Promet, proizvodnja i inspekcija

Obavijest o povlačenju pojedinih serija lijekova Vitopril 5 mg tablete, Vitopril 10 mg tablete i Vitopril 20 mg tablete

21.09.2017.

Tvrtka Stada d.o.o., nositelj odobrenja za stavljanje u promet lijekova Vitopril 5 mg tablete, Vitopril 10 mg tablete i Vitopril 20 mg tablete obavijestila je Agenciju za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) o povlačenju sljedećih serija navedenih lijekova s tržišta Republike Hrvatske:

  • Vitopril 5 mg tablete: serije 51102 (rok valjanosti 31.03.2018.) i 45240 (rok valjanosti 31.12.2017.)
  • Vitopril 10 mg tablete: serije 53004 (rok valjanosti 31.07.2018.) i 44223 (rok valjanosti 31.10.2017.)
  • Vitopril 20 mg tablete: serije 44324 (rok valjanosti 31.10.2017.) i 52804 (rok valjanosti 31.07.2018.).

Povlačenje se provodi do razine ljekarni. Serije lijekova se povlače iz regulatornih razloga, a u skladu s člankom 113., stavkom 2. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13. i 90/14.) prema kojem serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Povratak