Novosti i edukacije

Dana 19. travnja 2019. godine stupile na snagu izmjene i dopune Cjenika usluga HALMED-a

19.04.2019.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) obavještava korisnike svojih usluga da su dana 19. travnja 2019. godine na snagu stupile izmjene i dopune Cjenika usluga HALMED-a, na koje je suglasnost dalo Ministarstvo zdravstva.

Navedene izmjene i dopune Cjenika odnose se na točku 5. Promet lijekova i točku 11. Farmakovigilancija.

U točku 5. Promet lijekova uvedene su usluge izračuna najviše dozvoljene cijene lijekova na veliko te izdavanja suglasnosti za unošenje/uvoz neodobrenog lijeka za klinička ispitivanja, a s obzirom na to da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima (Narodne novine, broj 100/18.) HALMED postao nadležan za navedene poslove.

U točki 11. Farmakovigilancija provedene su izmjene u cilju smanjenja financijskog opterećenja nositelja odobrenja na način da se troškovi za nacionalnu implementaciju dodatnih mjera minimizacije rizika za lijekove različitih nositelja odobrenja u RH, koji sadrže istu djelatnu tvar, dijele na dva ili više nositelja odobrenja.

Dodatno, iz predmetne točke 11. uklonjena je usluga Administrativna obrada u kliničkom ispitivanju te usluga Administrativna obrada Periodičkog izvješća o neškodljivosti.

Cjenik je dostupan u rubrici Cjenik usluga HALMED-a, odnosno ovdje.

Povratak