Pravne napomene

Pravne napomene

Korištenjem web stranica Agencije za lijekove i medicinske proizvode (u daljnjem tekstu Agencija) u potpunosti prihvaćate sljedeće uvjete korištenja i njihove pravne učinke.

Podaci i informacije objavljene na ovim web stranicama ne smiju se kopirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Agencije. Podaci i informacije objavljene na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Agencija ulaže maksimalan napor kako bi se na ovoj web stranici našli točni i aktualni podaci u trenutku njihovog unošenja, ali ne može biti odgovorna za njihovu točnost i potpunost.

Svi podaci i informacije objavljeni na web stranicama Agencije isključivo su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti kao službeni podatak u bilo koju svrhu.

Svi korisnici koji pristupaju web stranicama koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. Agencija neće biti odgovorna za direktne ili indirektne štete koje su nastale kao rezultat korištenja ovih stranica.

Informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima dostupne pacijentima isti ne bi smjeli koristiti za dijagnosticiranje ili liječenje određenog zdravstvenog stanja ili bolesti bez prethodne konzultacije sa zdravstvenim djelatnikom. Dio informacija na web stranicama Agencije, sukladno važećim zakonskih i podzakonskim propisima, dostupan je isključivo zdravstvenim djelatnicima, uz poštivanje uvjeta koji su navedeni u tim dijelovima web stranica Agencije.

Agencija zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ažurirati ili izmijeniti podatke na ovim web stranicama.

Web stranice Agencije sadrže informacije trećih strana i linkove na druge Internet stranice nad kojima Agencija nema kontrolu i nije odgovorna za točnost informacija koje su objavljene na istim.

Agencija se u potpunosti obvezuje poštivati privatnost posjetitelja ovih web stranica te će prikupljati samo one osobne podatke naših korisnika koji nam se dobrovoljno dostave. Te podatke ćemo koristiti kako bismo udovoljili vašim zahtjevima za informacijama i kako bismo bolje razumjeli vaše potrebe te unaprijedili naše usluge.

Navedene podatke nećemo ustupati trećim osobama bez prethodnog pristanka korisnika.

Žurno OBAVJEŠĆIVANJE

Pisarnica

Važne informacije

Ksaverska cesta 4, Zagreb
Rad sa strankama: 8.00 do 15.30

Molimo da se za zaprimanje više predmeta najavite na 01/4884 162, 01/4884 165, 01/4884 106

E-mail:

Anketa

Pitanje? - min txt 2 reda, ako ide u jedan odgovori su na istoj poziciji!

Rezultati Arhiva