Lijekovi

Adexa 0,03 mg + 0,15 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Adexa 0,03 mg + 0,15 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-274513286
Djelatna tvar etinilestradiol
levonorgestrel
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 0,03 mg etinilestradiola i 0,15 mg levonorgestrela
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 21 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-274513286-01]
63 tablete u blisteru, u kutiji  [HR-H-274513286-02]
Proizvođač mibe GmbH Arzneimittel, Brehna, Njemačka
Nositelj odobrenja Mibe Pharmaceuticals d.o.o., Zavrtnica 17, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 21.03.2018.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/245
Urbroj 381-12-01/38-18-04
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK G03AA07
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
Povratak