Novosti i edukacije

Objavljene preporuke za prijavu izmjena u dokumentaciji o lijeku na temelju ocjene sigurnosnih signala sa sjednice PRAC-a od 26. do 29. studenog 2018.

17.01.2019.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) objavila je na svojim internetskim stranicama preporuke za prijavu izmjena u dokumentaciji o lijeku na temelju ocjene sigurnosnih signala koje su usvojene na sjednici Povjerenstva za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) Europske agencije za lijekove (EMA) od 26. do 29. studenog 2018., kao i prijevod preporuka na hrvatski jezik. Preporuke se odnose na sljedeće djelatne tvari:

  • Kanagliflozin; dapagliflozin; empagliflozin; ertugliflozin (signal: Fournierova gangrena; EPITT br. 19308);
  • Karbimazol; tiamazol (signal: nove informacije o poznatom riziku od urođenih mana i neonatalnih poremećaja u slučaju izloženosti tijekom trudnoće; EPITT br. 19238)
  • Karbimazol; tiamazol (signal: pankreatitis; EPITT br. 19274)
  • Certolizumabpegol; etanercept; golimumab; infliksimab (signal: lihenoidna kožna reakcija; EPITT br. 19128)
  • Dulaglutid; eksenatid; liraglutid (signal: dijabetička ketoacidoza, EPITT br. 19237)
  • Perindopril (signal: Raynaudov fenomen; EPITT br. 19248)

Tekst preporuka dostupan je ovdje.

Obveza prijavljivanja izmjene u dokumentaciji o lijeku HALMED-u odnosi se na lijekove odobrene nacionalnim postupkom u Republici Hrvatskoj, koji sadrže djelatne i/ili pomoćne tvari za koje usvojena preporuka PRAC-a uključuje izmjenu informacija o lijeku. Nositelji odobrenja dužni su prilikom prijave izmjene u dokumentaciji o lijeku koristiti usvojeni hrvatski prijevod uvijek kada je dostupan, te u tom slučaju izmjenu klasificirati kao IAIN C.I.z. Samo u slučaju kada na stranicama EMA-e za određeni signal nije objavljen prijevod preporuke na hrvatski jezik (signali prije sjednice PRAC-a iz siječnja 2015.), nositelji su dužni prevesti tekst s engleskog na hrvatski jezik.

Prilikom predaje zahtjeva za izmjenu nositelj odobrenja dužan je kao šifru postupka navesti odgovarajući EPITT broj.

Povratak