Lijekovi

Teriflunomid PharmaS 14 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Teriflunomid PharmaS 14 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-157134842
Djelatna tvar teriflunomid
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 14 mg teriflunomida
Farmaceutski oblik Filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-157134842-01]
84 tablete u blisteru, u kutiji  [HR-H-157134842-02]
Proizvođač AdAlvo Limited, San Gwann, Malta
Pharmadox Healthcare Limited, Paola, Malta
Kevaro Group Ltd, Sofia, Bugarska
Nositelj odobrenja PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 27.02.2023.
Rok rješenja 27.02.2028.
Klasa UP/I-530-09/21-01/257
Urbroj 381-12-01/70-23-15
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L04AA31
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku Javno izvješće o ocjeni Teriflunomid PharmaS
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica za bolesnika, verzija 4

Napomena

Za predmetni lijek Agencija za lijekove i medicinske proizvode je dana 27. veljače 2023. godine donijela Rješenje o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet koje je sukladno članku 46. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18) dano pod sljedećim uvjetima:

a) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, Zagreb, Hrvatska obvezan je poduzeti dodatne mjere minimizacije rizika koje su neophodne za sigurnu i djelotvornu primjenu lijeka na način da je za lijek Teriflunomid PharmaS 14 mg filmom obložene tablete (teriflunomid) dužan osigurati edukacijski materijal koji čine Sažetak opisa svojstava lijeka, edukacijski materijal za zdravstvene radnike i edukacijska kartica za bolesnike.

b) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet obvezan je usuglasiti sadržaj i format edukcijskog materijala, uključujući komunikacijski plan i način distribucije, kao i sve druge aspekte ovih edukacijskih materijala s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske

Agencija za lijekove i medicinske proizvode ukinut će odobrenje za stavljanje u promet predmetnog lijeka ako nositelj odobrenja ne ispunjava obaveze utvrđene uvjetima navedenim u Rješenju.

Povratak