Lijekovi

Axira 35 filmom obložene tablete

Naziv lijeka Axira 35 filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-398577787
Djelatna tvar ciproteronacetat
etinilestradiol
Sastav jedna tableta sadrži 2 mg ciproteronacetata i 0,035 mg etinilestradiola
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 63 tablete u blisteru, u kutiji  [HR-H-398577787-01]
Proizvođač mibe GmbH Arzneimittel, Brehna, Njemačka
Nositelj odobrenja Mibe Pharmaceuticals d.o.o., Zavrtnica 17, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 14.05.2018.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/224
Urbroj 381-12-01/30-18-04
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK G03HB01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Lista provjere za propisivače, verzija 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Važne informacije za korisnicu, verzija 2
Povratak