Farmakovigilancija

Pisma zdravstvenim radnicima

Na ovoj je stranici dostupan kronološki pregled pisama zdravstvenim radnicima, koja sadrže informacije u vezi sa sigurnom primjenom lijekova.

opširnije

Pečat za označavanje važnih sigurnosnih obavijesti

U slučaju slanja pisama zdravstvenim radnicima koja se odnose na važne sigurnosne obavijesti, a koja su priređena u suradnji s HALMED-om, nositelji odobrenja na prednju stranu omotnice trebaju staviti pečat koji je pripremio HALMED. Njegova namjena je dodatno upozoriti krajnje korisnike na važnu sigurnosnu obavijest u sadržaju omotnice.

opširnije

Podnošenje HALMED-u dokumentacije za prijavu i ocjenu neintervencijskog ispitivanja

Agencija za lijekove i medicinske proizvode nadležna je za odobravanje neintervencijskih ispitivanja. Na ovoj stranici dostupan je popis dokumenata koje je podnositelj zahtjeva za odobravanje neintervencijskog ispitivanja dužan dostaviti HALMED-u, kao i dodatne upute.

opširnije

Podnošenje sigurnosnih informacija u kliničkim ispitivanjima lijekova

Na ovoj stranici možete pronaći pitanja i odgovore u vezi s procedurom podnošenja HALMED-u sigurnosnih informacija vezanih uz klinička ispitivanja lijekova.

opširnije

Novi podaci o sigurnoj primjeni lijekova

Na ovoj stranici možete pronaći novosti u vezi s aktivnostima u području farmakovigilancije.

opširnije

Mjere minimizacije rizika (MMR)

Na ovoj stranici dostupan je pregled lijekova s dodatnim mjerama minimizacije rizika (MMR) koje je odobrio HALMED. Mjere minimizacije rizika su dodatne mjere koje se uvode kod pojedinih lijekova čija primjena nosi specifične rizike te stoga ne bi mogli biti ili ostati odobreni bez navedenih mjera.

opširnije

Lista ozbiljnih nuspojava

Putem ove stranice možete pristupiti popisu nuspojava koje se smatraju ozbiljnima, a nisu jednoznačno određene kriterijima ozbiljnosti sukladno Smjernici o dobroj farmakovigilancijskoj praksi (GVP) Modul VI, kao i kriterijima za uvrštavanje nuspojava na ovaj popis odnosno uklanjanje s njega.

opširnije

Izvješća o nuspojavama

Na ovoj je stranici dostupan kronološki pregled Izvješća o prijavama nuspojava lijekova u Republici Hrvatskoj, koja svake godine objavljuje Agencija za lijekove i medicinske proizvode.

opširnije

Postupanje sa sigurnosnim signalima

Sigurnosni signal je informacija o novom ili poznatom štetnom događaju koji je potencijalno uzrokovan primjenom lijeka, a temeljem kojeg se pokreće dodatna istraga.

opširnije
Žurno OBAVJEŠĆIVANJE

Pisarnica

Važne informacije

Ksaverska cesta 4, Zagreb
Rad sa strankama: 8.00 do 15.30

Molimo da se za zaprimanje više predmeta najavite na 01/4884 162, 01/4884 165, 01/4884 106

E-mail:

Anketa

Pitanje? - min txt 2 reda, ako ide u jedan odgovori su na istoj poziciji!

Rezultati Arhiva