Pharmacovigilance

Direct Healthcare Professional Communication

(in Croatian)

Name Date Download
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku nastanka nove primarne maligne bolesti uz primjenu lijeka XGEVA (denosumab) 17.05.2018 Amgen Europe B.V.
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanoj stopi recidiva hematoloških maligniteta i smrtnosti kod bolesnika podvrgnutih transplantaciji hematopoetskih matičnih stanica (HSCT) liječenih azitromicinom 02.05.2018 Belupo lijekovi i kozmetika, Jadran – Galenski Laboratorij d.d., Krka-Farma d.o.o., PharmaS d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o. i Sandoz d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranju izražavanja jačine doze, režima primjene kod duboke venske tromboze/plućne embolije i uporabe u bolesnika s teškim oštećenjem funkcije bubrega za lijek Clexane (enoksaparinnatrij) 28.04.2017 sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povlačenju potencijalno zahvaćenih serija lijekova EpiPen 0,3 mg otopina za injekciju i EpiPen Junior 0,15 mg otopina za injekciju (epinefrin) zbog moguće neispravnosti autoinjektora 14.04.2017 Medical Intertrade d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnim dodatnim upozorenjima o krvarenju i rabdomiolizi kod primjene lijeka Cotellic (kobimetinib), uključujući i nove preporuke za prilagodbu doze 14.04.2017 Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnosti pridržavanja smjernica za praćenje srčane funkcije tijekom i nakon liječenja trastuzumabom (Herceptin) s ciljem smanjenja učestalosti i težine disfunkcije lijeve klijetke i kongestivnog zatajenja srca 24.03.2017 Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od infekcija uz primjenu lijeka Zydelig (idelalisib) 02.03.2017 Medicopharmacia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o sličnosti naziva lijekova Caprelsa (vandetanib) i Caprez (amlodipin) 21.02.2017 Sanofi-aventis Croatia d.o.o., AstraZeneca d.o.o., Alkaloid d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od medikacijskih pogrešaka povezanih s predoziranjem lijekovima koji sadrže levetiracetam u obliku oralne otopine (Keppra 100 mg/ml oralna otopina) 03.01.2017 Medis Adria d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o tome da se Ammonaps (natrijev fenilbutirat) tablete i granule smiju primjenjivati samo kad nema drugog zamjenskog liječenja 20.12.2016 Swedish Orphan Biovitrum International AB (Sobi)
Pismo zdravstvenim ranicima o novim važnim preporukama s obzirom na suicidalnu ideaciju i suicidalno ponašanje uz primjenu apremilasta (Otezla) 08.11.2016 Celgene Europe Limited
Pismo zdravstvenim radnicima o novim važnim preporukama s obzirom na reaktivaciju virusa uz primjenu lenalidomida (Revlimid) 08.11.2016 Celgene Europe Limited
Pismo zdravstvenim radnicima o pravilnoj primjeni lijekova Reseligo 3,6 mg i 10,8 mg implantat u napunjenoj štrcaljki (goserelin) 30.08.2016 Alvogen d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o međusobnoj nezamjenjivosti tablete i oralne otopine lijeka Noxafil (posakonazol) 24.08.2016 Merck Sharp & Dohme Limited
Pismo zdravstvenim radnicima o novom popisu kompatibilnih uređaja za određivanje razine glukoze u krvi kod pacijenata liječenih Extraneal otopinom za peritonejsku dijalizu (ikodekstrin) 15.07.2016 Agmar d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novoj kontraindikaciji lijeka Adempas (riocigvat) za bolesnike s plućnom hipertenzijom povezanom s idiopatskim intersticijskim pneumonijama (PH IIP) 04.07.2016 Bayer d.o.o. i Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi za probirom bolesnika na virus hepatitisa B prije liječenja zbog rizika od reaktivacije hepatitisa B uz inhibitore BCR-ABL tirozin kinaze (imatinib, dasatinib, nilotinib, bosutinib, ponatinib) 11.04.2016 Novartis Hrvatska d.o.o., Amicus Croatia d.o.o., Alpha-Medical d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o., Alvogen d.o.o., Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. i Krka - farma d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranju mjera minimizacije rizika od PML-a za Tysabri (natalizumab) 16.03.2016 Biogen Idec Limited
