 GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi za provođenjem testa probira na virus hepatitisa B u svih bolesnika prije početka liječenja lijekom Arzerra (ofatumumab) 09.01.2014 GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o kontraindikaciji za primjenu lijeka Volibris (ambrisentan) u bolesnika s idiopatskom plućnom fibrozom (IPF) 08.01.2014 GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnosti utvrđivanja RAS statusa „divljeg tipa“ (eksoni 2, 3 i 4 KRAS-a i NRAS-a) prije liječenja lijekom Erbitux (cetuksimab) 07.01.2014 Merck Serono
Pismo zdravstvenim radnicima o teškim kožnim reakcijama povezanim s primjenom kapecitabina (Xeloda) 13.12.2013 Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o teškoj hepatotoksičnosti povezanoj s primjenom temozolomida (Blastomat, Temodal i Temazol) 12.12.2013 Alvogen, Merck Sharp & Dohme (MSD) i Pliva
Pismo zdravstvenim radnicima o sigurnoj primjeni lijeka Peyona 20 mg/ml otopina za infuziju i oralnu otopinu (kofeincitrat) 11.12.2013 Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnim izmjenama u učestalosti praćenja jetrenih enzima u serumu uslijed hepatotoksičnosti u bolesnika liječenih lijekom Votrient (pazopanib) 06.12.2013 GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o hemofagocitnom sindromu zabilježenom u bolesnika liječenih fingolimodom (Gilenya) 15.11.2013 Novartis Europharm Limited
Pismo zdravstvenim radnicima o uvođenju novih kontraindikacija i upozorenja nakon ocjene kardiovaskularne sigurnosti diklofenaka provedene u zemljama Europske unije 15.11.2013 Farmal d.d., Fresenius Kabi d.o.o., Krka - farma d.o.o., PharmaSwiss d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o.,
Pismo zdravstvenim radnicima o nestašici lijeka Pedea i informacije o zamjenskom liječenju 15.11.2013 Orphan Europe
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju primjene lijekova koji sadrže hidroksietil škrob (HES) 14.11.2013 B. Braun Adria d.o.o., Fresenius Kabi d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o mogućim medikacijskim pogreškama kod pripreme lijeka Jevtana (kabazitaksel) 12.11.2013 Sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi za testiranjem na virus hepatitisa B u svih bolesnika prije početka liječenja lijekom MabThera (rituksimab) 08.11.2013 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Pismo zdravstvenim radnicima o nadopuni preporuka vezanih uz rizike od ozbiljnih reakcija preosjetljivosti na lijekove za intravensku primjenu koji sadrže željezo 07.11.2013 Sandoz d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnim ograničenjima u primjeni kratkodjelujućih beta-agonista u opstetričkim indikacijama 06.11.2013 Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novoj kontraindikaciji i podsjetnik za praćenje funkcije jetre uz primjenu agomelatina (Valdoxan/Thymanax 25 mg filmom obložene tablete) 15.10.2013 Servier Pharma d.o.o.
Pismo liječnicima o mogućem istjecanju cjepiva zbog pojave pukotina ili oštećenja na plastičnom dijelu koji povezuje iglu sa štrcaljkom kod cjepiva s Readyject štrcaljkom za proizvode FSME-IMMUN 0,25 ml Junior i FSME-IMMUN 0,5 ml 10.10.2013 Agmar d.o.o.
Pismo liječnicima o uvođenju novog upozorenja o mogućem serotoninskom sindromu pri istovremenoj primjeni lijeka Fentanyl ili lijeka Durogesic transdermalni flaster sa serotoninergičnim lijekovima 09.10.2013 Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku pojave intraoperacijskog sindroma meke šarenice (engl. intraoperative floppy iris syndrome - IFIS) tijekom operacije katarakte kod bolesnika liječenih risperidonom ili paliperidonom 04.10.2013 Janssen-Cilag International NV, Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Obavijest o privremenoj obustavi distribucije lijeka Partusisten 5 mg tablete 01.10.2013 Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.
