Novosti i edukacije

HALMED sudjeluje u e-tečaju Biološka terapija koji provodi Hrvatska ljekarnička komora

22.07.2019.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) sudjeluje u e-tečaju Biološka terapija koji provodi Hrvatska ljekarnička komora (HLJK) s predavanjem pod nazivom Farmakovigilancija bioloških lijekova. Navedeno predavanje, s ciljem informiranja i educiranja ljekarnika o farmakovigilanciji i praćenju primjene bioloških lijekova pripremila je voditeljica HALMED-ovog Odsjeka za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju, Željana Margan Koletić, mr. pharm. Predavanje je nastalo u sklopu suradnje HALMED-a i HLJK-a.

Predmetni e-tečaj boduje se u skladu s Pravilnikom o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti magistara farmacije prema odluci Povjerenstva za stručno usavršavanje HLJK-a.

Više informacija dostupno je na internetskim stranicama Hrvatske ljekarničke komore, odnosno ovdje.

Povratak