Pharmacovigilance

Risk minimisation measures (RMM)

Overview of medicinal products with additional RMM approved by HALMED

Risk Minimisation Measures (RMM) are additional measures introduced in order to prevent or reduce the possibility of adverse reactions associated with exposure to medicine or to reduce their extent. RMM are introduced in certain medicines that are bearing risks and therefore may not be authorised without these measures.

These measures may be regulatory restrictions in use or education material, i.e. a booklet, brochure or list aimed at improving the understanding of certain risks and methods for reducing its frequency or seriousness. If education material is set out as RMM, it may be intended to healthcare professionals (doctor, pharmacist, nurse…) or product users (patient, carer, parent, partner…) to provide information on the need and purpose of additional caution measures. If RMMs are intended to patients, they will receive the material from their doctors or pharmacists. Only medicinal products with nationally authorised additional RMMs may be on the market. The RMM content is authorised by the Agency for Medicinal Products and Medical Devices (HALMED) and distributed to healthcare professionals by marketing authorisation holders.

An overview of additional Risk Minimisation Measures (RMM) is accessible here (available in Croatian). Some of these medicines are marked with a black inverted triangle. This means that these medicinal products are under additional monitoring. More information on the purpose and procedure of additional monitoring may be found here.

The list of RMMs in .pdf is available in the table below:

  Name Safety concern (risk) addressed in the educational material Educational materials
for healthcare professionals
Educational materials
for patients / caregivers
1. Abakavir/lamivudin Remedica 600 mg/300 mg filmom obložene tablete Reakcije preosjetljivosti Prezentacija za zdravstvene radnike, verzija 3
2. Aclasta Osteonekroza čeljusti Kartica za bolesnika, verzija 1
3. Acopair 18 mikrograma, prašak inhalata, tvrde kapsule - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
4. Actos karcinom mokraćnog mjehura,
kongestivno zatajenja srca,
opće preporuke namijenjene optimizaciji raspona koristi u odnosu na rizik na razini bolesnika
Vodič za propisivanje pioglitazona-verzija 1
Popratni dopis_pioglitazon
5. Adexa 0,03 mg + 0,15 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
6. Adrienne 0,02 mg /3 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za propisivača + rp s informacijama za korisnicu, ver 1
Kartica sa informacijama za korisnicu, verzija 1
7. Advagraf medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
8. Alofisel - Vodič o potencijalnoj mikrobiološkoj kontaminaciji, verzija 1
Vodič za kirurge, verzija 1
Vodič za ljekarnike, verzija 1
Alofisel video v.1_10-2021
9. Alunbrig - Kartica za bolesnika, verzija 1
10. Ambrisentan Teva 10 mg filmom obložene tablete - Kartica s podsjetnikom za bolesnike, verzija 2
11. Ambrisentan Teva 5 mg filmom obložene tablete - Kartica s podsjetnikom za bolesnike, verzija 2
12. Amgevita Informacije o ozbiljnim nuspojavama adalimumaba poput infekcija, zatajenja srca, malignog oboljenja i poteškoća sa živčanim sustavom Kartica podsjetnik za odrasle bolesnike, verzija 3
Kartica podsjetnik za pedijatrijske bolesnike, verzija 3
13. Arava Hepatotoksičnost, hematotoksičnost, infekcije, kongenitalne anomalije Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 2
14. Axira 35 filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za propisivače, verzija 2
Važne informacije za korisnicu, verzija 2
15. Baqsimi Upute za pravilnu primjenu Upute za uporabu demonstracijskog uređanja za zdravstvene radnike, verzija 1
Upute za uporabu i kartica s upozorenjima za bolesnike verzija 1
Video s uputama za pravilnu primjenu.mp4
16. Bavencio Imunološki posredovane nuspojave Brošura s informacijama za bolesnika, verzija 5
Kartica s upozorenjima za bolesnika, verzija 5
17. BCG-medac prašak i otapalo za intravezikalnu suspenziju - Kartica s upozorenjima za bolesnika
18. Belara 0,03 mg/2 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
19. Benepali Opis dostupnih dodatnih mjera minizacije rizika (edukacijskih materijala) za zdravstvene radnike Kartica za bolesnika
20. Beovu - Vodič za bolesnike, verzija 3
Vodič za bolesnike_audio, verzija 3
21. Blincyto - Vodič za liječnike, verzija 3
Vodič za ljekarnike, verzija 3
Vodič za medicinske sestre, verzija 4
Vodič za bolesnike i njegovatelje, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 3
22. Bonviva Osteonekroza čeljusti (teško oštećenje čeljusne kosti) Kartica za bolesnika, verzija 1
23. Bosentan Makpharm 125 mg filmom obložene tablete Teratogenost, anemija, hepatotoksičnost Knjižica za bolesnika s važnim uputama za sigurnu primjenu lijeka, verzija 2
24. Bosentan Makpharm 62,5 mg filmom obložene tablete Teratogenost, anemija, hepatotoksičnost Knjižica za bolesnika s važnim uputama za sigurnu primjenu lijeka, verzija 2
25. Braltus 10 mikrograma po isporučenoj dozi, prašak inhalata, tvrde kapsule - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
26. Brineura - Vodič za doziranje i primjenu, verzija 1
27. Cablivi - Kartica za bolesnika, verzija 2
28. Caprelsa Produljenje QTc-intervala i torsades de pointes, sindrom posteriorne reverzibilne encefalopatije (PRES), abnormalnosti u razvoju zubi i kosti u pedijatrijskih bolesnika, medikacijske pogreške u pedijatrijskoj populaciji Edukacijski materijal za zdravstvene radnike, verzija 3
Vodič za skrbnike i bolesnike za doziranje i praćenje, verzija 3
Kartica za bolesnike, verzija 3
29. CellCept Teratogenost;
Rizik od spontanog pobačaja i prirođenih mana
Upitnik za zdravstvene radnike, verzija 1
Obrazac za prijavu i praćenje trudnoće za zdravstvene radnike, verzija 1
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 2
Upitnik za bolesnike, verzija 1
30. Cerdelga - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 3
Kartica s upozorenjima za bolesnike, verzija 3
31. Cibinqo Venska tromboembolija (VTE), infekcije (uključujući herpes zoster te ozbiljne i oportunističke infekcije), zloćudne bolesti, veliki kardiovaskularni štetni događaji, embrio-fetalna toksičnost nakon intrauterinog izlaganja, informacije o primjeni tijekom dojenja Vodič za propisivača, verzija 2
Kartica za bolesnika, verzija 2
32. Cimzia Rizik
od ozbiljnih infekcija, Rizik
od akutnih reakcija povezanih s injekcijom i odgođenih ozbiljnih sistemskih
reakcija preosjetljivosti
Kartica s upozorenjima za bolesnika – verzija 2
33. Colobreathe Upute o pravilnoj primjeni lijeka Priručnik za zdravstvene radnike, verzija 1
Priručnik za bolesnike, verzija 1
34. Competact karcinom mokraćnog mjehura,
kongestivno zatajenja srca,
opće preporuke namijenjene optimizaciji raspona koristi u odnosu na rizik na razini bolesnika
Vodič za propisivanje pioglitazona-verzija 1
Popratni dopis_pioglitazon
35. Concerta 18 mg tablete s produljenim oslobađanjem Upute za pravilno propisivanje i primjenjivanje lijeka Kontrolni popis prije propisivanja metilfenidata v
Obrazac za kontinuirano praćenje liječenja metilfenidatom (MPH) v
36. Concerta 36 mg tablete s produljenim oslobađanjem Upute za pravilno propisivanje i primjenjivanje lijeka Kontrolni popis prije propisivanja metilfenidata v
Obrazac za kontinuirano praćenje liječenja metilfenidatom (MPH) v
37. Darzalex Interferencija s tipiziranjem krvi Brošura za transfuziologe, verzija 3
Brošura za zdravstvene radnike, verzija 3
Kartica za bolesnike, verzija 3
38. Daylla 3 mg/0,02 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za propisivača verzija 1
Važne informacije za korisnice verzija 1
39. Deferasiroks Pliva 125 mg tablete za oralnu suspenziju Upute za pravilno liječenje, upute za praćenje funkcije bubrega i jetre Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 2