Pismo zdravstvenim djelatnicima o važnosti pažljive primjene lijekova Eliquis (apiksaban), Pradaxa (dabigatran eteksilat) i Xarelto (rivaroksaban) 05.09.2013 Bayer d.o.o., Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o., Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povezanosti klopidogrela (lijekovi Plavix 75 mg i 300 mg filmom obložene tablete i Duoplavin 75 mg/75 mg i 75 mg/100 mg filmom obložene tablete) sa stečenom hemofilijom 26.08.2013 sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju primjene lijeka Trobalt (retigabin) zbog rizika od pigmentacijskih promjena očnih tkiva, uključujući i mrežnicu, te kože, usana i/ili noktiju 19.08.2013 GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povezanosti lijeka UROREC 4 i 8 mg tvrde kapsule (silodozin) s intraoperacijskim sindromom meke šarenice 28.06.2013 PharmaSwiss d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima_CellCept 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju 04.06.2013 Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim ograničenjima u primjeni lijekova koji sadrže stroncijev ranelat (Osseor 2 g granule za oralnu suspenziju/Protelos 2 g granule za oralnu suspenziju) 20.05.2013 Servier Pharma d.o.o.
Pismo liječnicima o mjerama koje je potrebno poduzeti prilikom propisivanja i izdavanja lijeka Litijev karbonat Jadran 300 mg tablete zbog izmjene u sastavu novih serija lijeka 20.05.2013 Jadran Galenski laboratorij d.d. (JGL)
Pismo ljekarnicima o mjerama koje je potrebno poduzeti prilikom propisivanja i izdavanja lijeka Litijev karbonat Jadran 300 mg tablete zbog izmjene u sastavu novih serija lijeka 20.05.2013 Jadran Galenski laboratorij d.d. (JGL)
Pismo zdravstvenim radnicima o povezanosti lijeka Avastin (bevacizumab) s nekrotizirajućim fascitisom 15.05.2013 Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničavanju indikacije i uvođenju novih kontraindikacija i mjera opreza za lijekove čija je djelatna tvar cilostazol 19.04.2013 HALMED
Pismo zdravstvenim radnicima o povezanosti lijeka MabThera (rituksimab) s toksičnom epidermalnom nekrolizom i Stevens-Johnsonovim sindromom 12.04.2013 Roche d.o.o.
Obavijest o privremenoj obustavi prodaje i primjene serije 2821211 lijeka Gemcitabin Pliva 200, prašak za otopinu za infuziju 29.03.2013 Pliva Hrvatska d.o.o
Nastavna obavijest o povlačenju iz prometa serije 2A74306 lijeka Perfalgan 10 mg/ml otopina za infuziju 29.03.2013 PharmaSwiss d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povlačenju lijekova Miacalcic 200 IU sprej za nos, otopina i Miacalcic 100 IU/ml otopina za injekciju i infuziju (kalcitonin) s tržišta Republike Hrvatske 08.03.2013 Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o slučaju ozbiljne hipokalcemije s fatalnim ishodom u pedijatrijskom istraživačkom ispitivanju lijeka Mimpara filmom obložene tablete (sinakalcet) 08.03.2013 Oktal Pharma d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o komparativnim podacima koji pokazuju manju učinkovitost režima zasnovanih na lijeku Tyverb (lapatinib) u odnosu na režime zasnovane na lijeku Herceptin (trastuzumab) u određenih skupina bolesnika 01.02.2013 GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o slučajevima teških kožnih nuspojava (SCAR) uz primjenu lijeka Incivo (telaprevir) 28.01.2013 Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku za oštećenje jetre uz primjenu lijeka Valdoxan 25 mg filmom obložene tablete (agomelatin) 24.01.2013 Servier Pharma d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o opasnosti od zračne ili plinske embolije prilikom neprikladne upotrebe (preveliki pritisak, prekratka udaljenost) raspršivača pod tlakom s regulatorima pritiska za primjenu fibrinskog tkivnog ljepila Tisseel Lyo 15.01.2013 Agmar d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novoj kontraindikaciji za lijek Pradaxa (dabigatraneteksilat) kod bolesnika s umjetnim srčanim zaliskom koji trebaju antikoagulacijsko liječenje 09.01.2013 Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o načinu primjene lijeka Konakion MM 10mg/1ml otopina za injekciju 23.11.2012 Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povlačenju serije G0460-3 cjepiva Typhim Vi 21.11.2012 Medoka d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničavanju indikacije za lijekove koje sadrže trimetazidin (Preductal MR) 09.10.2012 Servier Pharma d.o.o.
