Lijekovi

Ambrisentan Teva 5 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Ambrisentan Teva 5 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-739997107
Djelatna tvar ambrisentan
Sastav jedna tableta sadrži 5 mg ambrisentana
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 10 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-739997107-01]
30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-739997107-02]
60 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-739997107-03]
120 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-739997107-04]
10 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji   [HR-H-739997107-05]
30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji   [HR-H-739997107-06]
60 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji   [HR-H-739997107-07]
120 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji   [HR-H-739997107-08]
Proizvođač Merckle GmbH, Blaubeuren, Baden-Wuerttemberg, Njemačka
Balkanpharma - Dupnitsa AD, Dupnitsa, Bugarska
Nositelj odobrenja Teva B.V., Swensweg 5, Haarlem, Nizozemska
Datum rješenja 10.02.2020.
Rok rješenja 10.02.2025.
Klasa UP/I-530-09/18-01/115
Urbroj 381-12-01/70-20-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C02KX02
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Kartica s podsjetnikom za bolesnike, verzija 2
Povratak