40. Deferasiroks Pliva 180 mg filmom obložene tablete - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 2
41. Deferasiroks Pliva 250 mg tablete za oralnu suspenziju Upute za pravilno liječenje, upute za praćenje funkcije bubrega i jetre Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 2
42. Deferasiroks Pliva 360 mg filmom obložene tablete - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 2
43. Deferasiroks Pliva 500 mg tablete za oralnu suspenziju Upute za pravilno liječenje, upute za praćenje funkcije bubrega i jetre Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 2
44. Depakine Chrono 300 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem Urođene anomalije i poremećaji u razvoju Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
Godišnji obrazac potvrde upoznatosti s rizikom, verzija 3
Vodič za bolesnicu, verzija 4
Kartica za bolesnicu, lipanj 2022
45. Depakine Chrono 500 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem Urođene anomalije i poremećaji u razvoju Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
Godišnji obrazac potvrde upoznatosti s rizikom, verzija 3
Vodič za bolesnicu, verzija 4
Kartica za bolesnicu, lipanj 2022
46. Diane-35 obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za propisivače, verzija 2
Važne informacije za korisnicu, verzija 2
47. Drovelis Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za propisivača, verzija 1
48. Duodopa 20 mg/ml + 5 mg/ml intestinalni gel Upute za pravilno postavljanje uređaja (pumpe) s lijekom i praćenje bolesnika tijekom liječenja; informacije za prepoznavanje potencijalnih problema povezanih s uređajem ili stomom; neuroleptički maligni sindrom Kratke upute za zdravstvene radnike, verzija 2
Kratke upute za kontrolni posjet, verzija 2
Upute za zdravstvene radnike o primjeni lijeka, verzija 2
Upute za zdravstvene radnike o ciljanim aspektima, verzija 2
Priručnik za bolesnike, verzija 3
49. Dušikov (II) oksid Messer 800 ppm (V/V) medicinski plin, stlačen Pravilna primjena lijeka; rizik od povratnog učinka, rizik od krvarenja i problema s hemostazom Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
50. Ebetrexat 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki Upute za pravilnu primjenu lijeka;
informacije o primjeni tijekom trudnoće i dojenja
Vodič za bolesnike i njegovatelje, verzija 1, ožujak 2018
51. Eligard 22,5 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju - video zapis
Eligard poster, verzija 4
52. Eligard 45 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju - video zapis
Eligard poster, verzija 4
53. Eligard 7,5 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju Upute za pravilnu primjenu lijeka video zapis
Eligard poster, verzija 4
54. Eliquis Krvarenje Vodič za propisivače, verzija 5
55. Eliskardia 10 mg filmom obložene tablete - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
56. Eliskardia 5 mg filmom obložene tablete - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
57. Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva 200 mg/245 mg filmom obložene tablete - Kontrolni popis za lijecnike, verzija 2
Važne sigurnosne informacije za liječnike (PrEP), verzija 3
Vodič za zdravstvene radnike za liječenje HIV 1 infekcije u djece, verzija 4
Vodič za bolesnike, verzija 2
Podsjetnik za bolesnike, verzija 2
58. Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan Koštana i renalna toksičnost, infekcija hepatitisom B (HBV), primjena kod trudnica Lista provjere za propisivača, verzija 2
Edukacijska brošura za propisivače PrEP indikacija, verzija 3
HIV brošura za liječenje pedijatrijskih bolesnika za propisivače, verzija 4
Edukacijska brošura za bolesnike, verzija 2
Kartica za korisnika lijeka, verzija 2
59. Enbrel Upute za pravilnu primjenu lijeka Kartica za bolesnika
60. Enhertu Intersticijska bolest pluća (IBP); pneumonitis; Medikacijske pogrške Vodič za zdravstvene radnike za sprječavanje medikacijskih pogreškaka, verzija 2
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Kartica za bolesnika, verzija 2
61. Enspryng Infekcije Kartica za bolesnika, verzija 1
62. Entyvio Infekcije
Problemi živčanog sustava
Progresivna multifokalna leukoencefalopatija (PML).
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
Kartica za bolesnike, verzija 4
63. Envarsus medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
64. Enjaymo Rizik od ozbiljnih infekcija i meningokoknih infekcija Vodič za liječnike, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 1
65. EpiPen 0,3 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici - Lista provjere kod propisivanja, verzija 2
Brošura za bolesnike, verzija 2
66. EpiPen Jr 0,15 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici - Lista provjere kod propisivanja, verzija 2
Brošura za bolesnike, verzija 2
67. Erelzi - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
Kartica za bolesnika, verzija 1
68. Erivedge Embriotoksičnost, teratogenost Podsjetnik za zdravstvene radnike, verzija 4
Smjernice za savjetovanje bolesnika, verzija 4
Vodič za bolesnike, verzija 4
69. Erlotinib PharmaS 150 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
70. Erlotinib Remedica 150 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
71. Erlotinib Sandoz 100 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
72. Erlotinib Sandoz 150 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
73. Erlotinib Sandoz 25 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
74. Esbriet poremećaji jetrene funkcije i fotoosjetljivost Kontrolni popis za liječnike, verzija 4
75. Esmya Pravilno propisivanje i primjena lijeka, hepatotoksičnost;
promjene endometrija povezane s modulatorima progesteronskih receptora (PAEC9)
Vodič za patologe, verzija 3
Vodič za liječnike za pravilno propisivanje i sigurnu primjenu lijeka, verzija 3
Kartica za pacijentice kolovoz 2018
76. Evra Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
77. Exjade upute za pravilno liječenje, za prijelaz načina primjene s infuzije na tablete;
upute za praćenje funkcije bubrega i jetre
Vodič za liječnike, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 2
78. Eylea rizik zbog nuspojava kod intravitrealne primjene lijeka Eylea QR kod za zdravstvene radnike
Vodič za liječnike, verzija 8
Eylea QR kod za bolesnike
Vaš vodič za lijek EYLEA otopina za injekciju, verzija 3
79. Ferinject 50 mg/ml disperzija za injekciju ili infuziju Ferinject 50 mg/ml otopina za injekciju ili infuziju Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Brošura za bolesnike, verzija 2
80. Fingolimod Accord Popis preporuka i mjera za pravilnu primjenu lijeka Lista provjere za zdravstvene radnike, verzija 5
Vodič za bolesnike, verzija 5
Vodič za roditelje skrbnike, verzija 3
Kartica za bolesnice s podsjetnikom o trudnoći, verzija 1
81. Fingolimod Alpha-Medical 0,5 mg tvrde kapsule Popis preporuka i mjera za pravilnu primjenu lijeka Lista provjere za zdravstvene radnike, verzija 5
Vodič za bolesnike, verzija 5
Vodič za roditelje skrbnike, verzija 3
Kartica za bolesnice s podsjetnikom o trudnoći, verzija 1
82. Fingolimod Medochemie 0,5 mg tvrde kapsule Popis preporuka i mjera za pravilnu primjenu lijeka Lista provjere za zdravstvene radnike, verzija 5
Vodič za bolesnike, verzija 5
Vodič za roditelje skrbnike, verzija 3
Kartica za bolesnice s podsjetnikom o trudnoći, verzija 1
83. Fingolimod Mylan Popis preporuka i mjera za pravilnu primjenu lijeka Lista provjere za zdravstvene radnike, verzija 5
Vodič za bolesnike, verzija 5
Vodič za roditelje skrbnike, verzija 3
Kartica za bolesnice s podsjetnikom o trudnoći, verzija 1
84. Fingolimod Pharmascience 0,5 mg tvrde kapsule Popis preporuka i mjera za pravilnu primjenu lijeka Lista provjere za zdravstvene radnike, verzija 5
Vodič za bolesnike, verzija 5
Vodič za roditelje skrbnike, verzija 3
Kartica za bolesnice s podsjetnikom o trudnoći, verzija 1
