HALMED u suradnji s HFD-om provodi kampanju o važnosti prijavljivanja sumnji na nuspojave lijekova

Kampanja se provodi putem društvenih mreža u sklopu Europskog tjedna svjesnosti o važnosti prijava sumnji na nuspojave

Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2018. godini

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na svojim internetskim stranicama objavila Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2018. godini.

PRIJAVITE SUMNJU NA NUSPOJAVU LIJEKA

putem on-line prijave ili mobilne aplikacije

HALMED objavio publikaciju Potrošnja lijekova u Hrvatskoj od 2013. do 2017. godine

Ovo komparativno izvješće o potrošnji lijekova tijekom višegodišnjeg razdoblja može služiti kao osnova za planiranje potrošnje lijekova i racionalne farmakoterapije na svim razinama zdravstvene zaštite.

Petnaest godina HALMED-a

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) obilježava petnaestu godišnjicu svojeg djelovanja.

Novosti

Ostale novosti
Žurno OBAVJEŠĆIVANJE

Pisarnica

Važne informacije

Ksaverska cesta 4, Zagreb
Rad sa strankama: 8.00 do 15.30

Molimo da se za zaprimanje više predmeta najavite na 01/4884 162, 01/4884 165, 01/4884 106

E-mail:

Anketa

Pitanje? - min txt 2 reda, ako ide u jedan odgovori su na istoj poziciji!

Rezultati Arhiva