Pismo ljekarnicima s uputama za izdavanje serije lijeka Betazon 0,5 mg/g mast 04.10.2012 Jadran Galenski laboratorij d.d.
Pismo zdravstvenim radnicima o povlačenju serije H0495-1 cjepiva Typhim Vi radi mogućeg smanjenog sadržaja antigena 21.09.2012 Medoka d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o neispravnoj informaciji o neodobrenoj indikaciji u Uputi o lijeku na engleskom jeziku za lijek Tyverb 250mg filmom obložene tablete (lapatinib) 30.08.2012 GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim ograničenjima u doziranju ondanzetrona kod intravenske primjene zbog rizika od produljenja QT intervala 13.08.2012 GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od ljuštenja čepa pri pripremi lijeka Taxotere (docetaksel) zbog korištenja neodgovarajuće veličine igle 09.08.2012 sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo dijabetolozima i pedijatrima o prestanku opskrbe tržišta Republike Hrvatske lijekovima Actrapid Penfill i Insulatard Penfill i iglama NovoFine 28G x 12 mm 03.07.2012 Novo Nordisk Hrvatska d.o.o.
Pismo liječnicima i ljekarnicima o prestanku opskrbe tržišta Republike Hrvatske lijekovima Actrapid Penfill i Insulatard Penfill i iglama NovoFine 28G x 12 mm 03.07.2012 Novo Nordisk Hrvatska d.o.o.
Pismo ljekarnama- Prijava neispravnosti u kakvoći jedne serije lijeka Olicard retard 60 mg kapsule s produljenim oslobađanjem 19.06.2012 Abott d.o.o.
Pismo veleprodajama - Prijava neispravnosti u kakvoći jedne serije lijeka Olicard retard 60 mg kapsule s produljenim oslobađanjem 19.06.2012 Abott d.o.o.
Pismo ljekarnicima o skraćenju roka valjanosti lijeka Athyrazol 10 mg tablete s pet na jednu godinu te o mjerama vezanim uz izdavanje i vraćanje lijeka starijeg od jedne godine 03.05.2012 Jadran - Galenski laboratorij d.d.
Pismo liječnicima o novim preporukama vezanim uz antibiotsku profilaksu u bolesnika kojima je presađen organ za čiju je perfuziju korištena otopina ViaSpan 17.04.2012 HALMED
Pismo zdravstvenim radnicima o novim kontraindikacijama i revidiranim upozorenjima za lijekove koji sadrže stroncijev ranelat (Osseor/Protelos) 06.04.2012 Servier Pharma d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povlačenju određenih serija ViaSpan otopine zbog potencijalne kontaminacije 30.03.2012 Pharmaswiss d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povlačenju određenih serija lijeka Carboplatin Ebewe 30.03.2012 Wϋrth d.o.o.
Pismo liječnicima o uočenoj pogrešci u priloženoj Uputi o lijeku za cjepivo M-M-RVAXPRO 23.03.2012 Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od slučajnog predoziranja prilikom primjene lijeka Perfalgan 10 mg/ml (intravenski paracetamol) 13.03.2012 PharmaSwiss d.o.o.
