Medicinal Products

Teriflunomid PharmaS 14 mg filmom obložene tablete

Name Teriflunomid PharmaS 14 mg filmom obložene tablete
Marketing Authorisation Number HR-H-157134842
Active Substance teriflunomid
Composition jedna filmom obložena tableta sadrži 14 mg teriflunomida
Pharmaceutical Form Filmom obložena tableta
Packaging [MA Number for Packaging] 28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-157134842-01]
84 tablete u blisteru, u kutiji  [HR-H-157134842-02]
Manufacturer AdAlvo Limited, San Gwann, Malta
Pharmadox Healthcare Limited, Paola, Malta
Kevaro Group Ltd, Sofia, Bugarska
Marketing Authorisation Holder PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, Zagreb, Hrvatska
Marketing Authorisation Date 27.02.2023
MA Period of Validity 27.02.2028
Classification Number UP/I-530-09/21-01/257
Registration Number 381-12-01/70-23-15
Prescription na recept
Type of prescription ograničeni recept
Distribution u ljekarni
Advertising to general public zabranjeno
ATC Code L04AA31
SmPC download
PL download
Public Assessment Report Javno izvješće o ocjeni Teriflunomid PharmaS
Summary of risk management plan download
Educational materials
for healthcare professionals
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
Educational materials
for patients / caregivers
Kartica za bolesnika, verzija 4

Note

Za predmetni lijek Agencija za lijekove i medicinske proizvode je dana 27. veljače 2023. godine donijela Rješenje o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet koje je sukladno članku 46. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18) dano pod sljedećim uvjetima:

a) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, Zagreb, Hrvatska obvezan je poduzeti dodatne mjere minimizacije rizika koje su neophodne za sigurnu i djelotvornu primjenu lijeka na način da je za lijek Teriflunomid PharmaS 14 mg filmom obložene tablete (teriflunomid) dužan osigurati edukacijski materijal koji čine Sažetak opisa svojstava lijeka, edukacijski materijal za zdravstvene radnike i edukacijska kartica za bolesnike.

b) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet obvezan je usuglasiti sadržaj i format edukcijskog materijala, uključujući komunikacijski plan i način distribucije, kao i sve druge aspekte ovih edukacijskih materijala s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske

Agencija za lijekove i medicinske proizvode ukinut će odobrenje za stavljanje u promet predmetnog lijeka ako nositelj odobrenja ne ispunjava obaveze utvrđene uvjetima navedenim u Rješenju.

Back