Pismo zdravstvenim radnicima s ažuriranim informacijama o riziku od dijabetičke ketoacidoze tijekom liječenja inhibitorima SGLT2 (Invokana*, Vokanamet*, Forxiga, Xigduo, Jardiance, Synjardy*) 14.03.2016 AstraZeneca AB, Boehringer Ingelheim International GmbH i Janssen Cilag International N.V.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim preporukama za smanjenje rizika od opstrukcije crijeva povezanog s primjenom lijeka TachoSil (ljudski fibrinogen/ljudski trombin) 01.02.2016 Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o rizicima povezanim s učincima fingolimoda (Gilenya) na imunološki sustav 22.01.2016 Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju indikacije za primjenu lijeka Tarceva (erlotinib) 14.01.2016 Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnosti pridržavanja uputa za korištenje lijeka Genotropin (somatropin) radi izbjegavanja posljedica mogućeg oštećenja napunjene brizgalice 04.01.2016 Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim sigurnosnim informacijama vezanim uz učinke na jetrenu funkciju lijeka Viekirax (ombitasvir, paritaprevir, ritonavir), s ili bez lijeka Exviera (dasabuvir) 04.01.2016 Abbvie d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o pojačanim preporukama za sprječavanje trudnoće kod primjene mikofenolatne kiseline/mofetilmikofenolata/natrijevog mikofenolata: CellCept, Mikofenolat Stada, Mikofenolat Genera, Myfortic, Trixin 02.12.2015 Roche d.o.o., Stada d.o.o., Genera d.d., Novartis Hrvatska d.o.o. i Pliva Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od hepatotoksičnosti povezanom s primjenom lijeka Ketoconazole HRA (ketokonazol) 02.12.2015 Laboratoire HRA Pharma
Pismo zdravstvenim radnicima o novim mjerama za minimizaciju rizika od PML-a povezanog s primjenom lijeka Tecfidera (dimetilfumarat) 26.11.2015 Biogen Idec Ltd
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od osteonekroze čeljusti uz primjenu denosumaba (XGEVA) 30.10.2015 Amgen d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o pojačavanju radijacijske toksičnosti povezanom s primjenom lijeka Zelboraf (vemurafenib) 20.10.2015 Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novom upozorenju koje se odnosi na rizik od zatajenja srca povezan s primjenom lijeka Xalkori (krizotinib) 13.10.2015 Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ispravnoj uporabi lijeka Humalog 200 jedinica/ml KwikPen (inzulin lispro) radi minimizacije rizika od medikacijskih pogrešaka 10.09.2015 Eli Lilly Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim preporukama zbog rizika od povećanja krvnog tlaka uz primjenu lijeka mirabegron (Betmiga) 04.09.2015 Astellas
Pismo zdravstvenim radnicima o novom načinu distribucije edukacijskih materijala s ciljem minimizacije rizika od postinjekcijskog sindroma povezanog s lijekom ZypAdhera (olanzapin prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem) 01.09.2015 Eli Lilly Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od dijabetičke ketoacidoze tijekom liječenja inhibitorima SGLT2 (Invokana, Vokanamet*, Forxiga, Xigduo*, Jardiance*, Synjardy*) 10.07.2015 AstraZeneca AB, Boehringer Ingelheim International GmbH i Janssen Cilag International N.V.
Pismo zdravstvenim radnicima o pritužbama na proizvod zbog prisutnosti krutog materijala vidljivog na površini igle lijeka Kineret 100 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki (anakinra) 10.06.2015 Swedish Orphan Biovitrum (Sobi)
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od klinički značajnih aritmija kad se lijek Harvoni (sofosbuvir/ledipasvir) ili kombinacija lijekova Daklinza (daclatasvir) i Sovaldi (sofosbuvir) primjenjuju istodobno s amiodaronom 11.05.2015 HALMED
Pismo zdravstvenim radnicima o podsjetniku na važnost pravilne pripreme i primjene lijekova Periolimel N4E, Olimel N7E i Olimel N9E emulzije za infuziju zbog rizika od medikacijskih pogrešaka 24.04.2015 Agmar d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o prvom prijavljenom slučaju progresivne multifokalne leukoencefalopatije (PML) u bolesnika s multiplom sklerozom koji je uzimao fingolimod (Gilenya) bez prethodnog liječenja natalizumabom ili drugim imunosupresivima 24.04.2015 Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novom popisu kompatibilnih uređaja za određivanje razine glukoze u krvi kod pacijenata liječenih Extraneal otopinom za peritonejsku dijalizu (ikodekstrin) 14.04.2015 Agmar d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim mjerama vezanim uz primjenu lijeka Linoladiol 0,01 % krema za rodnicu (estradiol) zbog potencijalnog rizika od sistemskih nuspojava estradiola 19.03.2015 Remedia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o rizicima od hipogamaglobulinemije i bronhiektazija povezanim s primjenom mofetilmikofenolata/mikofenolne kiseline (CellCept, Micolat, Mikofenolat Stada, Mycophenolate mofetil Alkem, Myfortic, Trixin) 19.12.2014 Roche d.o.o., Sandoz d.o.o., Stada d.o.o., Alpha-medical d.o.o., Novartis Hrvatska d.o.o., Pliva Hrv