Pismo liječnicima o interakciji lijeka Victrelis (boceprevir) s inhibitorima HIV proteaze pojačanih ritonavirom 12.03.2012 Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ponovnom puštanju u promet određenih serija lijeka Oxaliplatin Pliva 09.03.2012 Pliva Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim kontraindikacijama i upozorenjima za upotrebu lijekova koji sadrže aliskiren u kombinaciji s inhibitorima angiotenzin konvertirajućeg enzima ili blokatorima angiotenzinskih receptora 28.02.2012 Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o početku ponovne distribucije Dianeal, Extraneal i Nutrineal otopina proizvedenih u Castlebaru, Irska 01.02.2012 Agmar d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o normalizaciji opskrbe tržišta lijekom Apidra (inzulin glulizin, rDNA tehnologija) koja se u RH odnosi na oblik: Apidra 100 jedinica/ml SoloStar otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici 27.01.2012 sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potencijalnim rizicima od kardiovaskularnih i renalnih štetnih događaja u pacijenata s dijabetesom tipa 2 i oštećenjem bubrega i/ili kardiovaskularnom bolešću, koji primaju terapiju aliskirenom 27.12.2011 Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o promjeni proizvodnog procesa i posljedičnoj promjeni naziva lijeka Deprozel (paroksetin) 19.12.2011 Pliva Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima vezano uz prisutnost vidljivih čestica u otapalu lijeka Torisel (temsirolimus) 14.12.2011 Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o privremenoj obustavi prodaje i primjene određenih serija lijeka Oxaliplatin Pliva 12.12.2011 Pliva Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku smrtnosti u pedijatrijskih bolesnika s plućnom arterijskom hipertenzijom koji su primali lijek Revatio (sildenafil citrat) u dozama višim od preporučenih 08.12.2011 Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povezanosti lijekova koji sadrže djelatnu tvar escitalopram s o dozi ovisnim produljenjem QT intervala 05.12.2011 HALMED
Pismo zdravstvenim djelatnicima o očekivanoj nestašici lijeka Apidra 100 jedinica/ml SoloStar otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici (inzulin glulizin)1 30.11.2011 sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim djelatnicima o očekivanoj nestašici lijeka Apidra 100 jedinica/ml SoloStar otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici (inzulin glulizin)2 30.11.2011 sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim sigurnosnim informacijama vezanim uz lijekove s djelatnom tvari citalopram_Pliva 28.11.2011 Pliva Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim sigurnosnim informacijama vezanim uz lijekove s djelatnom tvari citalopram_Sandoz 28.11.2011 Sandoz d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnosti procjene bubrežne funkcije kod bolesnika koji se liječe lijekom Pradaxa (dabigatran eteksilat) 21.11.2011 Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.
Pismo liječnicima o trenutnom ograničenju opskrbe lijekom Simponi 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici 18.11.2011 Schering-Plough d.o.o.
Pismo ljekarnicima o trenutnom ograničenju opskrbe lijekom Simponi 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici 18.11.2011 Schering-Plough d.o.o.
Pismo liječnicima o novim sigurnosnim podacima za lijekove koji sadrže djelatnu tvar domperidon 10.11.2011 HALMED
Pismo zdravstvenim radnicima o važnim sigurnosnim informacijama o povezanosti Zypadhere (olanzapin) i postinjekcijskog sindroma 18.10.2011 Eli Lilly Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničavanju primjene lijeka Multaq 13.10.2011 sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo liječnicima o mogućoj privremenoj nestašici u opskrbi lijekom Apidra 04.10.2011 Sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo liječnicima o uvođenju novih kontraindikacija i upozorenja za pioglitazon s ciljem smanjenja rizika od raka mokraćnog mjehura 06.09.2011 HALMED
Pismo zdravstvenim djelatnicima o povezanosti lijeka Sprycel (dasatinib) s plućnom arterijskom hipertenzijom 30.08.2011 PharmaSwiss d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novom popisu kompatibilnih uređaja za određivanje razine glukoze u krvi kod pacijenata na terapiji Extraneal otopinom za peritonejsku dijalizu (ikodekstrin) 12.08.2011 Agmar d.o.o.
Pismo liječnicima o infuzijskim reakcijama povezanima s primjenom lijeka MabThera (rituksimab) 08.08.2011 Roche d.o.o.
