Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2018. godini

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na svojim internetskim stranicama objavila Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2018. godini.

PRIJAVITE SUMNJU NA NUSPOJAVU LIJEKA

putem on-line prijave ili mobilne aplikacije

HALMED objavio publikaciju Potrošnja lijekova u Hrvatskoj od 2013. do 2017. godine

Ovo komparativno izvješće o potrošnji lijekova tijekom višegodišnjeg razdoblja može služiti kao osnova za planiranje potrošnje lijekova i racionalne farmakoterapije na svim razinama zdravstvene zaštite.

Petnaest godina HALMED-a

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) obilježava petnaestu godišnjicu svojeg djelovanja.

Novosti

Ostale novosti

Najave...

Predavanje "Nitrozaminska onečišćenja u lijekovima"

U okviru Sekcije za farmaceutsku regulativu Hrvatskog farmaceutskog društva (HFD), Koraljka Meštrović, mag. pharm., samostalna stručna ocjeniteljica dokumentacije o lijeku u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, održat će predavanje na temu "Nitrozaminska onečišćenja u lijekovima". Predavanje će se održati u utorak, 19. studenog 2019. godine s početkom u 18 sati u prostorijama HFD-a, na adresi Masarykova 2/II, Zagreb.

opširnije

Predavanje "Određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko"

U okviru Sekcije za farmaceutsku regulativu Hrvatskog farmaceutskog društva (HFD), Vladimir Mihalic, mag. pharm., glavni koordinator za cijene lijekova u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, održat će predavanje na temu "Određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko". Predavanje će se održati u četvrtak, 21. studenog 2019. godine s početkom u 18 sati u prostorijama HFD-a, na adresi Masarykova 2/II, Zagreb.

opširnije

Ostale najave
Žurno OBAVJEŠĆIVANJE

Pisarnica

Važne informacije

Ksaverska cesta 4, Zagreb
Rad sa strankama: 8.00 do 15.30

Molimo da se za zaprimanje više predmeta najavite na 01/4884 162, 01/4884 165, 01/4884 106

E-mail:

Anketa

Pitanje? - min txt 2 reda, ako ide u jedan odgovori su na istoj poziciji!

Rezultati Arhiva