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od abnormalnih ishoda trudnoće povezanom s primjenom valproata (Depakine Chrono) 16.12.2014 sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o preporučenim udarnim dozama i dozama održavanja za lijek Efient (prasugrel) zbog povećanog rizika od ozbiljnog krvarenja 16.12.2014 Eli Lilly Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim kontraindikacijama i preporukama za smanjenje rizika od kardiovaskularnih događaja i teške bradikardije povezanih s primjenom lijekova Procoralan i Corlentor (ivabradin) 10.12.2014 Servier Pharma d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o revidiranim kontraindikacijama te upozorenjima i mjerama opreza za primjenu lijeka SonoVue (sumporov heksafluorid) 09.12.2014 Bracco International BV
Pismo zdravstvenim radnicima o slučaju progresivne multifokalne leukoencefalopatije (PML) u bolesnika s teškom i produljenom limfopenijom liječenog lijekom Tecfidera (dimetilfumarat) 04.12.2014 Medis Adria d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od izostanka učinkovitosti zbog neispravnog postupka rekonstitucije i primjene lijeka Eligard (depo injekcija leuprorelinacetata) 03.12.2014 Astellas d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnim informacijama o naljepnicama na bočicama kao mjera opreza za sigurnu primjenu lijeka Erivedge 150 mg tvrde kapsule (vismodegib) 03.12.2014 Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnim informacijama u cilju sigurne primjene, uključujući Program sprječavanja trudnoće za lijek Erivedge 150 mg tvrde kapsule (vismodegib) 03.12.2014 Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od pojave eksfolijativnog dermatitisa i eksfolijacije kože u bolesnika liječenih ustekinumabom (Stelara) 21.11.2014 Janssen
Pismo zdravstvenim radnicima o novim/izmijenjenim uvjetima čuvanja lijekova Octanate 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju i Octanate 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju 16.09.2014 Jana Pharm d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim uputama za smanjenje rizika od osteonekroze čeljusti i hipokalcijemije u bolesnika liječenih denosumabom jačine 60 mg (Prolia) 11.09.2014 Amgen Europe B.V.
Pismo zdravstvenim radnicima kojim se upozorava protiv off-label primjene basiliksimaba (Simulect) kod presađivanja srca 09.09.2014 Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o rizicima od trombotičke mikroangiopatije i nefrotskog sindroma koji su povezani s primjenom interferona beta 08.09.2014 Medis Adria d.o.o., Bayer d.o.o., Novartis Hrvatska d.o.o., Merck d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potencijalnom riziku za bolesnike i zdravstveno osoblje prilikom rukovanja napuknutim ili slomljenim bočicama lijeka Velcade 31.07.2014 Johnson&Johnson S.E. d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od ozbiljnih i životno ugrožavajućih infuzijskih reakcija tijekom primjene ofatumumaba (Arzerra) 28.07.2014 GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povezanosti lijeka Scintimun (besilesomab) s potencijalnim rizikom stvaranja ljudskih anti-mišjih protutijela (eng. human anti-mouse antibody, HAMA), reakcijom preosjetljivosti te akutnom hipotenzijom 01.07.2014 CIS bio international i Marti Farm d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potencijalno životno ugrožavajućim nuspojavama nakon slučajnog izlaganja transdermalnim flasterima koji sadrže fentanil (Durogesic, Fentanil Sandoz, Matrifen, Fentagesic) 17.06.2014 Johnson&Johnson S.E. d.o.o., Sandoz d.o.o., Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o., Pliva Hrvatska d.
Pismo zdravstvenim radnicima o podsjetniku na uvjete primjene Procoralana/Corlentora (ivabradin) za simptomatsko liječenje kronične stabilne angine pektoris zbog izbjegavanja moguće opasne bradikardije 12.06.2014 Servier Pharma d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o stavljanju u promet novih lijekova Silapen K 1 000 000 i.j. filmom obložene tablete i Silapen K 1 500 000 i.j. filmom obložene tablete 22.05.2014 Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.