Pismo liječnicima o povećanom kardiovaskularnom riziku u bolesnika s permanentnom fibrilacijom atrija liječenih lijekom Multaq 27.07.2011 sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Upozorenje o pravilnom načinu primjene lijeka Enterogermina 2x109/5 ml oralna suspenzija 06.07.2011 sanofi-aventis Croatia d.o.o.
fds 13.04.2011 Download
Pismo zdravstvenim radnicima o važnim sigurnosnim informacijama vezano uz primjenu lijeka Torisel 30 mg koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju 12.04.2011 Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o porastu mortaliteta u kliničkim ispitivanjima tigeciklina (Tygacil) 05.04.2011 Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo liječnicima o uočenoj pogrešci u priloženoj Uputi o lijeku za cjepivo Mencevax ACWY 29.03.2011 GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo ljekarnicima o povećanom nadzoru nad izdavanjem lijekova koji sadrže djelatnu tvar kodein zbog opasnosti razvoja ovisnosti 23.03.2011 HALMED
Pismo liječnicima o povećanom nadzoru nad uvozom lijekova koji sadrže djelatnu tvar buflomedil zbog uočenog rizika za nastanak ozbiljnih kardijalnih i neuroloških nuspojava 09.03.2011 HALMED
Pismo liječnicima o ograničavanju indikacije za lijek Zerit (stavudin) zbog potencijalno ozbiljnih nuspojava 04.03.2011 Pharmaswiss d.o.o.
Pismo zdravstvenim djelatnicima o povezanosti primjene daptomicina (Cubicin) sa eozinofilnom pneumonijom 17.02.2011 Novartis Hrvatska d.o.o.
Nastavno pismo o tiskarskoj pogrešci u Uputi priloženoj uz lijek Integrilin (eptifibatid) 07.02.2011 GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim djelatnicima o promjeni načina izdavanja lijekova za lokalnu primjenu koji sadrže ketoprofen 27.01.2011 Sandoz d.o.o., Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Podaci o teškim oštećenjima jetre povezanima s upotrebom lijeka Multaq (dronedaron) 26.01.2011 sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Nova obavijest: Dianeal, Extraneal, Nutrineal otopine za peritonejsku dijalizu - prisutnost endotoksina i rizik od aseptičnog peritonitisa 24.01.2011 Agmar d.o.o.
Pismo liječnicima o hepatalnim nuspojavama povezanim s primjenom lijeka Vfend (vorikonazol) 14.01.2011 Pfizer Croatia d.o.o.
Dianeal, Extraneal, Nutrineal otopine za peritonejsku dijalizu - prisutnost endotoksina i rizik od aseptičnog peritonitisa 17.12.2010 Agmar d.o.o.
Pismo liječnicima o mogućnosti otpočinjanja liječenja novih bolesnika lijekom PegIntron 17.12.2010 Schering - Plough d.o.o.
Povišena razina endotoksina u otopinama za peritonejsku dijalizu 10.12.2010 Agmar d.o.o.
Pismo liječnicima o osteonekrozi čeljusti u bolesnika oboljelih od maligne bolesti liječenih Sunitinibom (Sutent) uz istovremenu ili prethodnu primjenu bisfosfonata 07.12.2010 Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo liječnicima o povezanosti tocilizumaba (RoActemra) s anafilaksijom 03.12.2010 Roche d.o.o.
Pismo liječnicima o osteonekrozi čeljusti u bolesnika s malignom bolesti povezanom s primjenom bevacizumaba (Avastin) uz istovremenu ili prethodnu primjenu bisfosfonata 01.12.2010 Roche d.o.o.
Pismo liječnicima o povezanosti izotretinoina (Roaccutane) s teškim kožnim reakcijama (multiformni eritem, Stevens-Johnsonov sindrom i toksična epidermalna nekroliza) 08.11.2010 Roche d.o.o.
Pismo liječnicima o razlikama u označavanju jedne serije gotovog lijeka Intanza 15 mikrograma/soj suspenzija za injekciju, cjepivo protiv influence (fragmentirani virusi), inaktivirano, proizvođača Sanofi Pasteur 04.11.2010 Medoka d.o.o.
