Za Predstavnike industrije

Nove sigurnosne informacije

Kako prijaviti nuspojavu

Aplikacija web ponude

Putem aplikacije Web ponude podnositelji zahtjeva za HALMED-ove usluge mogu samostalno kreirati ponude za postupke koje pokreću, temeljem kojih će obavljati plaćanja.

opširnije
Žurno OBAVJEŠĆIVANJE

Pisarnica

Važne informacije

Ksaverska cesta 4, Zagreb
Rad sa strankama: 8.00 do 15.30

Molimo da se za zaprimanje više predmeta najavite na 01/4884 162, 01/4884 165, 01/4884 106

E-mail:

Anketa

Pitanje? - min txt 2 reda, ako ide u jedan odgovori su na istoj poziciji!

Rezultati Arhiva