Medicinal Products

Mikofenolatna kiselina Accord 180 mg želučanootporne tablete

Name Mikofenolatna kiselina Accord 180 mg želučanootporne tablete
Former Name Mikofenolatna kiselina PharmaS 180 mg želučanootporne tablete
Marketing Authorisation Number HR-H-499939322
Active Substance mikofenolatnatrij
Composition jedna želučanootporna tableta sadrži 180 mg mikofenolatne kiseline u obliku mikofenolatnatrija
Pharmaceutical Form želučanootporna tableta
Packaging [MA Number for Packaging] 20 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-499939322-01]
50 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-499939322-02]
100 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-499939322-03]
120 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-499939322-04]
250 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-499939322-05]
Manufacturer PharmaS d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o., Pabianice, Poljska
Marketing Authorisation Holder Accord Healthcare Polska Sp. z o.o., Ul. Tasmowa 7, Mazowieckie, Varšava, Poljska
Marketing Authorisation Date 12.11.2021
MA Period of Validity 23.03.2026
Classification Number UP/I-530-09/19-01/117
Registration Number 381-12-01/70-21-24
Prescription na recept
Type of prescription ograničeni recept
Distribution u ljekarni
Advertising to general public zabranjeno
ATC Code L04AA06
SmPC download
PL download
Public Assessment Report download
Summary of risk management plan download
Educational materials
for healthcare professionals
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Upitnik za zdravstvene radnike, verzija 1
Educational materials
for patients / caregivers
Vodič za bolesnike, verzija 2
Upitnik za bolesnike, verzija 1

Note

Za predmetni lijek Agencija za lijekove i medicinske proizvode je dana 23. ožujka 2021. donijela Rješenje o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet koje je sukladno članku 46. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18) dano pod sljedećim uvjetima:

a) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, 10000 Zagreb, obvezan je poduzeti dodatne mjere minimizacije rizika koje su neophodne za sigurnu i djelotvornu primjenu lijeka kako bi se uputilo na rizik od teratogenosti na način da je za lijek Mikofenolatna kiselina PharmaS 180 mg želučanootporne tablete (acidum mycophenolicum) dužan osigurati edukacijski paket koji čine Vodič za zdravstvene radnike i Vodič za bolesnike.

b) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet obvezan je prije stavljanja lijeka u promet usuglasiti sadržaj i format Vodiča za zdravstvene radnike i Vodiča za bolesnike, uključujući i komunikacijski plan s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode ukinut će odobrenje za stavljanje u promet predmetnog lijeka ako nositelj odobrenja ne ispunjava obaveze utvrđene uvjetima navedenim u Rješenju. 

Back