Pismo zdravstvenim radnicima o eventualnoj potrebi za ranijim docjepljivanjem konjugiranim cjepivima u osoba koje su cijepljene cjepivom Mencevax ACWY, a koje su pod visokim rizikom izloženosti serogrupama A, W-135 i Y 25.04.2014 GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o krivotvorenim lijekovima označenima kao Herceptin 150 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju (trastuzumab) 24.04.2014 Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novom popisu kompatibilnih uređaja za određivanje razine glukoze u krvi kod pacijenata liječenih Extraneal otopinom za peritonejsku dijalizu (ikodekstrin) 09.04.2014 Agmar d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim ograničenjima u indikaciji i preporukama za praćenje primjene lijekova Protelos/Osseor (stroncijev ranelat) 11.03.2014 Servier Pharma d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o uvođenju nove napunjene brizgalice Clearclick za lijek PegIntron prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici (peginterferon alfa-2b) 20.02.2014 Merck Sharp & Dohme (MSD)
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od tromboembolije povezanom s primjenom kombiniranih hormonskih kontraceptiva (Adexa, Belara, Cilest, Estal, Evra, Lindynette, Logest, Novynette, NuvaRing, Qlaira, Yasmin, Yaz) 28.01.2014 Bayer d.o.o., Farmal d.d., MSD d.o.o., Sandoz d.o.o. i Johson&Johnson SE d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim informacijama o doziranju lijeka ondanzetron (Zofran) kod intravenske primjene zbog povezanosti s prolongacijom QT intervala 14.01.2014 GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi za provođenjem testa probira na virus hepatitisa B u svih bolesnika prije početka liječenja lijekom Arzerra (ofatumumab) 13.01.2014 GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o kontraindikaciji za primjenu lijeka Volibris (ambrisentan) u bolesnika s idiopatskom plućnom fibrozom (IPF) 08.01.2014 GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnosti utvrđivanja RAS statusa „divljeg tipa“ (eksoni 2, 3 i 4 KRAS-a i NRAS-a) prije liječenja lijekom Erbitux (cetuksimab) 07.01.2014 Merck Serono
Pismo zdravstvenim radnicima o teškim kožnim reakcijama povezanim s primjenom kapecitabina (Xeloda) 13.12.2013 Roche d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o teškoj hepatotoksičnosti povezanoj s primjenom temozolomida (Blastomat, Temodal i Temazol) 12.12.2013 Alvogen, Merck Sharp & Dohme (MSD) i Pliva
Pismo zdravstvenim radnicima o sigurnoj primjeni lijeka Peyona 20 mg/ml otopina za infuziju i oralnu otopinu (kofeincitrat) 11.12.2013 Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Pismo zdravstvenim radnicima o važnim izmjenama u učestalosti praćenja jetrenih enzima u serumu uslijed hepatotoksičnosti u bolesnika liječenih lijekom Votrient (pazopanib) 06.12.2013 GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o hemofagocitnom sindromu zabilježenom u bolesnika liječenih fingolimodom (Gilenya) 15.11.2013 Novartis Europharm Limited
Pismo zdravstvenim radnicima o uvođenju novih kontraindikacija i upozorenja nakon ocjene kardiovaskularne sigurnosti diklofenaka provedene u zemljama Europske unije 15.11.2013 Farmal d.d., Fresenius Kabi d.o.o., Krka - farma d.o.o., PharmaSwiss d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o.,
Pismo zdravstvenim radnicima o nestašici lijeka Pedea i informacije o zamjenskom liječenju 15.11.2013 Orphan Europe
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju primjene lijekova koji sadrže hidroksietil škrob (HES) 14.11.2013 B. Braun Adria d.o.o., Fresenius Kabi d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novoj kontraindikaciji i podsjetnik za praćenje funkcije jetre uz primjenu agomelatina (Valdoxan/Thymanax 25 mg filmom obložene tablete) 15.10.2013 Servier Pharma d.o.o.
Pismo liječnicima o mogućem istjecanju cjepiva zbog pojave pukotina ili oštećenja na plastičnom dijelu koji povezuje iglu sa štrcaljkom kod cjepiva s Readyject štrcaljkom za proizvode FSME-IMMUN 0,25 ml Junior i FSME-IMMUN 0,5 ml 10.10.2013 Agmar d.o.o.