85. Fingolimod Stada 0,5 mg tvrde kapsule Popis preporuka i mjera za pravilnu primjenu lijeka Lista provjere za zdravstvene radnike, verzija 5
Vodič za bolesnike, verzija 5
Vodič za roditelje skrbnike, verzija 3
Kartica za bolesnice s podsjetnikom o trudnoći, verzija 1
86. Fingolimod Teva 0,25 mg tvrde kapsule Popis preporuka i mjera za pravilnu primjenu lijeka Lista provjere za zdravstvene radnike, verzija 5
Vodič za bolesnike, verzija 5
Vodič za roditelje skrbnike, verzija 3
Kartica za bolesnice s podsjetnikom o trudnoći, verzija 1
87. Fingolimod Teva 0,5 mg tvrde kapsule Popis preporuka i mjera za pravilnu primjenu lijeka Lista provjere za zdravstvene radnike, verzija 5
Vodič za bolesnike, verzija 5
Vodič za roditelje skrbnike, verzija 3
Kartica za bolesnice s podsjetnikom o trudnoći, verzija 1
88. Fintepla Bolest srčanih zalistaka, plućna arterijska hipertenzija te rizici povezani s upotrebom lijeka izvan odobrenih indikacija Vodič za propisivače, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 1
89. Firmagon Upute za pravilnu primjenu lijeka, oštećenje funkcije jetre, smanjenje gustoće kostiju, kardiovaskularna bolest, utjecaj na QTc interval, smanjena podnošljivost glukoze, preosjetljivost Vodic za lijecnike, verzija 1
90. Flixabi - Kartica s podsjenikom za bolesnika 102022
91. Gilenya Popis preporuka i mjera za pravilnu primjenu lijeka; upute Lista provjere za zdravstvene radnike, verzija 5
Vodič za roditelje skrbnike, verzija 3
Vodič za roditelje skrbnike čije dijete prima lijek Gilenya, verzija 2
Kartica za bolesnice s podsjetnikom o trudnoći, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 5
92. Gliolan Upute za pravilnu i sigurnu primjenu lijeka Priručnik za edukaciju za zdravstvene radnike, verzija 3
93. Hemangiol Upute za pravilnu primjenu, hipoglikemija, bradikardija, otežano disanje Vodič za njegovatelje za sigurnu primjenu lijeka, verzija 2
94. Hemlibra Trombotska mikroangiopatija, tromboembolija, utjecaj na laboratorijske testove koagulacije Vodič za zdravstvene radnike, verzija 3
Vodič za laboratorijske zdravstvene radnike, verzija 3
Vodič za bolesnike i njegovatelje, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 3
95. Holoclar Upute za provođenje liječenja ovim lijekom;
upute za bolesnike o provođenju liječenja i lijekovima koje treba izbjegavati
Edukacijski priručnik za zdravstvene radnike, verzija 1
Informativni vodič za bolesnike, verzija 1
96. Hukyndra Informacije o ozbiljnim nuspojavama adalimumaba poput infekcija, zatajenja srca, malignog oboljenja i poteškoća sa živčanim sustavom Kartica podsjetnik za odrasle bolesnike, verzija 3
Kartica podsjetnik za pedijatrijske bolesnike, verzija 3
97. Hulio Informacije o ozbiljnim nuspojavama adalimumaba poput infekcija, zatajenja srca, malignog oboljenja i poteškoća sa živčanim sustavom Kartica podsjetnik za odrasle bolesnike, verzija 3
Kartica podsjetnik za pedijatrijske bolesnike, verzija 3
98. Humira Upute za pravilnu primjenu lijeka; rizik od infekcija, malignih bolesti, zatajenja srca, poremećaja živčanog sustava Kartica podsjetnik za odrasle bolesnike, verzija 3
Kartica podsjetnik za pedijatrijske bolesnike, verzija 3
99. HyQvia Upute za pravilnu pripremu i primjenu lijeka, lokalne i sistemske nuspojave Vodič za zdravstvene radnike Hyqvia automatska štrcaljka, verzija 2
Vodič za zdravstvene radnike HyQvia infuzijska pumpa, verzija 2
Dnevnik terapije za bolesnika, verzija 1
Vodič za bolesnike i staratelje HyQvia automatska štrcaljka, verzija 2
Vodič za bolesnike i staratelje HyQvia infuzijska pumpa, verzija 2
100. Hyrimoz Informacije o ozbiljnim nuspojavama adalimumaba poput infekcija, zatajenja srca, malignog oboljenja i poteškoća sa živčanim sustavom Kartica podsjetnik za odrasle bolesnike, verzija 3
Kartica podsjetnik za pedijatrijske bolesnike, verzija 3
101. Idacio Informacije o ozbiljnim nuspojavama adalimumaba poput infekcija, zatajenja srca, malignog oboljenja i poteškoća sa živčanim sustavom Kartica podsjetnik za odrasle bolesnike, verzija 3
Kartica podsjetnik za pedijatrijske bolesnike, verzija 3
102. Ilaris Infekcije, sindrom aktivacije makrofaga; primjena u novorođenčeta
Kartica za bolesnika (Sindrom periodičnih vrućica), verzija 1
Kartica za bolestika (Stillova bolest), verzija 1
103. Imnovid Teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
Obrazac za praćenje trudnoće, verzija 4
Kartica za bolesnika, verzija 3
Obrazac pristanka za bolesnicu koja nije reproduktivne dobi, verzija 4
Obrazac pristanka za bolesnicu reproduktivne dobi, verzija 4
Obrazac pristanka za muškog bolesnika, verzija 3
Vodič za bolesnike, verzija 4
104. Imraldi Informacije o ozbiljnim nuspojavama adalimumaba poput infekcija, zatajenja srca, malignog oboljenja i poteškoća sa živčanim sustavom Kartica podsjetnik za odrasle bolesnike, verzija 3
Kartica podsjetnik za pedijatrijske bolesnike, verzija 3
105. Incresync karcinom mokraćnog mjehura,
kongestivno zatajenja srca,
opće preporuke namijenjene optimizaciji raspona koristi u odnosu na rizik na razini bolesnika
Vodič za propisivanje pioglitazona-verzija 1
Popratni dopis_Incresync
106. Inzolfi 0,5 mg tvrde kapsule Popis preporuka i mjera za pravilnu primjenu lijeka Lista provjere za zdravstvene radnike, verzija 5
Vodič za bolesnike, verzija 5
Vodič za roditelje skrbnike, verzija 3
Kartica za bolesnice s podsjetnikom o trudnoći, verzija 1
107. Jyseleca Ozbiljne i oportunističke infekcije, potencijalni rizik od urođenih mana ako se filgotinib uzima tijekom trudnoće, potencijalni učinci na plodnost muškaraca, potencijalni rizik od događaja venske tromboembolije, potencijalni rizik od značajnih kardiovaskularnih događaja (MACE), propisivanje lijeka u starijih osoba (u dobi od 75 ili više godina). Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
Kartica za bolesnika, verzija 1
108. Kadcyla Medikacijske pogreške uslijed zamjene za druge lijekove koji sadrže istu djelatnu tvar Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
109. Kanuma Reakcije preosjetljivosti, anafilaksija, imunogenost
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 3
110. Keytruda Upute za pravilnu primjenu;
Upozorenja o mogućem razvoju imunološki posredovanih nuspojava i reakcije na infuziju
Knjižica za bolesnika, verzija 7
Kartica s upozorenjima za bolesnika, verzija 7
111. Kimmtrak Sindrom otpuštanja citokina (CRS), produljenje QT intervala i zatajenje srca Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 1
112. Kineret Upute za pravilnu primjenu lijeka; infekcije, neutropenija Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
Kartica za bolesnike, verzija 3
Vodič za bolesnike i njegovatelje, verzija 4
113. Kivexa Reakcije preosjetljivosti Prezentacija za zdravstvene radnike, verzija 3
114. Kventiax 100 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
115. Kventiax 150 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
116. Kventiax 200 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
117. Kventiax 25 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
118. Kventiax 300 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
119. Kventiax SR 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
120. Kventiax SR 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
121. Kventiax SR 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
122. Kventiax SR 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
123. Kvetiapin PharmaS 100 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
124. Kvetiapin PharmaS 200 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
125. Kvetiapin PharmaS 25 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
126. Kvetiapin XR PharmaS 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
127. Kvetiapin XR PharmaS 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
128. Kvetiapin XR PharmaS 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
