Novosti i edukacije

Pismo zdravstvenim radnicima vezano uz pojavu osteonekroze čeljusti

05.07.2006.

Odsjek za farmakovigilanciju Agencije za lijekove i medicinske proizvode prihvatio je 19. lipnja tekst pisama koja će Novartis Hrvatska d.o.o. kao nositelj odobrenja za stavljanje u promet lijekova Aredia injekcije 15 i 30 mg (acidum pamidronicum) i Zometa 4 mg/ml koncentrat otopine za infuziju (acidum zolendronicum) uputiti zdravstvenim radnicima.

Pismima se zdravstvene radnike želi upoznati s nedavnim izmjenama Sažetaka opisa svojstava predmetnih lijekova, a koje su izvršene kako bi se osiguralo optimalno vođenje pacijenata s uznapredovalim zloćudnim tumorima koji obuhvaćaju kosti, te pružilo smjernice za vođenje pacijenata u svezi osteonekroze čeljusti. Pojava osteonekroze čeljusti primijećena je u pacijenata oboljelih od karcinoma liječenih bisfosfonatima, uključujući lijekove Arediu i Zometu kao sastavni dio liječenja karcinoma. Uzročno posljedična povezanost između osteonekroze čeljusti i liječenja bisfosfonatima nije sa sigurnošću utvrđena i s tim se stanjem povezuju višestruki čimbenici rizika, kao npr. dijagnoza karcinoma, popratna terapija (uključujući kemoterapiju, radioterapiju, kortikosteroide) te višestruka paralelna bolesna stanja (npr. anemija, koagulopatije, infekcije, ranija bolest usne šupljine).

Tekst pisama nalazi se u nastavku.

Povratak