Nova važna obavijest o sigurnosti pirmjene lijeka Octagam: Privremena suspenzija odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet 21.10.2010 Jana Pharm d.o.o.
Obavijest o riziku za nastanak opasne zračne ili plinske embolije pri korištenju naprave za sprejanje uz regulator tlaka za primjenu gotovog lijeka Tisseel® Lyo 13.10.2010 Agmar d.o.o.
Obavijest liječnicima o opskrbi lijekom Cerezyme (imigluceraza), nove informacije o opskrbi i preporuke za liječenje bolesnika 07.10.2010 Medical Intertrade d.o.o.
Važna obavijest o lijeku Peglntron 30.09.2010 Schering - Plough d.o.o.
Obustava Odobrenja za stavljanje u promet za lijekove koji sadrže roziglitazon (Avandia, Avandamet, Avaglim) na tržištu EU 24.09.2010 GlaxoSmithKline d.o.o.
Odluka o povlačenju lijeka sa tržišta: Roziglitazon Pliva tablete 4 mg i Roziglitazon Pliva tablete 8 mg 24.09.2010 Pliva Hrvatska d.o.o.
Sprečavanje pogreške pri doziranju lijeka Keppra (levetiracetam) oralne otopine zbog promjene mjernih oznaka na štrcaljki i registracija novih pakovanja za dojenčad i djecu mlađu od 4 godine 19.08.2010 Medis Adria d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o lijeku Extraneal (ikodekstrin) 16.07.2010 Agmar d.o.o.
Važna obavijest o propisivanju Exelon (rivastigminum) transdermalnog flastera 12.07.2010 Novartis Hrvatska d.o.o.
Obavijest liječnicima o daljnjem ograničenju u isporuci lijeka Cerezyme (imigluceraza) i najnovija obavijest o isporuci 09.07.2010 Medical Intertrade d.o.o.
Obavijest liječnicima o daljnjem ograničenju u opskrbi lijekom Fabrazyme (agalzidaza beta) 09.07.2010 Medical Intertrade d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o lijeku EXTRANEAL (ikodekstrin) 20.06.2010 Agmar d.o.o.
Pismo o mogućoj neispravnosti u kakvoći lijeka Rispolept Consta 25 mg, 37,5 mg i 50 mg suspenzija s produljenim djelovanjem za injekciju za i.m. primjenu 24.05.2010 Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Povezanost reakcija preosjetljivosti i infuzijskih reakcija s liječenjem bevacizumabom (Avastin®) 29.04.2010 Roche d.o.o.
Obavijest liječnicima o propisivanju lijeka Myfortic (mikofenolna kiselina) želučanootporne tablete 22.04.2010 Novartis Hrvatska d.o.o.
Obavijest liječnicima o daljnjem ograničenju u opskrbi lijekom Fabrazyme (agalzidaza beta) i najnovija obavijest o opskrbi 26.02.2010 Medical Intertrade d.o.o.
Mjere minimizacije rizika pri uvođenju novog oblika ropinirola 03.02.2010 GlaxoSmithKline d.o.o.
Izravno obraćanje zdravstvenim djelatnicima o privremenom zaustavljanju opskrbe hrvatskog tržišta lijekom Reductil zbog povećanog kardiovaskularnog rizika opaženog u studiji SCOUT 22.01.2010 Abbott Laboratories d.o.o.
Izravno obraćanje zdravstvenom djelatniku vezano uz promjene izvedbe imunološkog određivanja te posljedičnog utjecaja na terapijsko praćenje lijeka RAPAMUNE (sirolimus) 20.01.2010 Pharmaswiss d.o.o.
Važne informacije o lijeku: RELENZA (zanamivir) prašak inhalata – izmjene i važne informacije o primjeni lijeka 24.11.2009 GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo liječnicima o rituximabu (MabThera) i progresivnoj multifokalnoj leukoencefalopatiji (PML) u liječenju oboljelih od reumatoidnog artritisa (RA) 09.11.2009 Roche d.o.o.