129. Kvetiapin XR PharmaS 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
130. Kymriah Sindrom otpuštanja citokina, neurološki događaji (encefalopatija, stanje konfuzije ili delirij, napadaji, afazija i poremećaj govora) Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
Vodič za zdravstvene ustanove, verzija 5
Kartica za bolesnike, verzija 2
Vodič za bolesnike i njegovatelje, verzija 3
131. Ledaga Pravilno čuvanje i odlaganje lijeka Upozorenje za bolesnike na pakiranju lijeka
132. Lemtrada Ozbiljne infekcije; progresivna multifokalna leukoencefalopatija; trombocitopenija; ishemija i/ili infarkt miokarda; hemoragijski moždani udar; plućna alveolarna hemoragija; disekcija cervikalno-cefalične arterije; autoimuni poremećaji
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 5
Kontrolni popis za liječnike, verzija 3
Vodič za bolesnike, verzija 5
Kartica za bolesnike, verzija 5
133. Lenalidomid Alpha-Medical 10 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 4
Kartica za bolesnika, verzija 3
134. Lenalidomid Alpha-Medical 25 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 4
Kartica za bolesnika, verzija 3
135. Lenalidomid Alvogen 2,5 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodic za zdravstvene radnike verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Kartica za bolesnika, verzija 3
Vodic za bolesnike verzija 4
136. Lenalidomid Alvogen 20 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodic za zdravstvene radnike verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Vodic za bolesnike verzija 4
Kartica za bolesnika, verzija 3
137. Lenalidomid Alvogen 7,5 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodic za zdravstvene radnike verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Kartica za bolesnika, verzija 3
Vodic za bolesnike verzija 4
138. Lenalidomid Grindeks 10 mg tvrde kapsule - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Vodič za bolesnike, verzija 4
Kartica za bolesnika, verzija 3
139. Lenalidomid Grindeks 15 mg tvrde kapsule - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Vodič za bolesnike, verzija 4
Kartica za bolesnika, verzija 3
140. Lenalidomid Grindeks 2,5 mg tvrde kapsule - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Vodič za bolesnike, verzija 4
Kartica za bolesnika, verzija 3
141. Lenalidomid Grindeks 20 mg tvrde kapsule - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Vodič za bolesnike, verzija 4
Kartica za bolesnika, verzija 3
142. Lenalidomid Grindeks 25 mg tvrde kapsule - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Vodič za bolesnike, verzija 4
Kartica za bolesnika, verzija 3
143. Lenalidomid Grindeks 5 mg tvrde kapsule - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Vodič za bolesnike, verzija 4
Kartica za bolesnika, verzija 3
144. Lenalidomid Grindeks 7,5 mg tvrde kapsule - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Vodič za bolesnike, verzija 4
Kartica za bolesnika, verzija 3
145. Lenalidomid Pharmascience 10 mg tvrde kapsule - Vodic za zdravstvene radnike verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika verzija 3
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Kartica za bolesnika, verzija 3
Vodic za bolesnike verzija 4
146. Lenalidomid Pharmascience 15 mg tvrde kapsule - Vodic za zdravstvene radnike verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika verzija 3
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Kartica za bolesnika, verzija 3
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
147. Lenalidomid Pharmascience 25 mg tvrde kapsule - Vodic za zdravstvene radnike verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika verzija 3
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Kartica za bolesnika, verzija 3
Vodic za bolesnike verzija 4
148. Lenalidomid Pharmascience 5 mg tvrde kapsule - Vodic za zdravstvene radnike verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika verzija 3
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Kartica za bolesnika, verzija 3
Vodic za bolesnike verzija 4
149. Lenalidomid Teva 10 mg tvrde kapsule Teratogenost Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Vodic za zdravstvene radnike, verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 3
Vodic za bolesnike, verzija 4
150. Lenalidomid Teva 15 mg tvrde kapsule Teratogenost Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Vodic za zdravstvene radnike, verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 3
Vodic za bolesnike, verzija 4
151. Lenalidomid Teva 2,5 mg tvrde kapsule Teratogenost Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Vodic za zdravstvene radnike, verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
152. Lenalidomid Teva 20 mg tvrde kapsule Teratogenost Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Vodic za zdravstvene radnike, verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 3
Vodic za bolesnike, verzija 4
153. Lenalidomid Teva 25 mg tvrde kapsule Teratogenost Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Vodic za zdravstvene radnike, verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 3
Vodic za bolesnike, verzija 4
154. Lenalidomid Teva 5 mg tvrde kapsule Teratogenost Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Vodic za zdravstvene radnike, verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 3
Vodic za bolesnike, verzija 4
155. Lenalidomid Teva 7,5 mg tvrde kapsule Teratogenost Kontrolni popis za propisivače, verzija 2
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Vodic za zdravstvene radnike, verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 3
Vodic za bolesnike, verzija 4
156. Lenalidomid Zentiva 10 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodic za zdravstvene radnike verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Vodic za bolesnike verzija 4
Kartica za bolesnika, verzija 3
157. Lenalidomid Zentiva 15 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodic za zdravstvene radnike verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Vodic za bolesnike verzija 4
Kartica za bolesnika, verzija 3
158. Lenalidomid Zentiva 25 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodic za zdravstvene radnike verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Vodic za bolesnike verzija 4
Kartica za bolesnika, verzija 3
159. Lenalidomid Zentiva 5 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodic za zdravstvene radnike verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Kartica za bolesnika, verzija 3
Vodic za bolesnike verzija 4
160. Lenalidomide Accord Teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 4
Kartica za bolesnika, verzija 3
161. Levosert 20 mikrograma/24 sata intrauterini sustav za isporuku - Vodič za liječnike, verzija 1
Kartica za pacijenticu, verzija 2
162. Levosert SHI 20 mikrograma/24 sata intrauterini sustav za isporuku - Vodič za liječnike, verzija 1
163. Libtayo - Vodič za bolesnike, verzija 3
Kartica za bolesnike, verzija 3
164. Lindynette 0,075 mg/0,02 mg obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
165. Lindynette 0,075 mg/0,03 mg obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
166. Logest 0,02 mg/0,075 mg obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
167. Loquen 100 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
168. Loquen 200 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
169. Loquen 25 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
170. Loquen XR 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
171. Loquen XR 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
172. Loquen XR 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
173. Loquen XR 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
174. Lucentis Rizik zbog nuspojava kod intravitrealne primjene lijeka Vodič za bolesnike - dijabetička retinopatija ili dijabetički makularni edem, verzija 1
