Medicinal Products

Bevimlar 20 mg filmom obložene tablete

Name Bevimlar 20 mg filmom obložene tablete
Marketing Authorisation Number HR-H-670167233
Active Substance rivaroksaban
Composition jedna filmom obložena tableta sadrži 20 mg rivaroksabana
Pharmaceutical Form Filmom obložena tableta
Manufacturer Laboratorios Liconsa S.A., Azuqueca de Henares, Guadalajara, Španjolska
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Njemačka
Marketing Authorisation Holder Stada d.o.o., Hercegovačka 14, Zagreb, Hrvatska
Marketing Authorisation Date 26.10.2022
MA Period of Validity 26.10.2027
Classification Number UP/I-530-09/21-01/96
Registration Number 381-12-01/70-22-06
Prescription na recept
Type of prescription ponovljivi recept
Distribution u ljekarni
Advertising to general public zabranjeno
ATC Code B01AF01
SmPC download
PL download
Public Assessment Report download
Summary of risk management plan download
Educational materials
for healthcare professionals
Vodič za liječnike s informacijama o primjeni rivaroksabana, verzija 1
Educational materials
for patients / caregivers
Kartica s upozorenjima za bolesnika Bevimlar

Note

Za predmetni lijek Agencija za lijekove i medicinske proizvode je dana 26. listopada 2022. godine donijela Rješenje o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet koje je sukladno članku 46. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18) dano pod sljedećim uvjetima:

 a) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet Stada d.o.o., Hercegovačka 14, 10 000 Zagreb obvezan je poduzeti dodatne mjere minimizacije rizika koje su neophodne za sigurnu i djelotvornu primjenu lijeka na način da je za lijek Bevimlar 20 mg filmom obložene tablete (rivaroksaban) dužan osigurati edukacijski materijal koji čine sažetak opisa svojstava lijeka, upute za propisivača i kartica s upozorenjima za bolesnika.

 b) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet obvezan je usuglasiti sadržaj i format edukacijskih materijala, uključujući komunikacijski plan i način distribucije, kao i sve druge aspekte ovih edukacijskih materijala s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode ukinut će odobrenje za stavljanje u promet predmetnog lijeka ako nositelj odobrenja ne ispunjava obaveze utvrđene uvjetima navedenim u Rješenju.

Packaging

Back