Važno upozorenje o lijeku: RELENZA (zanamivir) prašak inhalata ne smije se upotrebljavati putem nebulizatora 29.10.2009 GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo liječnicima vezano uz opskrbu lijekom Cerezyme (imigluceraza) s revidiranim privremenim preporukama za liječenje 27.10.2009 Medical Intertrade d.o.o.
Obavijest liječnicima vezana uz opskrbu lijekom Fabrazyme (agalzidaza beta) s revidiranim privremenim preporukama za liječenje 29.09.2009 Medical Intertrade d.o.o.
Važna obavijest o propisivanju Myfortic (mikofenolna kiselina) filmom obložene želučanootporne tablete 06.07.2009 Novartis Hrvatska d.o.o.
Obavijest liječnicima vezana uz opskrbu lijekovima Cerezyme (imigluceraza) i Fabrazyme (agalzidaza beta) te privremene preporuke za terapiju 01.07.2009 Medical Intertrade d.o.o.
Prirucnik CellCept 24.06.2009 Roche d.o.o.
Obavijest liječnicima o CellCeptu i trudnoći 24.06.2009 Roche d.o.o.
Pismo liječnicima o ograničenju indikacije za primjenu lijeka Nolicin (norfloksacin) filmom obložene tablete 400 mg 17.06.2009 Krka - farma d.o.o.
Važna obavijest o mogućoj interakciji klopidogrela i inhibitora protonske pumpe 05.06.2009 ALMP
Nove sigurnosne informacije pri uporabi lijeka Tarceva (erlotinib) 25.05.2009 Roche d.o.o.
Važne sigurnosne informacije vezane za doziranje metotreksata 21.04.2009 ALMP
Izravno obraćanje zdravstvenim radnicima o izmjenama informacija o lijeku Yasmin filmom obložene tablete 25.03.2009 Bayer d.o.o.
Pismo liječnicima o prijevremeno prekinutom kliničkom ispitivanju LIBERATE 03.03.2009 Schering - Plough d.o.o.
Sigurnost primjene lijekova s djelatnom tvari zonisamidom (Zonegran) 26.02.2009 ALMP
Pismo liječnicima o slučajevima teške upale oka i sterilnog endoftalmitisa pri neodobrenoj intravitrealnoj primjeni Avastina (bevacizumabum) 09.02.2009 Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim mjerama minimalizacije rizika primjene lijeka Roaccutane meke kapsule (izotretinoin) 02.12.2008 Roche d.o.o.
Uvjeti za propisivanje lijeka 02.12.2008 Roche d.o.o.
Obavijest o neispravnosti kakvoće lijeka Protamin amp. 27.11.2008 Medical Intertrade d.o.o.
Pismo liječnicima o progresivnoj multifokalnoj leukoencefalopatiji (PML) povezanoj s primjenom rituximaba (MabThera) i u liječenju reumatoidnog artritisa 07.11.2008 Roche d.o.o.
Obavijest liječnicima propisivačima o određivanju nositeljstva alela HLA-B*5701 prije početka liječenja lijekovima koji sadrže djelatnu tvar abakavir-sulfat 20.10.2008 GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima "Sigurnost primjene kombiniranih oralnih kontraceptiva" 30.09.2008 ALMP
Pismo ljekarnicima 30.09.2008 ALMP
Obavijest zdravstvenim djelatnicima o pojavi hepatospleničnog T-staničnog limfoma u bolesnika liječenih HUMIRA-om (adalimumabom) 25.07.2008 Abbott Laboratories d.o.o.
Pismo liječnicima vezano uz nove podatke o povezanosti primjene lijeka EXJADE® (deferasiroks) i zatajenja jetre, krvarenja i ulceracija probavnog sustava te oštećenje bubrežnih tubula 21.07.2008 Novartis Hrvatska d.o.o.
Dopis liječnicima o važnim podacima vezanim uz sigurnost liječenja tijekom neodobrene kombinirane primjene lijekova Avastin® i sunitinib malat 14.07.2008 Roche d.o.o.