Vodič za bolesnike neovaskularizacia žilnice, verzija 4
Vodič za bolesnike neovaskularna senilna makularna degeneracija, verzija 4
Vodič za bolesnike začepljenje vene u pozadini mrežnice, verzija 4
Vodiče za bolesnike dijabetički makularni edem, verzija 4
175. Lunsumio Sindrom otpuštanja citokina Kartica za bolesnika, verzija 1
176. Luxturna Upute za pravilnu primjenu i pripremu lijeka Luxturna kirurški priručnik, verzija 2
Luxturna ljekarnički priručnik, verzija 2
LUXTURNA Kartica za bolesnike, audio zapis
LUXTURNA Kartica za bolesnike, verzija 1
LUXTURNA Kartica za bolesnike, verzija 1, veliki font
177. MabThera Upute za pravilnu primjenu lijeka, njegovo čuvanje, rukovanje;
rizik od infekcija i PML-a
Vodič o izgledu, čuvanju, rukovanju i primjeni, verzija 2
Kartica usporedbe supkutane i intravenske primjene, verzija 2
Knjižica za zdravstvene radnike, verzija 6
Priručnik za bolesnike, verzija 5
Kartica za bolesnike
178. Mavenclad Limfopenija, teške infekcije, progresivna multifokalna leukoencefalopatija, zloćudne bolesti, teratogenost Vodič zdravstvene radnike, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 2
179. Mayzent Bradiaritmija, infekcije, makularni edem, reproduktivna toksičnost, poremećaj rada jetre, kožne zloćudne bolesti Kontrolni popis za zdravstvene radnike, verzija 2
Kartica s podsjetnikom za bolesnika, verzija 1
Vodič za bolesnike i skrbnike, verzija 2
180. Mefeda 18 mg tablete s produljenim oslobađanjem Upute za pravilno propisivanje i primjenjivanje lijeka Kontrolni popis prije propisivanja metilfenidata, verzija 1
Obrazac za kontinuirano praćenje liječenja metilfenidatom, verzija 1
181. Mefeda 36 mg tablete s produljenim oslobađanjem Upute za pravilno propisivanje i primjenjivanje lijeka Kontrolni popis prije propisivanja metilfenidata, verzija 1
Obrazac za kontinuirano praćenje liječenja metilfenidatom, verzija 1
182. Mefeda 54 mg tablete s produljenim oslobađanjem Upute za pravilno propisivanje i primjenjivanje lijeka Kontrolni popis prije propisivanja metilfenidata, verzija 1
Obrazac za kontinuirano praćenje liječenja metilfenidatom, verzija 1
183. Metotreksat Cipla 10 mg tablete Medikacijska pogreška krivog termina uzimanje lijeka (jednom dnevno umjesto jednom tjedno kod neonkoloških bolesti) Lista provjere za farmaceute koji izdaju oralne oblike metotreksata, verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
184. Metotreksat Cipla 2,5 mg tablete Medikacijska pogreška krivog termina uzimanje lijeka (jednom dnevno umjesto jednom tjedno kod neonkoloških bolesti) Lista provjere za farmaceute koji izdaju oralne oblike metotreksata, verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
185. Metotreksat Sandoz 2,5 mg tablete Medikacijska pogreška krivog termina uzimanje lijeka (jednom dnevno umjesto jednom tjedno kod neonkoloških bolesti) Lista provjere za farmaceute koji izdaju oralne oblike metotreksata, verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
186. Midiana 3 mg/0,03 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za propisivača verzija 1
Važne informacije za korisnice verzija 1
187. Mikafungin Sandoz 100 mg prašak za otopinu za infuziju Mogući rizik razvoja tumora jetre Kontrolna lista za propisivača, verzija1
188. Mikafungin Sandoz 50 mg prašak za otopinu za infuziju Mogući rizik razvoja tumora jetre Kontrolna lista za propisivača, verzija1
189. Mikafungin Teva 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju Mogući rizik razvoja tumora jetre Kontrolna lista za propisivača, verzija1
190. Mikafungin Teva 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju Mogući rizik razvoja tumora jetre Kontrolna lista za propisivača, verzija1
191. Mikofenolatna kiselina Accord 180 mg želučanootporne tablete Teratogenost; Rizik od spontanog pobačaja i prirođenih mana Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Upitnik za zdravstvene radnike, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 2
Upitnik za bolesnike, verzija 1
192. Mikofenolatna kiselina Accord 360 mg želučanootporne tablete Teratogenost; Rizik od spontanog pobačaja i prirođenih mana Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Upitnik za zdravstvene radnike, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 2
Upitnik za bolesnike, verzija 1
193. Mircera Izolirana aplazija crvene loze Vodič za liječnike, verzija 2
194. Mirena 20 mikrograma/24 sata intrauterini sustav - Vodič za liječnike, verzija 3
Poveznica na on line materijal za zdravstvene radnike
195. Mispregnol 400 mikrograma tablete - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
Brošura za korisnice lijeka, verzija 1
Kartica s upozorenjima, verzija 1
196. Modigraf medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
197. Monofer 100 mg/ml otopina za injekciju/infuziju Reakcije preosjetljivosti, uključujući anafilaktičke/anafilaktoidne reakcije Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Brošura za bolesnike, verzija 2
198. Myfortic 180 mg želučanootporne tablete Teratogenost; Rizik od spontanog pobačaja i prirođenih mana Upitnik za zdravstvene radnike, verzija 1
Obrazac za prijavu i praćenje trudnoće za zdravstvene radnike, verzija 1
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Upitnik za bolesnike, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 2
199. Myfortic 360 mg želučanootporne tablete Teratogenost; Rizik od spontanog pobačaja i prirođenih mana Upitnik za zdravstvene radnike, verzija 1
Obrazac za prijavu i praćenje trudnoće za zdravstvene radnike, verzija 1
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Upitnik za bolesnike, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 2
200. Myozyme Reakcije na primjenu infuzije; imunološki posredovane reakcije; imunogenost; akutno kardiorespiratorno zatajenje povezano s hipervolemijom
Vodič sa sigurnosnim informacijama, verzija 3
201. Mysimba Zlouporaba lijeka Lista provjere za liječnike prije propisivanja lijeka, verzija 2
202. Nebido 1000 mg/4 ml otopina za injekciju Upute za pravilnu primjenu lijeka, plućna mikroembolija Vodič za primjenu za zdravstvene radnike, verzija 3
203. Neophyr 1000 ppm mol/mol, medicinski plin, stlačen Pravilna primjena lijeka;
rizik od povratnog učinka, rizik od krvarenja i problema s hemostazom
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
204. Neophyr 225 ppm mol/mol, medicinski plin, stlačen Pravilna primjena lijeka;
rizik od povratnog učinka, rizik od krvarenja i problema s hemostazom
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
205. Neophyr 450 ppm mol/mol, medicinski plin, stlačen Pravilna primjena lijeka;
rizik od povratnog učinka, rizik od krvarenja i problema s hemostazom
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
206. Neotigason 10 mg tvrde kapsule Teratogenost Kontrolni popis i Izjava o razumijevanju rizika za liječnike, verzija 2
Kontrolni popis za ljekarnika, verzija 2
Kartica za bolesnika, verzija 2
207. Neotigason 25 mg tvrde kapsule Teratogenost Kontrolni popis i Izjava o razumijevanju rizika za liječnike, verzija 2
Kontrolni popis za ljekarnika, verzija 2
Kartica za bolesnika, verzija 2
208. Nepexto - Kartica s upozorenjima za bolesnike, verzija 2
209. Neulasta Informacije o pravilnoj primjeni tjelesnog injektora koji otpušta lijek Neulasta OBI kartica za bolesnika, verzija 1
210. Normosang 25 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju Tromboza, ekstravazacija, nekroza Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
211. Novynette 0,020 mg/0,150 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
212. Nplate Rizik od neispravnog doziranja, rekonstitucije i primjene lijeka Kontrolna lista za zdravstvene radnike za samoprimjenu lijeka Nplate, verzija 3
Kalkulator za doziranje za zdravstvene radnike, verzija 3
Vodič za zdravstvene radnike za odabir bolesnika, verzija 4
Dnevnik samoprimjene za bolesnike, verzija 3
