Novosti i edukacije

Objavljene preporuke za prijavu izmjena u dokumentaciji o lijeku na temelju ocjene sigurnosnih signala sa sjednice PRAC-a od 11. do 14. svibnja 2020. godine

23.06.2020.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) objavila je na svojim internetskim stranicama preporuke za prijavu izmjena u dokumentaciji o lijeku na temelju ocjene sigurnosnih signala koje su usvojene na sjednici Povjerenstva za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) Europske agencije za lijekove (EMA) od 11. do 14. svibnja 2020. godine, kao i prijevod preporuka na hrvatski jezik.

Preporuke se odnose na sljedeće djelatne tvari:

  • baricitinib (signal: divertikulitis; EPITT br. 19496)
  • buprenorfin; buprenorfin, nalokson (signal: interakcija sa serotonergičkim lijekovima koja dovodi do serotoninskog sindroma; EPITT br. 19475)
  • hormonsko nadomjesno liječenje (HNL) (signal: nove informacije o poznatom riziku od raka dojke; EPITT br. 19482)
  • mirtazapin (signal: amnezija; EPITT br. 19506)
  • mirtazapin (signal: reakcija na lijek s eozinofilijom i sistemskim simptomima (DRESS); EPITT br. 19565)
  • sertralin (signal: mikroskopski kolitis; EPITT br. 19513).

Tekst preporuka dostupan je ovdje.

Obveza prijavljivanja izmjene u dokumentaciji o lijeku HALMED-u odnosi se na lijekove odobrene nacionalnim postupkom u Republici Hrvatskoj, koji sadrže djelatne i/ili pomoćne tvari za koje usvojena preporuka PRAC-a uključuje izmjenu informacija o lijeku. Nositelji odobrenja dužni su prilikom prijave izmjene u dokumentaciji o lijeku koristiti usvojeni hrvatski prijevod uvijek kada je dostupan te u tom slučaju izmjenu klasificirati kao IAIN C.I.z. Samo u slučaju kada na stranicama EMA-e za određeni signal nije objavljen prijevod preporuke na hrvatski jezik (signali prije sjednice PRAC-a iz siječnja 2015.), nositelji su dužni prevesti tekst s engleskog na hrvatski jezik.

Prilikom predaje zahtjeva za izmjenu nositelj odobrenja dužan je kao šifru postupka navesti odgovarajući EPITT broj.

Povratak