Pismo liječnicima o uvođenju novog upozorenja o mogućem serotoninskom sindromu pri istovremenoj primjeni lijeka Fentanyl ili lijeka Durogesic transdermalni flaster sa serotoninergičnim lijekovima 09.10.2013 Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku pojave intraoperacijskog sindroma meke šarenice (engl. intraoperative floppy iris syndrome - IFIS) tijekom operacije katarakte kod bolesnika liječenih risperidonom ili paliperidonom 05.10.2013 Janssen-Cilag International NV, Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Obavijest o privremenoj obustavi distribucije lijeka Partusisten 5 mg tablete 01.10.2013 Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.
Pismo zdravstvenim djelatnicima o važnosti pažljive primjene lijekova Eliquis (apiksaban), Pradaxa (dabigatran eteksilat) i Xarelto (rivaroksaban) 05.09.2013 Bayer d.o.o., Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o., Pfizer Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povezanosti klopidogrela (lijekovi Plavix 75 mg i 300 mg filmom obložene tablete i Duoplavin 75 mg/75 mg i 75 mg/100 mg filmom obložene tablete) sa stečenom hemofilijom 26.08.2013 sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju primjene lijeka Trobalt (retigabin) zbog rizika od pigmentacijskih promjena očnih tkiva, uključujući i mrežnicu, te kože, usana i/ili noktiju 19.08.2013 GlaxoSmithKline d.o.o.
Nastavna obavijest o povlačenju iz prometa serije 2A74306 lijeka Perfalgan 10 mg/ml otopina za infuziju 29.03.2013 PharmaSwiss d.o.o.
Obavijest o privremenoj obustavi prodaje i primjene serije 2821211 lijeka Gemcitabin Pliva 200, prašak za otopinu za infuziju 29.03.2013 Pliva Hrvatska d.o.o
Pismo zdravstvenim radnicima o povlačenju lijekova Miacalcic 200 IU sprej za nos, otopina i Miacalcic 100 IU/ml otopina za injekciju i infuziju (kalcitonin) s tržišta Republike Hrvatske 08.03.2013 Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o komparativnim podacima koji pokazuju manju učinkovitost režima zasnovanih na lijeku Tyverb (lapatinib) u odnosu na režime zasnovane na lijeku Herceptin (trastuzumab) u određenih skupina bolesnika 01.02.2013 GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o slučajevima teških kožnih nuspojava (SCAR) uz primjenu lijeka Incivo (telaprevir) 28.01.2013 Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku za oštećenje jetre uz primjenu lijeka Valdoxan 25 mg filmom obložene tablete (agomelatin) 24.01.2013 Servier Pharma d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o opasnosti od zračne ili plinske embolije prilikom neprikladne upotrebe (preveliki pritisak, prekratka udaljenost) raspršivača pod tlakom s regulatorima pritiska za primjenu fibrinskog tkivnog ljepila Tisseel Lyo 15.01.2013 Agmar d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novoj kontraindikaciji za lijek Pradaxa (dabigatraneteksilat) kod bolesnika s umjetnim srčanim zaliskom koji trebaju antikoagulacijsko liječenje 09.01.2013 Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povlačenju serije G0460-3 cjepiva Typhim Vi 21.11.2012 Medoka d.o.o.
Pismo ljekarnicima s uputama za izdavanje serije lijeka Betazon 0,5 mg/g mast 04.10.2012 Jadran Galenski laboratorij d.d.
Pismo zdravstvenim radnicima o neispravnoj informaciji o neodobrenoj indikaciji u Uputi o lijeku na engleskom jeziku za lijek Tyverb 250mg filmom obložene tablete (lapatinib) 30.08.2012 GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od ljuštenja čepa pri pripremi lijeka Taxotere (docetaksel) zbog korištenja neodgovarajuće veličine igle 09.08.2012 sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo ljekarnicima o skraćenju roka valjanosti lijeka Athyrazol 10 mg tablete s pet na jednu godinu te o mjerama vezanim uz izdavanje i vraćanje lijeka starijeg od jedne godine 03.05.2012 Jadran - Galenski laboratorij d.d.
Pismo liječnicima o novim preporukama vezanim uz antibiotsku profilaksu u bolesnika kojima je presađen organ za čiju je perfuziju korištena otopina ViaSpan 17.04.2012 HALMED
Pismo zdravstvenim radnicima o novim kontraindikacijama i revidiranim upozorenjima za lijekove koji sadrže stroncijev ranelat (Osseor/Protelos) 06.04.2012 Servier Pharma d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povlačenju određenih serija ViaSpan otopine zbog potencijalne kontaminacije 30.03.2012 Pharmaswiss d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o povlačenju određenih serija lijeka Carboplatin Ebewe 30.03.2012 Wϋrth d.o.o.