Vodič za bolesnike za pripremu i primjenu Nplate injekcije, verzija 4
Brzi vodič za bolesnike za primjenu lijeka Nplate kod kuće, verzija 4
Podložak za bolesnike za pripremu lijeka, verzija 4
213. Obizur Upute za izračunavanje doze lijeka Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
214. Olimel N7E, emulzija za infuziju Upute za pravilnu primjenu lijeka Poster Vodič za primjenu
215. Olimel N9, emulzija za infuziju Upute za pravilnu primjenu lijeka Poster Vodič za primjenu
216. Olimel N9E, emulzija za infuziju Upute za pravilnu primjenu lijeka Poster Vodič za primjenu
217. Olumiant rizik primjene lijeka tijekom trudnoće i dojenja, infekcije i promjene lipidnih parametara Vodič za zdravstvene radnike RA, verzija 2
Vodic za lijecnike AD, verzija 1
Kartica za bolesnike RA, verzija 3
Kartica za pacijenta AD, verzija 1
218. Onpattro - Vodic za zdravstvene djelatnike, verzija 2
Vodic za bolesnike, verzija 2
219. Opdivo imunološki uzrokovane nuspojave Kartica za bolesnika verzija 6
220. Orphacol Upute za pravilnu primjenu lijeka; svrbež; proljev;
povišene razine serumskih transaminaza i žučnih kiselina
Vodič za primjenu za zdravstvene djelatnike, verzija 1
221. Ozurdex - Vodic za bolesnike, verzija 2
222. Padcev - Kartica za bolesnika
223. Pamitor 15 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju Osteonekroza čeljusti Kartica za bolesnika, verzija 1
224. Paracetamol B.Braun 10 mg/ml otopina za infuziju Rizik od predoziranja kod primjene iv. oblika lijeka Dozirna kartica, verzija 1
Obavijest
Poster, verzija 1
225. Paracetamol Kabi 10 mg/ml otopina za infuziju Upute za pravilnu primjenu lijeka, rizik od medikacijskih pogrešaka uslijed primjene krive doze Poster, verzija 1; ožujak, 2018
Dozirna kartica, verzija 1; ožujak, 2018
226. Penthrox 99,9%, 3 ml para inhalata, tekućina Hepatotoksičnost, nefrotoksičnost, kardiovaskularni učinci, učinci na dišni sustav, mogućnost zlouporabe, učinci na središnji živčani sustav, maligna hipertermija, interakcija s lijekovima koji induciraju CYP enzime, profesionalna izloženost Vodič za sigurnu primjenu za zdravstvene radnike, verzija 2
Kontrolni popis, verzija 2
Kartica s upozorenjima za bolesnika, verzija 2
227. Periolimel N4E, emulzija za infuziju Upute za pravilnu primjenu lijeka Poster Vodič za primjenu
228. Peyona Upute za pravilno doziranje i praćenje bolesnika Upute za zdravstvene radnike, verzija 1
229. Phan 125 mg filmom obložene tablete Teratogenost, anemija, hepatotoksičnost Knjižica za bolesnika s važnim uputama za sigurnu primjenu lijeka, verzija 2
230. Phan 62,5 mg filmom obložene tablete Teratogenost, anemija, hepatotoksičnost Knjižica za bolesnika s važnim uputama za sigurnu primjenu lijeka, verzija 2
231. Piqray - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
232. Pirfenidon Sandoz 267 mg filmom obložene tablete Poremećaji jetrene funkcije i fotoosjetljivost Kontrolni popis za liječnike, verzija 4
233. Pirfenidon Sandoz 801 mg filmom obložene tablete Poremećaji jetrene funkcije i fotoosjetljivost Kontrolni popis za liječnike, verzija 4
234. Pirfenidon Teva 267 mg filmom obložene tablete Poremećaji jetrene funkcije i fotoosjetljivost Kontrolni popis za liječnike, verzija 4
235. Pirfenidon Teva 801 mg filmom obložene tablete Poremećaji jetrene funkcije i fotoosjetljivost Kontrolni popis za liječnike, verzija 4
236. Pirfenidon Zentiva 267 mg filmom obložene tablete Poremećaji jetrene funkcije i fotoosjetljivost Kontrolni popis za liječnike, verzija 4
237. Pirfenidon Zentiva 801 mg filmom obložene tablete Poremećaji jetrene funkcije i fotoosjetljivost Kontrolni popis za liječnike, verzija 4
238. Pirfenidone Viatris Poremećaji jetrene funkcije i fotoosjetljivost Kontrolni popis za liječnike, verzija 4
239. Ponvory Bradiaritmija nakon primjene prve doze, makularni edem, bronhokonstrikcija (suženje dišnih putova), teško oštećenje jetre, ozbiljne oportunističke infekcije, uključujući progresivnu multifokalnu
leukoencefalopatiju (PML), kožne novotvorine, reproduktivna i embriofetalna toksičnost, konvulzije, neočekivani neurološki ili psihijatrijski simptomi/znakovi
Kontrolni popis za liječnike, verzija 1
Vodič za bolesnike njegovatelje, verzija 1
Podsjetnik o trudnoći namijenjen bolesnicama, verzija 1
240. Pradaxa Rizik od krvarenja Vodič za propisivače pVTE, verzija 5
Vodič za propisivače SPAF, verzija 5
Vodič za propisivače pVTE pedijatrijska populacija, verzija 2
Kartica s upozorenjima za bolesnika Pradaxa kapsule
Kartica s upozorenjima za bolesnika Pradaxa obložene granule
Kartica s upozorenjima za bolesnika Pradaxa prašak i otapalo za oralnu otopinu
241. Prasugrel Mylan - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
242. Prasugrel Pliva 10 mg filmom obložene tablete Informacije o primjeni u bolesnika u dobi ≥ 75 godina ili tjelesne težine < 60 kg Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
243. Prograf 0,5 mg tvrde kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
244. Prograf 1 mg tvrde kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
245. Prograf 5 mg tvrde kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
246. Prolia Osteonekroza čeljusti Kartica za bolesnika
247. Q-Pin 100 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
248. Q-Pin 200 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
249. Q-Pin 25 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
250. Q-Pin SR 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
251. Q-Pin SR 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
252. Q-Pin SR 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
253. Qlaira filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
254. Quelapin 100 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
255. Quelapin 200 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
256. Quelapin 25 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
257. Qutenza Upute za pravilnu i sigurnu primjenu lijeka Vodič za propisivače, verzija 2
258. Ranivisio Rizik zbog nuspojava kod intravitrealne primjene lijeka Vodič za bolesnike dijabetička retinopatija ili dijabetički makularni edem, verzija 4
Vodič za bolesnike dijabetički makularni edem, verzija 4
Vodič za bolesnike neovaskularizacija žilnice, verzija 4
Vodič za bolesnike neovaskularna senilna makularna degeneracija, verzija 4
Vodič za bolesnike začepljenje vene u pozadini mrežnice, verzija 4
259. Remicade - Kartica s podsjetnikom za bolesnika
260. Remodulin 1 mg/ml otopina za infuziju Pravilna primjena lijeka, rizik od infekcija krvi povezanih s kateterom Prezentacija za obuku zdravstvenih radnika, verzija 1
Obrazac događaja od posebnog značaja, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
261. Remodulin 10 mg/ml otopina za infuziju Pravilna primjena lijeka, rizik od infekcija krvi povezanih s kateterom Prezentacija za obuku zdravstvenih radnika, verzija 1
Obrazac događaja od posebnog značaja, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
262. Remodulin 2,5 mg/ml otopina za infuziju Pravilna primjena lijeka, rizik od infekcija krvi povezanih s kateterom Prezentacija za obuku zdravstvenih radnika, verzija 1
Obrazac događaja od posebnog značaja, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
263. Remodulin 5 mg/ml otopina za infuziju Pravilna primjena lijeka, rizik od infekcija krvi povezanih s kateterom Prezentacija za obuku zdravstvenih radnika, verzija 1
Obrazac događaja od posebnog značaja, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
264. Remsima - Kartica za bolesnika
265. Revlimid Teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Obrazac prijave trudnoće, verzija 3
Vodic za bolesnike, verzija 4
Kartica za bolesnika, verzija 3
266. Revolade Hepatotoksičnost,Trombotičke/tromboembolijske komplikacije, Stvaranje retikulina u koštanoj srži i rizik od fibroze koštane srži, Hematološke maligne bolesti, Trombocitopenija nakon liječenja cITP Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
