Novosti i edukacije

Povlačenje iz prometa serija lijeka Keppra 100mg/ml oralna otopina nositelja odobrenja Medis Adria d.o.o.

01.10.2008.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode zaprimila je od nositelja odobrenja Medis Adria d.o.o. obavijest o povlačenju iz prometa serija lijeka Keppra 100 mg/ml oralna otopina zbog uočene neispravnosti u navođenju doziranja za dijete od 15 kg u Uputi o lijeku (150 mg odgovara 1,5 ml, a ne 15 ml kako je navedeno u Uputi).

Lijek se dozira pomoću plastične štrcaljke (sastavni dio pakovanja) koja je graduirana u miligramima koji su u Uputi točno navedeni.

Temeljem ove obavijesti povlače se sljedeće serije lijeka:

  • serija broj 026 (rok uporabe 31.10.2008.)
  • serija broj 090 (rok uporabe 31.07.2010.)

Agencija za lijekove i medicinske proizvode nije zaprimila niti jednu nuspojavu prijavljenu na navedene serije lijeka Keppra 100mg/ml oralna otopina.

Povratak