Pismo liječnicima o uočenoj pogrešci u priloženoj Uputi o lijeku za cjepivo M-M-RVAXPRO 23.03.2012 Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od slučajnog predoziranja prilikom primjene lijeka Perfalgan 10 mg/ml (intravenski paracetamol) 13.03.2012 PharmaSwiss d.o.o.
Pismo liječnicima o interakciji lijeka Victrelis (boceprevir) s inhibitorima HIV proteaze pojačanih ritonavirom 12.03.2012 Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ponovnom puštanju u promet određenih serija lijeka Oxaliplatin Pliva 09.03.2012 Pliva Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novim kontraindikacijama i upozorenjima za upotrebu lijekova koji sadrže aliskiren u kombinaciji s inhibitorima angiotenzin konvertirajućeg enzima ili blokatorima angiotenzinskih receptora 28.02.2012 Novartis Hrvatska d.o.o.
Obavijest liječnicima o propisivanju lijeka Myfortic (mikofenolna kiselina) želučanootporne tablete 13.06.2011 Novartis Hrvatska d.o.o.
fds 13.04.2011 Download
Pismo o mogućoj neispravnosti u kakvoći lijeka Rispolept Consta 25 mg, 37,5 mg i 50 mg suspenzija s produljenim djelovanjem za injekciju za i.m. primjenu 24.05.2010 Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Povezanost reakcija preosjetljivosti i infuzijskih reakcija s liječenjem bevacizumabom (Avastin®) 29.04.2010 Roche d.o.o.
Obavijest liječnicima o daljnjem ograničenju u opskrbi lijekom Fabrazyme (agalzidaza beta) i najnovija obavijest o opskrbi 26.02.2010 Medical Intertrade d.o.o.
Izravno obraćanje zdravstvenim djelatnicima o privremenom zaustavljanju opskrbe hrvatskog tržišta lijekom Reductil zbog povećanog kardiovaskularnog rizika opaženog u studiji SCOUT 22.01.2010 Abbott Laboratories d.o.o.
Važne informacije o lijeku: RELENZA (zanamivir) prašak inhalata – izmjene i važne informacije o primjeni lijeka 24.11.2009 GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo liječnicima o rituximabu (MabThera) i progresivnoj multifokalnoj leukoencefalopatiji (PML) u liječenju oboljelih od reumatoidnog artritisa (RA) 09.11.2009 Roche d.o.o.
Važno upozorenje o lijeku: RELENZA (zanamivir) prašak inhalata ne smije se upotrebljavati putem nebulizatora 29.10.2009 GlaxoSmithKline d.o.o.
Pismo liječnicima vezano uz opskrbu lijekom Cerezyme (imigluceraza) s revidiranim privremenim preporukama za liječenje 27.10.2009 Medical Intertrade d.o.o.
Obavijest liječnicima vezana uz opskrbu lijekom Fabrazyme (agalzidaza beta) s revidiranim privremenim preporukama za liječenje 29.09.2009 Medical Intertrade d.o.o.
Važna obavijest o propisivanju Myfortic (mikofenolna kiselina) filmom obložene želučanootporne tablete 06.07.2009 Novartis Hrvatska d.o.o.
Obavijest liječnicima vezana uz opskrbu lijekovima Cerezyme (imigluceraza) i Fabrazyme (agalzidaza beta) te privremene preporuke za terapiju 01.07.2009 Medical Intertrade d.o.o.
Prirucnik CellCept 24.06.2009 Roche d.o.o.
Obavijest liječnicima o CellCeptu i trudnoći 24.06.2009 Roche d.o.o.
Pismo liječnicima o ograničenju indikacije za primjenu lijeka Nolicin (norfloksacin) filmom obložene tablete 400 mg 17.06.2009 Krka - farma d.o.o.
Važna obavijest o mogućoj interakciji klopidogrela i inhibitora protonske pumpe 05.06.2009 ALMP
Nove sigurnosne informacije pri uporabi lijeka Tarceva (erlotinib) 25.05.2009 Roche d.o.o.
Važne sigurnosne informacije vezane za doziranje metotreksata 21.04.2009 ALMP
Izravno obraćanje zdravstvenim radnicima o izmjenama informacija o lijeku Yasmin filmom obložene tablete 25.03.2009 Bayer d.o.o.
Pismo liječnicima o prijevremeno prekinutom kliničkom ispitivanju LIBERATE 03.03.2009 Schering - Plough d.o.o.