cITP Vodič za sigurnu primjenu lijeka, verzija 2
cITP vodič za bolesnike, verzija 1
267. Rinvoq Ozbiljne i oportunističke infekcije, uključujući tuberkulozu (TBC), herpes zoster, kardiovaskularni poremećaji, upozorenja za primjenu tijekom trudnoće, venska romboembolija Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
Kartica za bolesnike, verzija 3
268. Rixathon Upute za pravilnu primjenu lijeka; PML Kartica upozorenja za zdravstvene radnike Rixathon, verzija 1, 10
Knjižica za zdravstvene radnike, verzija 5
Priručnik za bolesnike, verzija 5
269. Riximyo Upute za pravilnu primjenu lijeka; PML Kartica upozorenja za zdravstvene radnike Riximyo, verzija 1, 10
Knjižica za zdravstvene radnike, verzija 5
Priručnik za bolesnike, verzija 5
270. Roaccutane 10 mg meke kapsule Teratogenost Kontrolni popis i Izjava o razumijevanju rizika za liječnike, verzija 2
Kontrolni popis za ljekarnika, verzija 2
Kartica za bolesnika, verzija 2
271. RoActemra Infekcije kao posljedica pada imuniteta Knjižica za zdravstvene radnike, verzija 8
Knjižica za zdravstvene radnike, verzija 8
Knjižica za bolesnike, verzija 8
Kartica s upozorenjima za bolesnika, verzija 8
272. Rosanelle 0,02 mg/3 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista Provjere za lijecnike (3)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
273. Rosanne 0,03 mg/3 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
274. Roteas Upute za pravilnu i sigurnu primjenu lijeka, rizik od krvarenja Vodič za liječnike, verzija 1
275. Ruconest Preosjetljivost Vodic za imunolosku procjenu, verzija 4
Lista provjere za zdravstvene radnike, verzija 2
Kartica za bolesnika, verzija 4
Dnevnik za bolesnike, verzija 2
Lista provjere za bolesnike, verzija 2
276. Ruxience Upute za pravilnu primjenu lijeka; PML Knjižica za zdravstvene radnike, verzija 5
Priručnik za bolesnike, verzija 5
277. Seroquel 100 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
278. Seroquel 200 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
279. Seroquel 25 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
280. Seroquel XR 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
281. Seroquel XR 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
282. Seroquel XR 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
283. Seroquel XR 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
284. Seroquel XR 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
285. Sialanar Antikolinergičke nuspojave, poput zatvora, otežanog mokrenja, pneumonije, alergijske reakcije Kontrolni popis za liječnike, verzija 1
Kontrolni popis za procjenu, verzija 1
Kartica s podsjetnikom za roditelja i njegovatelja, verzija 1
286. Simponi - Kartica s podsjetnikom za bolesnika
287. Softine 0,03 mg/3 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista Provjere liječnici
Važne informacije za korisnicu
288. Softinelle P 0,02 mg/3 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista Provjere liječnici
Važne informacije za korisnicu
289. Soliris Upute za pravilnu primjenu lijeka i radnje koje je potrebno poduzeti prije primjene lijeka, poput cijepljenja; rizik od infekcija, infuzijskih reakcija aHUS Vodič za propisivace, verzija 5
gMG Vodič za propisivače, verzija 4
NMSOD Vodič za propisivače, verzija 1
PNH Vodič za propisivače, verzija 5
aHUS Brošura za roditelje, verzija 3
aHUS Brošura za bolesnike roditelje, verzija 5
gMG Brošura za bolesnike, verzija 4
NMOSD Brošura za bolesnike, verzija 1
PNH Brošura za bolesnike roditelje, verzija 5
PNH Brošura za roditelje, verzija 3
Kartica sa sigurnosnim informacijama za bolesnika, verzija 4
290. Spiriva 18 mikrograma, prašak inhalata, tvrde kapsule - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
291. Spiriva Respimat 2,5 mikrograma po potisku, otopina inhalata - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
292. Spravato Prolazna disocijativna stanja i poremećaji percepcije; sedacija; povišenje krvnog tlaka; zloupotreba lijeka Brošura za zdravstvene radnike, verzija 1
Kontrolni popis za zdravstvene radnike, verzija 1
Brošura za bolesnike, verzija 1
293. Stayveer Teratogenost, anemija, hepatotoksičnost Knjižica za bolesnika s važnim uputama za sigurnu primjenu lijeka, verzija 2
294. Strensiq Preosjetljivost, upute za korištenje Vodič za bolesnika za samoprimjenu lijeka, verzija 6
Vodič za roditelje ili njegovatelje male djece, verzija 6
295. Suliqua - Vodič za zdravstvene readnike, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 2
296. Tacrocel 0,5 mg kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
297. Tacrocel 1 mg kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
298. Tacrocel 5 mg kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
299. Tandemact karcinom mokraćnog mjehura,
kongestivno zatajenja srca,
opće preporuke namijenjene optimizaciji raspona koristi u odnosu na rizik na razini bolesnika
Vodič za propisivanje pioglitazona-verzija 1
Popratni dopis_pioglitazon
300. Tasigna Kardiovaskularni poremećaji, hepatotoksičnost, pankreatitis, povišenje kolesterola u krvi, povišenje glukoze u krvi, reproduktivna toksičnost, interakcije s CYP3A4 induktorima i inhibitorima; upute za praćenje bolesnika Tasigna Brošura za zdravstvene radnike, verzija 4
Tasigna Brošura za bolesnike, verzija 4
301. Tecentriq Imunološki uzrokovan pneumonitis, hepatitis, kolitis, hipotireoza, hipertireoza, insuficijencija nadbubrežne žlijezde, hipofizitis, šećerna bolest tipa 1, mijastenički sindrom/miastenija gravis, Guillain-Barréov sindrom, meningoencefalitis, pankreatitis i reakcije na infuziju Kartica za bolesnika, verzija 5
302. Tegsedi trombocitopenija, glomerulonefritis, okularna toksičnost Kartica za bolesnika, verzija 1
303. Tenofovir disoproxil Mylan
304. Tosynal 10 mg filmom obložene tablete - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
305. Tosynal 5 mg filmom obložene tablete - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
306. Treprostinil Alpha-Medical 1 mg/ml otopina za infuziju Pravilna primjena lijeka, rizik od infekcija krvi povezanih s kateterom Prezentacija za obuku zdravstvenih radnika, verzija 1
Obrazac događaja od posebnog značaja, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
307. Treprostinil Alpha-Medical 2,5 mg/ml otopina za infuziju Pravilna primjena lijeka, rizik od infekcija krvi povezanih s kateterom Prezentacija za obuku zdravstvenih radnika, verzija 1
Obrazac događaja od posebnog značaja, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
308. Treprostinil Alpha-Medical 5 mg/ml otopina za infuziju Pravilna primjena lijeka, rizik od infekcija krvi povezanih s kateterom Prezentacija za obuku zdravstvenih radnika, verzija 1
Obrazac događaja od posebnog značaja, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
309. Tresuvi 1 mg/ml otopina za infuziju - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
Brošura za bolesnika, verzija 1
310. Tresuvi 10 mg/ml otopina za infuziju - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
Brošura za bolesnika, verzija 1
311. Tresuvi 2,5 mg/ml otopina za infuziju - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
Brošura za bolesnika, verzija 1
312. Tresuvi 5 mg/ml otopina za infuziju - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
Upitnik za bolesnika, verzija 1
Brošura za bolesnika, verzija 1
313. Triumeq Reakcije preosjetljivosti Prezentacija za zdravstvene radnike, verzija 3
314. Trixin 250 mg kapsule Teratogenost, rizik od spontanog pobačaja i prirođenih mana Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 2
315. Trixin 500 mg filmom obložene tablete Teratogenost, rizik od spontanog pobačaja i prirođenih mana Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 2
316. Trizivir Reakcije preosjetljivosti Prezentacija za zdravstvene radnike, verzija 3