Sigurnosna mjera vezanoj uz primjenu pojedinih serija lijeka Clexane 04.07.2008 sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Novi podaci o sigurnosti primjene lijekova iz skupine agonista dopamina derivata ergot alkaloida 04.07.2008 ALMP
Pismo_Extraneal 04.06.2008 Agmar d.o.o.
Ziagen/Kivexa/Videx: Povezanost primjene antiretroviralne terapije i povećanog rizika od kardiovaskularnih bolesti 12.05.2008 GlaxoSmithKline d.o.o. i PharmaSwiss d.o.o.
Važna obavijest o ozbiljnim neželjenim reakcijama i sigurnosnim mjerama – Izravno obraćanje zdravstvenim radnicima u svezi s moksifloksacinom (Avelox) i ozbiljnim neželjenim (hepatotoksičnim i buloznim kožnim) reakcijama 28.04.2008 Bayer d.o.o.
Pismo liječnicima-MRP cjepivo 12.02.2008 Imunološki zavod d.d.
Izmjena dokumentacije za Lamictal tablete (lamotrigin) - suicidalne ideje i ponašanje 13.12.2007 GlaxoSmithKline d.o.o.
Važna obavijest u svezi slučajeva sindroma preosjetljivosti u postmenopauzalnih žena liječenih stroncij ranelatom (Osseor) 27.11.2007 Servier Pharma d.o.o.
Propisivanje Serdolecta (sertindol) u ograničenoj indikaciji s posebnim oprezom zbog rizika produljenja QT intervala 26.11.2007 Lundbeck Croatia d.o.o.
Kaletra oralna otopina (lopinavir, ritonavir) i slučajno predoziranje u djece 07.08.2007 Abbott Laboratories d.o.o.
Nove preporuke za primjenu lijekova s djelatnom tvari piroksikam 12.07.2007 Belupo d.d.
Nove preporuke za primjenu lijekova s djelatnom tvari piroksikam 12.07.2007 Farmal d.d.
Novi podaci o sigurnosti primjene lijekova iz skupine epoetina 01.06.2007 ALMP
Ukidanje indikacije primarne noćne enureze za dezmopresin u nazalnim faramceutskim oblicima 01.06.2007 Pharmaswiss d.o.o.
Mabthera (rutiksimab): Progresivna multifokalna leukoencefalopatija (PML) u neodobrenim indikacijama sistemskom lupusu eritematozusu i vaskulitisu 20.04.2007 Roche d.o.o.
Doziranje Integrilina (eptifibatid) u bolesnika s umjerenim oštećenjem bubrega 21.03.2007 GlaxoSmithKline d.o.o.
Avandia (roziglitazon) i povećana incidencija prijeloma 13.03.2007 GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima vezano uz maladministraciju cjepiva 16.02.2007 Imunološki zavod d.d.
Pismo liječnicima vezano uz sigurnost primjene lijeka Elidel (pimecrolimus) 09.02.2007 Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo liječnicima vezano uz kongestivno zatajenje srca i disfunkciju lijeve klijetke kod bolesnika liječenih Glivecom 09.02.2007 Novartis Hrvatska d.o.o.
Omniscan™ i nefrogena fibrozna dermopatija 01.09.2006 Duritia d.o.o.
Omniscan™ i nefrogena fibrozna dermopatija 01.09.2006 Duritia d.o.o.
Lamotrigin i rizik od rascjepa usne šupljine 20.07.2006 GlaxoSmithKline d.o.o.
Lamotrigin i rizik od rascjepa usne šupljine 20.07.2006 GlaxoSmithKline d.o.o.
Bisfosfonati i pojava osteonekroze čeljusti 05.07.2006 Novartis Hrvatska d.o.o.
Sigurnost primjene dugodjelujućih beta-2 agonista 29.06.2006 GlaxoSmithKline d.o.o.
Sigurnost primjene dugodjelujućih beta-2 agonista 29.06.2006 Astra Zeneca d.o.o.
Kardiovaskularni rizici i COX-2 inhibitori 11.03.2005 Pfizer Croatia d.o.o.