317. Truvada Rizik od razvoja rezistencije na lijek, bubrežna toksičnost, učinci na kosti, infekcija hepatitisom B Važne sigurnosne informacije za liječnike, verzija 1
Lista provjere za propisivače, verzija 1
Važne informacije o Truvadi za bolesnike, verzija 1
Kartica za bolesnika, verzija 1
318. Truxima Upute za pravilnu primjenu lijeka; PML Knjižica za zdravstvene radnike, verzija 5
Edukacijska kartica za liječnike onkološke indikacije, verzija 1
Priručnik za bolesnike, verzija 5
319. Tysabri Oportunističke infekcije, uključujući progresivnu multifokalnu leukoencefalopatiju Informacije za liječnike i smjernice za liječenje, verzija 7
Obrazac za nastavak liječenja Tysabrijem, verzija 5
Obrazac za početak liječenja Tysabrijem, verzija 5
Obrazac za trajni prekid liječenja Tysabrijem, verzija 3
Kartica s upozorenjem za bolesnika, verzija 5
320. Ultomiris - Vodič za liječnika PNH i aHUS, verzija 2
Vodič za bolesnike PNH i aHUS, verzija 2
Vodič za roditelje PNH i aHUS, verzija 2
Kartica za bolesnika, verzija 2
Pedijatrijska kartica PNH i aHUS, verzija 2
321. Uptravi Pravilno doziranje i primjena lijeka Vodič za zdravstvene radnike za titraciju lijeka, verzija 1
Vodič za titraciju za bolesnike, verzija 1
322. Vabysmo Alergijska reakcija, upala ili infekcija Vodič za bolesnike, verzija 1
Audio vodič za bolesnike, verzija 1
323. Valdoxan Jetrene nuspojave Brošura za zdravstvene radnike za praćenje funkcije jetre – verzija 2
Shema praćenja funkcije jetre verzija 1
Preporuke za izbjegavanje jetrenih nuspojava – verzija 1
324. Varlota 150 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
325. Venclyxto Sindrom lize tumora Kartica za bolesnika, verzija 1
326. Venofer 20 mg/ml otopina za injekciju/infuziju Reakcije preosjetljivosti, uključujući anafilaktičke/anafilaktoidne reakcije Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Brošura za bolesnike, verzija 2
327. Verria 200 mg filmom obložene tablete Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
328. Verria 50 mg filmom obložene tablete Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
329. Vfend Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
330. Vimizim - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
331. Volibris - Kartica s podsjetnikom za bolesnike, verzija 1
332. Volulyte 6% otopina za infuziju Pravilna primjena lijeka Edukacija za zdravstvene radnike, verzija 1
333. Voluven 6% otopina za infuziju Pravilna primjena lijeka Edukacija za zdravstvene radnike, verzija 1
334. Voramol 200 mg filmom obložene tablete Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
335. Voramol 200 mg prašak za otopinu za infuziju Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
336. Voriconazole Accord Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
337. Vorikonazol Fresenius Kabi 200 mg prašak za otopinu za infuziju Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
338. Vorikonazol PharmaS 200 mg prašak za otopinu za infuziju Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
339. Vorikonazol Pliva 200 mg filmom obložene tablete Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
340. Vorikonazol Pliva 200 mg prašak za otopinu za infuziju Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
341. Vorikonazol Sandoz 200 mg prašak za otopinu za infuziju Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
342. Vortemyel 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
343. Vyndaqel Primjena tijekom trudnoće i dojenja (izbjegavanje primjene lijeka) Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
344. Waylivra Trombocitopenija Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
Vodič za bolesnika ili njegovatelja, verzija 1
345. Xalkori Upute za pravilnu primjenu lijeka Vodič za bolesnike s karticom za bolesnika, verzija 5
346. Xarelto rizik od krvarenja Vodič za liječnike, verzija 9
Poveznica na on line materijal za zdravstvene radnike
Kartica s upozorenjima za bolesnika
347. Xeljanz Upute za pravilnu primjenu lijeka i postupanje prilikom cijepljenja; rizik od infekcija, uključujući tuberkulozu i druge virusne infekcije , gastrointestinalnih perforacija, malignih bolesti, intersticijske bolesti pluća i nemelanomskog raka kože Vodič za propisivače, verzija 5
Lista provjere na početku liječenja, verzija 5
Lista provjere tijekom liječenja, verzija 5
Kartica s upozorenjima za bolesnika, verzija 5
348. Xenpozyme Teška alergijska reakcija, teratogenost Kartica za bolesnika, verzija 1
349. Xgeva Osteonekroza čeljusti Kartica za bolesnika
350. Ximluci Rizik zbog nuspojava kod intravitrealne primjene lijeka Vodic za bolesnike dijabetička retinopatija ili dijabetički makularni edem, verzija 1
Vodič za bolesnike dijabetički makularni edem (DME), verzija 4
Vodič za bolesnike neovaskularizacija žilnice (CNV), verzija 4
Vodič za bolesnike neovaskularna, senilna, makularna degeneracija (AMD), verzija 4
Vodič za bolesnike začepljenje vene u pozadini mrežnice, verzija 4
Audio vodič za bolesnike - dijabetička retinopatija ili dijabetički makularni edem, verzija 1
Audio vodič za bolesnike - dijabetički makularni edem (DME), verzija 4
Audio vodič za bolesnike - neovaskularizacija žilnice (CNV), verzija 4
Audio vodič za bolesnike - neovaskularna, senilna, makularna degeneracija (AMD), verzija 4
Audio vodič za bolesnike - začepljenje vene u pozadini mrežnice, verzija 4
351. Xospata Sindrom diferencijacije Edukacijska knjižica za zdravstvene radnike, verzija 2
Kartica s upozorenjima za bolesnika
352. Xultophy Pravilno doziranje i primjena lijeka Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
353. Xyrem Depresija SŽS, respiratorna depresija, interakcija s alkoholom, zlouporaba lijeka Obrazac za početak liječenja, verzija 2
Obrazac za kontrolu liječenja, verzija 3
Često postavljana pitanja o sigurnosti lijeka Xyrem, verzija 3
Kartica s upozorenjima za bolesnika, verzija 3
Upute za bolesnika za primjenu lijeka, verzija 2
Vodič za pedijatrijske bolesnike i njihove skrbnike, verzija 1
354. Yasmin 0,03 mg/3 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
355. Yervoy Probavni poremećaji (kolitis, proljev); Hepatotoksičnost; Ozbiljne kožne reakcije; Neurološke nuspojave; Endokrinopatije; Druge imunološki uzrokovane nuspojave (uveitis, eozinofilija, povišene vrijednosti lipaze u krvi, glomerulonefritis, hemolitička anemija, pneumonitis, višeorgansko zatajenje, i dr.) Vodič za bolesnika verzija 5
Kartica za bolesnike verzija 5
356. Yuflyma Informacije o ozbiljnim nuspojavama adalimumaba poput infekcija, zatajenja srca, malignog oboljenja i poteškoća sa živčanim sustavom Kartica podsjetnik za odrasle bolesnike, verzija 3
Kartica podsjetnik za pedijatrijske bolesnike, verzija 3
357. Zessly - Kartica s podsjetnikom za bolesnike, verzija listopad 2019
358. Ziagen Reakcije preosjetljivosti Prezentacija za zdravstvene radnike, verzija 3
359. Zilart 125 mg tablete za oralnu suspenziju Upute za pravilno liječenje, za prijelaz načina primjene s infuzije na tablete; upute za praćenje funkcije bubrega i jetre Brošura za zdravstvene radnike, verzija 1
Brošura za bolesnike, verzija 1
360. Zilart 250 mg tablete za oralnu suspenziju Upute za pravilno liječenje, za prijelaz načina primjene s infuzije na tablete; upute za praćenje funkcije bubrega i jetre Brošura za zdravstvene radnike, verzija 1
Brošura za bolesnike, verzija 1
361. Zilart 500 mg tablete za oralnu suspenziju Upute za pravilno liječenje, za prijelaz načina primjene s infuzije na tablete; upute za praćenje funkcije bubrega i jetre Brošura za zdravstvene radnike, verzija 1
Brošura za bolesnike, verzija 1
362. Zoledronic Acid Accord Osteonekroza čeljusti Kartica za bolesnika verzija 1
363. Zoledronic Acid Hospira Osteonekroza čeljusti Kartica za bolesnika verzija 1
364. Zoledronic acid Teva Osteonekroza čeljusti Kartica za bolesnika verzija 1
365. Zolenat 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju Osteonekroza čeljusti Kartica za bolesnika verzija 1